Terrafamen sivukivialueen työmaalla vesienhallinnan lyhytaikainen poikkeustilanne

Share |
12.10.2017 7:00

talvivaara_alue.jpg

Terrafamen kaivosalueen itäpuolella sijaitsevalta sivukivialueen maanrakennustyömaalta on päässyt metallien suhteen luparajan ylittävää vettä puhdasvesiojan kautta kaivosalueen ulkopuolelle johtavaan Pirttipuroon.

Luparajan ylitys johtuu pintamaan läjitysalueelta sadeveden mukana kulkeutuneista metallipitoisuuksista, jotka ovat maaperässä luontaisesti koholla.

Luparajan ylittävää vettä pääsi alustavan arvion mukaan kaivosalueen ulkopuolelle noin 1 500 kuutiota, mistä aiheutui Pirttipuroon arviolta 4,3 kilogramman nikkelikuormitus. Tämä kohotti hetkellisesti Pirttipuron nikkelipitoisuutta, mutta pitoisuustaso jäi kuitenkin lähelle normaalia vaihteluväliä. Pirttipuron valuma-alue sijaitsee osittain mustaliuskealueella, mikä näkyy sen vedenlaadussa. Puron nikkelipitoisuus on vaihdellut tyypillisesti välillä 0,02–0,3 mg/l.

Tilanne huomattiin Terrafamen oman käyttötarkkailun mukaisella tarkastuskierroksella 11.10.2017 iltapäivällä, ja asiaa ryhdyttiin korjaamaan välittömästi lisäämällä pumppauskapasiteettia kyseisten vesien talteen ottamiseksi. Pirttipurolle ja Talvijoelle järjestettiin myös tehostetut näytteenotot. Yhtiön arvion mukaan päästön vaikutukset Pirttipuroon jäävät vähäiseksi, eikä vaikutuksia Talvijokeen arvioida syntyvän.

Terrafame on tehnyt asiasta ilmoituksen valvovalle viranomaiselle ja lähikunnille sekä vesialueen omistajia edustavalle osakaskunnalle ja lähinaapureille.

16.07.2018 9:55Henri Pesonen Deleten Kierrätyspalvelu-liiketoiminnan liiketoimintajohtajaksi
16.07.2018 8:01Novatronin etätuki -asiakkaan oikeana kätenä jo yli 10 vuotta
15.07.2018 11:01YIT ja Boliden allekirjoittivat sopimuksen vesialtaan laajentamisesta kuparikaivoksessa Pohjois-Ruotsin Jällivaarassa
14.07.2018 14:22Rakennuskustannukset nousivat kesäkuussa 2,7 prosenttia vuodentakaisesta
14.07.2018 9:00Digitalisaatio auttaa tienpäällystystöiden kehittämisessä
13.07.2018 17:01Tutkimus: Kaivokset kasvattavat Suomen bkt:tä 1,2 miljardilla
13.07.2018 10:01Tawastia Truck Weekend nyt viikonloppuna Hämeenlinnassa - Ammattilehden Mediamobiili paikalla - hae uusimmat ammattilehdet
12.07.2018 11:00Skanska rakentaa Kivenlahden metroaseman
11.07.2018 11:11JM-Louhinta Oy:lle uusi tela-alustainen Doosan DX300LC-5 kaivukone
11.07.2018 9:00Skanska rakentaa SATOlle 63 hitas-asuntoa meren äärelle Verkkosaareen

Siirry arkistoon »