Oulun Lentokentäntien nykypaikan kehittämisselvitys valmistui

Share |
23.10.2017 14:05

LogoEly-fi_FI-w.png

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan toimeksiannosta laadittu Lentokentäntien (mt 815) kehittämisselvitys on valmistunut. Suunnittelujaksona on ollut väli Hailuodontie (mt 816) - Pohjantien (vt 4). Työn tavoitteena oli selvittää ja suunnitella Lentokentäntien nykypaikan sujuvuuden ja liittymäjärjestelyjen kehittämiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Lentokentäntien kehittämisvaihtoehtoina tutkittiin tien leventämistä nelikaistatieksi ja liittymien parantamista tasoliittyminä (VE 1) tai eritasoliittyminä (VE 2). Molempiin vaihtoehtoihin liittyi katujen sekä jalankulun ja pyöräliikenteen yhteyksien täydentämistä. Vaihtoehtojen osalta tehtiin vaikutustarkastelut ja vertailut liikenteen, liikenneturvallisuuden, maakäytön, ympäristön ja toteuttamiskustannusten osalta.

Lentokentäntien kehittämisratkaisuksi valittiin keskikaiteellinen nelikaistatie tasoliittymin. Tiejakson nopeusrajoitukset säilyvät nykyisinä. Tietä levennetään 4,4 km:n matkalla ja nykyisiä siltoja levennetään. Hailuodontien liittymään rakennetaan turbo-kiertoliittymä ja Vihiluodon liittymään liikennevalo-ohjattu nelihaaraliittymä. Limingantien liittymässä jatketaan kääntymiskaistoja ja rakennetaan vapaa oikea -järjestelyjä sekä lisäkaista radan ylikulkusillan kohdalle.

Nelikaistaisen Lentokentäntien ja parannettavien tasoliittymien kapasiteetti riittää välittämään vuodelle 2030 ennustettua suuremmatkin liikennemäärät. Liikenneturvallisuus paranee nykyisestä. Ratkaisu mahdollistaa maankäytön ja joukkoliikenteen kehittämisen. Vaikutukset ympäristöön sekä maisemaan ovat vähäiset.  Meluntorjunnalla saadaan parannettua asuinviihtyisyyttä. Hankkeen rakentamiskustannukset ovat noin 14,0 milj. euroa (alv 0 %) vuoden 2017 hintatasossa ilman katuverkon täydennysrakentamista. Hanke on liikennetaloudellisesti kannattava. Hanke voidaan toteuttaa vaiheittain.

Myöhempään jatkosuunnitteluun jää avoimia kysymyksiä muun muassa kaavojen tieyhteysvarauksiin, nykyisiin asemakaavoihin ja Oulun yleiskaavan mukaisen liikenneratkaisun toteuttamiseen.

15.10.2018 8:20Yli 50 vuotta myös louheenkuljetuksissa - E. Hartikainen Oy:lle uusia Komatsu-kaivoskoneita
14.10.2018 11:11Metso toimittaa hienonnus- ja materiaalinkäsittelyratkaisuja Australiaan ja Etelä-Amerikkaan
14.10.2018 7:55Mateko ja CE Rental näkyvät Ylen etsiväsarjassa Sorjonen
13.10.2018 10:10Rotatorin Liedon toimipiste on nyt avattu - tervetuloa asioimaan
12.10.2018 12:01Kittilän kaivos investoi tulevaisuuteen - Metsähallitus myy ja vuokraa maata toiminnan kehittämiseksi
11.10.2018 14:14Koura-uutta minikaivuriluokkaan
11.10.2018 11:11Työturvallisuuden kultainen kypärä Järvenpäähän
11.10.2018 10:50Rakennusteollisuus RT: Sähköinen ePerehdytys vahvistaa työturvallisuusosaamista
11.10.2018 8:32NRC Group ja VR Track yhdistävät voimansa
10.10.2018 10:01Endominesin Friday-kaivosprojekti etenee USA:ssa

Siirry arkistoon »