ELY-keskus on käynnistänyt maantielain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen valtatielle 9 Lievestuoreen kohdalle

Share |
05.10.2017 11:00

lievestuore.png

Tiesuunnitelmassa tutkitaan valtateiden 9 ja 13 liittymän sekä valtatien 9 ja Hohontien liittymän parantamista eritasoliittymäksi. Liittymien parantamisen lisäksi tiesuunnitelmassa tutkitaan keskikaiteellisen ohituskaistaparin toteuttamista Lievestuoreen taajaman kohdalle. Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 5 kilometriä. Tiesuunnitelmassa selvitetään myös maantien 16735 eli Puhakantien lakkauttamista maantienä.

Suunnitelmasta on koko tiesuunnittelun ajan mahdollista esittää mielipiteitä (ks. yhteystiedot alla). Tiesuunnitelmaa tullaan esittelemään yleisölle kaikille avoimissa tilaisuuksissa suunnittelutyön alkuvaiheessa tammikuussa 2018 sekä suunnittelutyön loppuvaiheessa kesäkuussa 2018. Alustavan aikataulun mukaisesti tiesuunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville syksyn 2018 aikana ja viedään Liikennevirastoon hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta 2018. Yleisötilaisuuksista tiedotetaan tarkemmin lähempänä tilaisuuksia ja suunnittelutyön etenemisestä tiedotetaan hankkeen nettisivuilla, joilta löytyy myös alueen kartta:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-keski-suomi/vt-9-parantaminen-lievestuoreen-kohdalla-laukaa-ts

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen. Valtatiellä tavoitellaan tasaista matkanopeutta sekä matka-aikojen ennakoitavuutta. Valtatien 9 tavoitenopeutena on 100 km/h.  Hankkeen tavoitteena on myös parantaa joukkoliikenneinfraa ja luoda valtateiden 9 ja 13 liittymään korkeatasoiset pysäkkijärjestelyt sekä liityntäpysäköintipaikka pyörille ja autoille. Samalla parannetaan myös kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä pysäkeille ja valtatien 9 ylitse.

Haasteet

Valtateiden 9 ja 13 liittymä on nykytilanteessa välityskyvyltään ylikuormittunut, mikä heikentää sujuvuuden lisäksi myös liikenneturvallisuutta. Liittymä on Keski-Suomen onnettomuusaltteimpia. Ruuhka-aikaan liittymässä on pitkiä jonoja, eikä liittymä vastaa standartiltaan valtatieverkon solmukohtaa. Liittymän toimimattomuudesta aiheutuu merkittävää haittaa elinkeinoelämän kuljetuksille ja pitkän matkan bussiliikenteelle, koska odotusajat valtatiehen 9 liittymisessä kasvavat ajoittain pitkiksi.

14.12.2017 14:00ICS - täydellistä hallintaa uuden sukupolven ohjausjärjestelmällä
14.12.2017 10:00LUE TÄSTÄ! Uusi jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti on ilmestynyt - 156 sivua kone- ja kuljetusalan asiaa
13.12.2017 11:22Engcon jälleen suurin - liikevaihto lähes kaksi kertaa suurempi kuin lähimmällä kilpailijalla
13.12.2017 10:40RL-Trans kovassa kasvuvauhdissa
13.12.2017 10:00Sisu Auton huoltoverkosto laajenee Pohjois-Pohjanmaalle
12.12.2017 13:50Harley-Davidsonit jatkossa myös Pohjois-Espoosta
12.12.2017 13:22Yrittäjälle tuomio luvattomasta maa-ainesten otosta
11.12.2017 12:00Siltasairaalan pohjarakennusurakka Destialle
10.12.2017 9:00Myynnissä viimeinen Hitachin vitossarjan suora-aisainen ZW180PL-5
09.12.2017 9:00Elinkeinoelämän selvitys: Infrainvestoinneissa huomioitava myös kuljetettavat eurot

Siirry arkistoon »