Terrafamen sivukivialueen työmaalla vesienhallinnan lyhytaikainen poikkeustilanne

Share |
12.10.2017 7:00

talvivaara_alue.jpg

Terrafamen kaivosalueen itäpuolella sijaitsevalta sivukivialueen maanrakennustyömaalta on päässyt metallien suhteen luparajan ylittävää vettä puhdasvesiojan kautta kaivosalueen ulkopuolelle johtavaan Pirttipuroon.

Luparajan ylitys johtuu pintamaan läjitysalueelta sadeveden mukana kulkeutuneista metallipitoisuuksista, jotka ovat maaperässä luontaisesti koholla.

Luparajan ylittävää vettä pääsi alustavan arvion mukaan kaivosalueen ulkopuolelle noin 1 500 kuutiota, mistä aiheutui Pirttipuroon arviolta 4,3 kilogramman nikkelikuormitus. Tämä kohotti hetkellisesti Pirttipuron nikkelipitoisuutta, mutta pitoisuustaso jäi kuitenkin lähelle normaalia vaihteluväliä. Pirttipuron valuma-alue sijaitsee osittain mustaliuskealueella, mikä näkyy sen vedenlaadussa. Puron nikkelipitoisuus on vaihdellut tyypillisesti välillä 0,02–0,3 mg/l.

Tilanne huomattiin Terrafamen oman käyttötarkkailun mukaisella tarkastuskierroksella 11.10.2017 iltapäivällä, ja asiaa ryhdyttiin korjaamaan välittömästi lisäämällä pumppauskapasiteettia kyseisten vesien talteen ottamiseksi. Pirttipurolle ja Talvijoelle järjestettiin myös tehostetut näytteenotot. Yhtiön arvion mukaan päästön vaikutukset Pirttipuroon jäävät vähäiseksi, eikä vaikutuksia Talvijokeen arvioida syntyvän.

Terrafame on tehnyt asiasta ilmoituksen valvovalle viranomaiselle ja lähikunnille sekä vesialueen omistajia edustavalle osakaskunnalle ja lähinaapureille.

20.10.2017 16:11Keitele Groupille uusi JCB 457 HT pyöräkuormaaja
20.10.2017 11:00Hella Valovoimakiertue 2017 starttaa ensi viikolla
19.10.2017 16:01Ammattilehden Mediamobiili 2.0 on otettu käyttöön - näyttävä ajoneuvo liikkuu tien päällä ja alan tapahtumissa
19.10.2017 15:11Niemi-Korpi järjestää avajaiset uudessa Vantaan toimipisteessään nyt perjantaina ja lauantaina - tarjolla hyötyajoneuvoja ja hampurilaisia!
19.10.2017 9:11Avant Tecno Oy Suomen Ampumahiihtoliiton pääyhteistyökumppaniksi
18.10.2017 18:11Rototilt vie automaation aivan uudelle tasolle
18.10.2017 15:11Metsolle merkittävä tilaus mineraalienkäsittelylaitoksen toimituksesta Venäjälle
18.10.2017 13:30Terrafame Oy:n yhteistoimintaneuvottelut päätökseen: 37 saa lähtöpassit
18.10.2017 12:30RTS-ympäristöluokituksen kriteeristö päivittyy vastaamaan LEVEL?s vaatimuksia
18.10.2017Suomen tilavin on turvallisuudeltaan ja ympäristöystävyydeltään hyvässä ykkösluokassa.

Siirry arkistoon »