Terrafamen sivukivialueen työmaalla vesienhallinnan lyhytaikainen poikkeustilanne

Share |
12.10.2017 7:00

talvivaara_alue.jpg

Terrafamen kaivosalueen itäpuolella sijaitsevalta sivukivialueen maanrakennustyömaalta on päässyt metallien suhteen luparajan ylittävää vettä puhdasvesiojan kautta kaivosalueen ulkopuolelle johtavaan Pirttipuroon.

Luparajan ylitys johtuu pintamaan läjitysalueelta sadeveden mukana kulkeutuneista metallipitoisuuksista, jotka ovat maaperässä luontaisesti koholla.

Luparajan ylittävää vettä pääsi alustavan arvion mukaan kaivosalueen ulkopuolelle noin 1 500 kuutiota, mistä aiheutui Pirttipuroon arviolta 4,3 kilogramman nikkelikuormitus. Tämä kohotti hetkellisesti Pirttipuron nikkelipitoisuutta, mutta pitoisuustaso jäi kuitenkin lähelle normaalia vaihteluväliä. Pirttipuron valuma-alue sijaitsee osittain mustaliuskealueella, mikä näkyy sen vedenlaadussa. Puron nikkelipitoisuus on vaihdellut tyypillisesti välillä 0,02–0,3 mg/l.

Tilanne huomattiin Terrafamen oman käyttötarkkailun mukaisella tarkastuskierroksella 11.10.2017 iltapäivällä, ja asiaa ryhdyttiin korjaamaan välittömästi lisäämällä pumppauskapasiteettia kyseisten vesien talteen ottamiseksi. Pirttipurolle ja Talvijoelle järjestettiin myös tehostetut näytteenotot. Yhtiön arvion mukaan päästön vaikutukset Pirttipuroon jäävät vähäiseksi, eikä vaikutuksia Talvijokeen arvioida syntyvän.

Terrafame on tehnyt asiasta ilmoituksen valvovalle viranomaiselle ja lähikunnille sekä vesialueen omistajia edustavalle osakaskunnalle ja lähinaapureille.

24.03.2018 14:01Turun Villi Länsi keräsi mukavasti koneväkeä kaupantekoon
23.03.2018 13:10Kaivosteollisuus ennakoi alalle tasaista kasvua
22.03.2018 19:11Rototilt SecureLock - turvalliseen työskentelyyn
22.03.2018 9:25Kingnorin kaivoslaitteita valmistava tehdas avattu kiinassa
21.03.2018 10:02YIT ja HSY allekirjoittivat sopimuksen Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamisesta
21.03.2018 9:21Nokian Armor Gard 2 -rengas vastaa urbaanien kaivuutyöympäristöjen haasteisiin
20.03.2018 17:11Telakonepäivät Humppilassa 6.-7.4.2018 - tervetuloa hyville kaupoille!
20.03.2018 14:32Maailman ensimmäinen IoT-maalämpöpumppu tulee Suomesta
20.03.2018 14:20Rakennusteollisuus RT: Rakentamisen korkeasuhdanne taittuu
20.03.2018 14:14Infra-ala listasi turvallisimmat työmaat

Siirry arkistoon »