Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen rakentamisessa kiinnostaa alan toimijoita

Share |
27.11.2017 13:44

rakennusjate.jpg

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) Teolliset symbioosit Pohjois-Pohjanmaalla -hanke järjestää 28.11. Kiertotaloudella säästöä rakentamiseen -tilaisuuden Oulun seudun ammattiopistolla (Kotkantie 2, Oulu) kello 11.30 alkaen. Tilaisuudessa pureudutaan rakennusjätteiden hyötykäyttöön ja kuullaan uusimpia kuulumisia maa- ja talonrakentamisen eri osa-alueilta sekä ajankohtaisia yritysesimerkkejä resurssitehokkuuden ja materiaalikierron parantamiseksi.

Hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja esimerkiksi lajitteluun rakennuskohteissa ovat esittelemässä NCC:n ja Lassila & Tikanojan edustajat. Keskustelua jatketaan työpajoissa muun muassa rakennus- ja purkukohteissa syntyvien hukkamateriaalien matchmakingin merkeissä.

Suomessa rakennusjätteen osalta tavoitteena on saavuttaa 70 prosentin kierrätysaste materiaalien hyödyntämisessä vuoteen 2020 mennessä. Suurin osa jätteistä on maanrakentamisen mineraalijätteitä. Lisäksi syntyy puujätettä sekä rakennuskohteissa että puutuoteteollisuudessa. Jätelain pohjalta rakentajille on tulossa uusia vaatimuksia lajitteluun. Tämä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia rakennusjätteiden hyödyntämisessä uusiksi materiaaleiksi ja tuotteiksi.

Kierrätyksen kautta uutta liiketoimintaa

Pohjois-Pohjanmaalla puretaan tulevina vuosina lukuisia rakennuksia, joista syntyy erilaisia kierrätysmateriaaleja. Maanrakentamisessa neitseellisiä raaka-aineita voidaan korvata esimerkiksi betoni- tai tiilimurskeella. Oulun kaupunki on rakentanut syksyn aikana Ruskoon pyörätietä betonimurskaa ja rakeistettua tuhkaa käyttäen. Näiden sivutuotteiden toimivuutta rakennetussa infrakohteessa seurataan kaupungin toimesta. Infra ry on laatinut purkukohteiden teettäjille ja tekijöille oppaan, jossa ohjeistetaan alan toimijoita muun muassa purkutöiden suunnittelussa, turvallisessa toteutuksessa sekä purkamisen yhteydessä syntyvien materiaalien lajittelussa. Etelä-Suomessa on muun muassa hukkaan jäävien kipsilevyjen, kattohuopien ja käsitellyn puutavaran kierrätykseen syntynyt uutta liiketoimintaa.

Teolliset symbioosit Pohjois-Pohjanmaalla -hanke edistää yritysten ja toimijoiden välistä yhteistyötä kiertotalouden keinoin. Ensimmäisen hankkeen järjestämän tilaisuuden teemana oli teollisuuden mineraaliset sivuvirrat, kuten tuhkat ja kuonat ja niiden kierrätysmahdollisuudet. Seuraavassa tilaisuudessa helmikuun alussa haetaan yritysten välisiä symbioosimahdollisuuksia biopohjaisten sivuvirtojen hyödyntämisessä.

Keskeinen osa kiertotalouden teematilaisuuksia on Motivan mallin mukainen FISS-työpaja, jossa toimijat kirjaavat ja kertovat toisilleen mahdollisista hukkamateriaaleistaan ja toiminnassaan ylimääräiseksi jäävästä lämmöstä, jota toinen yritys voisi hyödyntää omassa toiminnassaan. Oamkin hankkeessa työskentelevät henkilöt ovat kouluttautuneet työpajojen toteutukseen ja tulosten hyödyntämiseen uusien kiertotalouden aloitteiden ja liiketoimintamahdollisuuksien selvittämisessä sekä niiden edistämisen tukemisessa.

14.12.2017 14:00ICS - täydellistä hallintaa uuden sukupolven ohjausjärjestelmällä
14.12.2017 10:00LUE TÄSTÄ! Uusi jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti on ilmestynyt - 156 sivua kone- ja kuljetusalan asiaa
13.12.2017 11:22Engcon jälleen suurin - liikevaihto lähes kaksi kertaa suurempi kuin lähimmällä kilpailijalla
13.12.2017 10:40RL-Trans kovassa kasvuvauhdissa
13.12.2017 10:00Sisu Auton huoltoverkosto laajenee Pohjois-Pohjanmaalle
12.12.2017 13:50Harley-Davidsonit jatkossa myös Pohjois-Espoosta
12.12.2017 13:22Yrittäjälle tuomio luvattomasta maa-ainesten otosta
11.12.2017 12:00Siltasairaalan pohjarakennusurakka Destialle
10.12.2017 9:00Myynnissä viimeinen Hitachin vitossarjan suora-aisainen ZW180PL-5
09.12.2017 9:00Elinkeinoelämän selvitys: Infrainvestoinneissa huomioitava myös kuljetettavat eurot

Siirry arkistoon »