ELY-keskus on käynnistänyt maantielain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen valtatielle 9 Lievestuoreen kohdalle

Share |
05.10.2017 11:00

lievestuore.png

Tiesuunnitelmassa tutkitaan valtateiden 9 ja 13 liittymän sekä valtatien 9 ja Hohontien liittymän parantamista eritasoliittymäksi. Liittymien parantamisen lisäksi tiesuunnitelmassa tutkitaan keskikaiteellisen ohituskaistaparin toteuttamista Lievestuoreen taajaman kohdalle. Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 5 kilometriä. Tiesuunnitelmassa selvitetään myös maantien 16735 eli Puhakantien lakkauttamista maantienä.

Suunnitelmasta on koko tiesuunnittelun ajan mahdollista esittää mielipiteitä (ks. yhteystiedot alla). Tiesuunnitelmaa tullaan esittelemään yleisölle kaikille avoimissa tilaisuuksissa suunnittelutyön alkuvaiheessa tammikuussa 2018 sekä suunnittelutyön loppuvaiheessa kesäkuussa 2018. Alustavan aikataulun mukaisesti tiesuunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville syksyn 2018 aikana ja viedään Liikennevirastoon hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta 2018. Yleisötilaisuuksista tiedotetaan tarkemmin lähempänä tilaisuuksia ja suunnittelutyön etenemisestä tiedotetaan hankkeen nettisivuilla, joilta löytyy myös alueen kartta:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-keski-suomi/vt-9-parantaminen-lievestuoreen-kohdalla-laukaa-ts

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen. Valtatiellä tavoitellaan tasaista matkanopeutta sekä matka-aikojen ennakoitavuutta. Valtatien 9 tavoitenopeutena on 100 km/h.  Hankkeen tavoitteena on myös parantaa joukkoliikenneinfraa ja luoda valtateiden 9 ja 13 liittymään korkeatasoiset pysäkkijärjestelyt sekä liityntäpysäköintipaikka pyörille ja autoille. Samalla parannetaan myös kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä pysäkeille ja valtatien 9 ylitse.

Haasteet

Valtateiden 9 ja 13 liittymä on nykytilanteessa välityskyvyltään ylikuormittunut, mikä heikentää sujuvuuden lisäksi myös liikenneturvallisuutta. Liittymä on Keski-Suomen onnettomuusaltteimpia. Ruuhka-aikaan liittymässä on pitkiä jonoja, eikä liittymä vastaa standartiltaan valtatieverkon solmukohtaa. Liittymän toimimattomuudesta aiheutuu merkittävää haittaa elinkeinoelämän kuljetuksille ja pitkän matkan bussiliikenteelle, koska odotusajat valtatiehen 9 liittymisessä kasvavat ajoittain pitkiksi.

24.03.2018 14:01Turun Villi Länsi keräsi mukavasti koneväkeä kaupantekoon
23.03.2018 13:10Kaivosteollisuus ennakoi alalle tasaista kasvua
22.03.2018 19:11Rototilt SecureLock - turvalliseen työskentelyyn
22.03.2018 9:25Kingnorin kaivoslaitteita valmistava tehdas avattu kiinassa
21.03.2018 10:02YIT ja HSY allekirjoittivat sopimuksen Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamisesta
21.03.2018 9:21Nokian Armor Gard 2 -rengas vastaa urbaanien kaivuutyöympäristöjen haasteisiin
20.03.2018 17:11Telakonepäivät Humppilassa 6.-7.4.2018 - tervetuloa hyville kaupoille!
20.03.2018 14:32Maailman ensimmäinen IoT-maalämpöpumppu tulee Suomesta
20.03.2018 14:20Rakennusteollisuus RT: Rakentamisen korkeasuhdanne taittuu
20.03.2018 14:14Infra-ala listasi turvallisimmat työmaat

Siirry arkistoon »