Terrafamen sivukivialueen työmaalla vesienhallinnan lyhytaikainen poikkeustilanne

Share |
12.10.2017 7:00

talvivaara_alue.jpg

Terrafamen kaivosalueen itäpuolella sijaitsevalta sivukivialueen maanrakennustyömaalta on päässyt metallien suhteen luparajan ylittävää vettä puhdasvesiojan kautta kaivosalueen ulkopuolelle johtavaan Pirttipuroon.

Luparajan ylitys johtuu pintamaan läjitysalueelta sadeveden mukana kulkeutuneista metallipitoisuuksista, jotka ovat maaperässä luontaisesti koholla.

Luparajan ylittävää vettä pääsi alustavan arvion mukaan kaivosalueen ulkopuolelle noin 1 500 kuutiota, mistä aiheutui Pirttipuroon arviolta 4,3 kilogramman nikkelikuormitus. Tämä kohotti hetkellisesti Pirttipuron nikkelipitoisuutta, mutta pitoisuustaso jäi kuitenkin lähelle normaalia vaihteluväliä. Pirttipuron valuma-alue sijaitsee osittain mustaliuskealueella, mikä näkyy sen vedenlaadussa. Puron nikkelipitoisuus on vaihdellut tyypillisesti välillä 0,02–0,3 mg/l.

Tilanne huomattiin Terrafamen oman käyttötarkkailun mukaisella tarkastuskierroksella 11.10.2017 iltapäivällä, ja asiaa ryhdyttiin korjaamaan välittömästi lisäämällä pumppauskapasiteettia kyseisten vesien talteen ottamiseksi. Pirttipurolle ja Talvijoelle järjestettiin myös tehostetut näytteenotot. Yhtiön arvion mukaan päästön vaikutukset Pirttipuroon jäävät vähäiseksi, eikä vaikutuksia Talvijokeen arvioida syntyvän.

Terrafame on tehnyt asiasta ilmoituksen valvovalle viranomaiselle ja lähikunnille sekä vesialueen omistajia edustavalle osakaskunnalle ja lähinaapureille.

14.12.2017 14:00ICS - täydellistä hallintaa uuden sukupolven ohjausjärjestelmällä
14.12.2017 10:00LUE TÄSTÄ! Uusi jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti on ilmestynyt - 156 sivua kone- ja kuljetusalan asiaa
13.12.2017 11:22Engcon jälleen suurin - liikevaihto lähes kaksi kertaa suurempi kuin lähimmällä kilpailijalla
13.12.2017 10:40RL-Trans kovassa kasvuvauhdissa
13.12.2017 10:00Sisu Auton huoltoverkosto laajenee Pohjois-Pohjanmaalle
12.12.2017 13:50Harley-Davidsonit jatkossa myös Pohjois-Espoosta
12.12.2017 13:22Yrittäjälle tuomio luvattomasta maa-ainesten otosta
11.12.2017 12:00Siltasairaalan pohjarakennusurakka Destialle
10.12.2017 9:00Myynnissä viimeinen Hitachin vitossarjan suora-aisainen ZW180PL-5
09.12.2017 9:00Elinkeinoelämän selvitys: Infrainvestoinneissa huomioitava myös kuljetettavat eurot

Siirry arkistoon »