Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen rakentamisessa kiinnostaa alan toimijoita

Share |
27.11.2017 13:44

rakennusjate.jpg

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) Teolliset symbioosit Pohjois-Pohjanmaalla -hanke järjestää 28.11. Kiertotaloudella säästöä rakentamiseen -tilaisuuden Oulun seudun ammattiopistolla (Kotkantie 2, Oulu) kello 11.30 alkaen. Tilaisuudessa pureudutaan rakennusjätteiden hyötykäyttöön ja kuullaan uusimpia kuulumisia maa- ja talonrakentamisen eri osa-alueilta sekä ajankohtaisia yritysesimerkkejä resurssitehokkuuden ja materiaalikierron parantamiseksi.

Hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja esimerkiksi lajitteluun rakennuskohteissa ovat esittelemässä NCC:n ja Lassila & Tikanojan edustajat. Keskustelua jatketaan työpajoissa muun muassa rakennus- ja purkukohteissa syntyvien hukkamateriaalien matchmakingin merkeissä.

Suomessa rakennusjätteen osalta tavoitteena on saavuttaa 70 prosentin kierrätysaste materiaalien hyödyntämisessä vuoteen 2020 mennessä. Suurin osa jätteistä on maanrakentamisen mineraalijätteitä. Lisäksi syntyy puujätettä sekä rakennuskohteissa että puutuoteteollisuudessa. Jätelain pohjalta rakentajille on tulossa uusia vaatimuksia lajitteluun. Tämä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia rakennusjätteiden hyödyntämisessä uusiksi materiaaleiksi ja tuotteiksi.

Kierrätyksen kautta uutta liiketoimintaa

Pohjois-Pohjanmaalla puretaan tulevina vuosina lukuisia rakennuksia, joista syntyy erilaisia kierrätysmateriaaleja. Maanrakentamisessa neitseellisiä raaka-aineita voidaan korvata esimerkiksi betoni- tai tiilimurskeella. Oulun kaupunki on rakentanut syksyn aikana Ruskoon pyörätietä betonimurskaa ja rakeistettua tuhkaa käyttäen. Näiden sivutuotteiden toimivuutta rakennetussa infrakohteessa seurataan kaupungin toimesta. Infra ry on laatinut purkukohteiden teettäjille ja tekijöille oppaan, jossa ohjeistetaan alan toimijoita muun muassa purkutöiden suunnittelussa, turvallisessa toteutuksessa sekä purkamisen yhteydessä syntyvien materiaalien lajittelussa. Etelä-Suomessa on muun muassa hukkaan jäävien kipsilevyjen, kattohuopien ja käsitellyn puutavaran kierrätykseen syntynyt uutta liiketoimintaa.

Teolliset symbioosit Pohjois-Pohjanmaalla -hanke edistää yritysten ja toimijoiden välistä yhteistyötä kiertotalouden keinoin. Ensimmäisen hankkeen järjestämän tilaisuuden teemana oli teollisuuden mineraaliset sivuvirrat, kuten tuhkat ja kuonat ja niiden kierrätysmahdollisuudet. Seuraavassa tilaisuudessa helmikuun alussa haetaan yritysten välisiä symbioosimahdollisuuksia biopohjaisten sivuvirtojen hyödyntämisessä.

Keskeinen osa kiertotalouden teematilaisuuksia on Motivan mallin mukainen FISS-työpaja, jossa toimijat kirjaavat ja kertovat toisilleen mahdollisista hukkamateriaaleistaan ja toiminnassaan ylimääräiseksi jäävästä lämmöstä, jota toinen yritys voisi hyödyntää omassa toiminnassaan. Oamkin hankkeessa työskentelevät henkilöt ovat kouluttautuneet työpajojen toteutukseen ja tulosten hyödyntämiseen uusien kiertotalouden aloitteiden ja liiketoimintamahdollisuuksien selvittämisessä sekä niiden edistämisen tukemisessa.

24.03.2018 14:01Turun Villi Länsi keräsi mukavasti koneväkeä kaupantekoon
23.03.2018 13:10Kaivosteollisuus ennakoi alalle tasaista kasvua
22.03.2018 19:11Rototilt SecureLock - turvalliseen työskentelyyn
22.03.2018 9:25Kingnorin kaivoslaitteita valmistava tehdas avattu kiinassa
21.03.2018 10:02YIT ja HSY allekirjoittivat sopimuksen Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamisesta
21.03.2018 9:21Nokian Armor Gard 2 -rengas vastaa urbaanien kaivuutyöympäristöjen haasteisiin
20.03.2018 17:11Telakonepäivät Humppilassa 6.-7.4.2018 - tervetuloa hyville kaupoille!
20.03.2018 14:32Maailman ensimmäinen IoT-maalämpöpumppu tulee Suomesta
20.03.2018 14:20Rakennusteollisuus RT: Rakentamisen korkeasuhdanne taittuu
20.03.2018 14:14Infra-ala listasi turvallisimmat työmaat

Siirry arkistoon »