Oulun Lentokentäntien nykypaikan kehittämisselvitys valmistui

Share |
23.10.2017 14:05

LogoEly-fi_FI-w.png

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan toimeksiannosta laadittu Lentokentäntien (mt 815) kehittämisselvitys on valmistunut. Suunnittelujaksona on ollut väli Hailuodontie (mt 816) - Pohjantien (vt 4). Työn tavoitteena oli selvittää ja suunnitella Lentokentäntien nykypaikan sujuvuuden ja liittymäjärjestelyjen kehittämiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Lentokentäntien kehittämisvaihtoehtoina tutkittiin tien leventämistä nelikaistatieksi ja liittymien parantamista tasoliittyminä (VE 1) tai eritasoliittyminä (VE 2). Molempiin vaihtoehtoihin liittyi katujen sekä jalankulun ja pyöräliikenteen yhteyksien täydentämistä. Vaihtoehtojen osalta tehtiin vaikutustarkastelut ja vertailut liikenteen, liikenneturvallisuuden, maakäytön, ympäristön ja toteuttamiskustannusten osalta.

Lentokentäntien kehittämisratkaisuksi valittiin keskikaiteellinen nelikaistatie tasoliittymin. Tiejakson nopeusrajoitukset säilyvät nykyisinä. Tietä levennetään 4,4 km:n matkalla ja nykyisiä siltoja levennetään. Hailuodontien liittymään rakennetaan turbo-kiertoliittymä ja Vihiluodon liittymään liikennevalo-ohjattu nelihaaraliittymä. Limingantien liittymässä jatketaan kääntymiskaistoja ja rakennetaan vapaa oikea -järjestelyjä sekä lisäkaista radan ylikulkusillan kohdalle.

Nelikaistaisen Lentokentäntien ja parannettavien tasoliittymien kapasiteetti riittää välittämään vuodelle 2030 ennustettua suuremmatkin liikennemäärät. Liikenneturvallisuus paranee nykyisestä. Ratkaisu mahdollistaa maankäytön ja joukkoliikenteen kehittämisen. Vaikutukset ympäristöön sekä maisemaan ovat vähäiset.  Meluntorjunnalla saadaan parannettua asuinviihtyisyyttä. Hankkeen rakentamiskustannukset ovat noin 14,0 milj. euroa (alv 0 %) vuoden 2017 hintatasossa ilman katuverkon täydennysrakentamista. Hanke on liikennetaloudellisesti kannattava. Hanke voidaan toteuttaa vaiheittain.

Myöhempään jatkosuunnitteluun jää avoimia kysymyksiä muun muassa kaavojen tieyhteysvarauksiin, nykyisiin asemakaavoihin ja Oulun yleiskaavan mukaisen liikenneratkaisun toteuttamiseen.

22.03.2018 9:25Kingnorin kaivoslaitteita valmistava tehdas avattu kiinassa
21.03.2018 10:02YIT ja HSY allekirjoittivat sopimuksen Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamisesta
21.03.2018 9:21Nokian Armor Gard 2 -rengas vastaa urbaanien kaivuutyöympäristöjen haasteisiin
20.03.2018 17:11Telakonepäivät Humppilassa 6.-7.4.2018 - tervetuloa hyville kaupoille!
20.03.2018 14:32Maailman ensimmäinen IoT-maalämpöpumppu tulee Suomesta
20.03.2018 14:20Rakennusteollisuus RT: Rakentamisen korkeasuhdanne taittuu
20.03.2018 14:14Infra-ala listasi turvallisimmat työmaat
20.03.2018 10:12YIT:lle kaksi ykkössijaa Turvallinen infratyömaa 2017 -kilpailussa
19.03.2018 16:01Pohjoinen Teollisuus 2018: Suurhankkeet työllistävät teollisuusyrityksiä Pohjoisessa
19.03.2018 15:30BE Group tähtää päästöttömään jakeluun

Siirry arkistoon »