Sotkamo Silver tilinpäätöstiedote 2017

Share |
21.02.2018 10:10

sotkamo_silver_logo.png

Sotkamo Silver on vuonna 2017 jatkanut rahoittajien kanssa käytäviä neuvotteluita. Menneen vuoden aikana Yhtiö kävi useita keskusteluja toiminnan rahoituksesta, ja niitä käydään edelleen.

Timo Lindborg, konsernijohtaja: Tutkimme useita vaihtoehtoja, ja käymme pitkälle edenneitä keskusteluja useiden rahoittajien kanssa. Tämä on vienyt paljon odotettua enemmän aikaa ja tulee vielä jatkossakin viemään. Olen optimistinen sen suhteen, että Sotkamo Silver pystyy löytämään win-win-vaihtoehdon niistä useista rahoitusratkaisuista, joista parhaillaan neuvottelemme ja joita olemme arvioimassa.

Yhdessä jo käynnistyneiden infrastruktuuri-investointien ja rikastamolaitoksen rakentamisen kanssa valmistelut tuotannon aloittamiseksi vuoden 2019 alkupuoliskolla ovat täydessä käynnissä. Tässä aikataulussa pysymiseksi Yhtiö solmi vuodenvaihteessa sopimuksen jauhinmyllyjen toimittamisesta Hopeakaivokselle. Sopimus sisältää sen, että tilaukseen kuuluvat kaksi jauhinmyllyä tullaan toimittamaan syksyn 2018 aikana.

Vuosineljänneksen lopulla saimme Innovaatiorahoituskeskus Tekesiltä päätöksen, että täytämme tarvittavat rahoituskriteerit voidaksemme käynnistää uusimman Tekes-projektimme. Hankkeessa luodaan malmin esirikastuksen tuotantoprosessi sekä huolto-ohjelma, joka perustuu nykyaikaiseen etäohjattuun teknologiaan. Kyseessä on tuotantoprosessissa oleva kokonaistoteutus, jossa käytetään Big Data -teknologioita, teollista intranetiä ja kauko-ohjattua prosessin hallintaa.

Tekes-hanke on osa kaivoksen rakentamista ja tuotantoprosessin kehittämistä. Se lisää kaivoksen materiaali- ja energiatehokkuutta sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä ja veden kulutusta. Siten se parantaa Hopeakaivoksen tulevaisuudennäkymiä ja parantaa mahdollisuuksia vastata metallien hintojen vaihteluihin.

Tämän teknologia- ja kehityshankkeen rahoituksen tueksi Tekes on myöntänyt suomalaiselle tytäryhtiölle 6,1 miljoonan euron suuruisen kehitys- ja innovaatiolainan. 2-3 vuoden pituisen kehityshankkeen kokonaisinvestointi on 8,7 miljoonaa euroa, johon sisältyy Tekesin laina. 

Yhtiöllä on myös muita teknologia- ja kehityshankkeita. Osallistumme Interreg -projektiin "Baltic Sea Underground Innovation Network, BSUIN”, jossa tutkitaan ja kehitetään mahdollisuuksia käyttää maanalaisia kaivosrakennelmia tieteellisiin tarkoituksiin tai muihin tuotannon tarpeisiin. Omassa hankkeessamme tarkastelemme mahdollisuutta käyttää tyhjiä kaivostiloja energiavarastoina paineilman avulla. Tutkimme myös mahdollisuuksia käyttää rikastushiekkaa geopolymeerien raaka-aineena niiden erilaisissa sovelluksissa sekä aurinko- ja tuulivoiman hyödyntämistä kaivostuotannon energialähteenä.

Vuonna 2018 aiomme aktivoida malminetsintä- ja tutkimustyötä Hopeakaivoksen ympäristössä sekä eräillä alueilla Norjassa ja Ruotsissa. Meillä on Hopeakaivoksen läheisyydessä useita mielenkiintoisia kohteita, jotka saattavat olla hyödynnettäviä hopea-sinkki-lyijy-kultaesiintymiä. Lupaavin näistä on Hietajärvi-esiintymä, jossa on paljon hopea- ja kulta-havaintoja sekä nikkeli-havaintoja. Hopea-kupari-havaintoja on saatu Hopeakaivoksesta itään päin. Mo i Ranan alue Norjassa on suotuisaa rikkaille ja suurille massiivisille sulfidiesiintymille, eli niin kutsutuille VMS-esiintymille (Volcanic-hosted Massive Sulphides). Ruotsissa olemme hakeneet seitsemän malminetsintälupaa Bergslagenin alueella tunnettujen mineralisaatioiden ja historiallisten kaivosalueiden ympäriltä, missä on suuret mahdollisuudet volframiesiintymille ja tulevalle kaivostuotannolle. Tavoitteenamme on saattaa näiden esiintymien arvo näkyvämmäksi Yhtiön omistajille ja suurelle yleisölle sekä houkutella yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voimme jatkokehittää näitä lupaavia esiintymiä ja alueita.

24.09.2018 10:00Metso ja Rotator edustajasopimukseen pienten Lokotrack-murskaus- ja seulontalaitosten myynnistä Suomessa
24.09.2018 9:12Tatu Kiviniemi Caiwell Oy: Jälkipuinti pois ja faktat tiskiin
24.09.2018 9:05Pohjalaismaakuntien maa-ainesten ottamisalueiden tilaselvitys valmistui
23.09.2018 11:01Maansiirto Morri Oy: Lännen-koneet tehokkaassa käytössä ympäri vuoden
22.09.2018 12:11Uusia JCB-koneita saatavilla Matekolta nopeilla toimitusajoilla
22.09.2018 10:11Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 1,6 prosenttia
21.09.2018 9:01Rotatorin uudessa toimipisteessä Liedossa vietetään konepäivää perjantaina 5.10.
20.09.2018 9:58Sandvikin automaattinen lastauslaite todistaa tarkkuutensa lasilabyrintissa
19.09.2018 8:11Minikulmahiomakone-uutuus vaikeasti saavutettavien paikkojen työstöön
18.09.2018 11:11Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden 2018 toisella neljänneksellä - maa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi 36 prosenttia

Siirry arkistoon »