Terrafamen akkukemikaalitehdas etenemässä ympäristövaikutusten arviointiin

Share |
28.03.2018 7:00

Terrafame aloittaa valmistautumisen kaavailemansa akkukemikaalitehtaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn eli YVA-menettelyyn. Ennen YVAn alkamista järjestetään keskeisten viranomaisten ja Terrafamen välinen ennakkoneuvottelu. Myös sidosryhmien osallistaminen arviointityöhön on olennainen osa YVA-menettelyä, joten yhtiö on kutsunut koolle YVA-seurantaryhmän.

YVA-menettelyn ensimmäisessä vaiheessa akkukemikaalitehtaasta laaditaan YVA-ohjelma, jossa kerrotaan hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä kuvataan hankkeeseen liittyvän ympäristön nykytilaa. Lisäksi ohjelmavaiheessa tehdään ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista sekä suunnitelma siitä, miten vaikutukset selvitetään.

Toisessa vaiheessa akkukemikaalitehtaasta laaditaan YVA-selostus, jossa kerrotaan ohjelmavaiheessa määritellyn arvioinnin tulokset ja arvioidaan hankkeen toteuttamiskelpoisuutta. YVA päättyy yhteysviranomaisen antamaan perusteltuun päätelmään.

”Ympäristövaikutusten arviointi on tärkeä vaihe akkukemikaalitehtaan valmisteluprosessissa. Arvioinnin aikana käydään arvokasta vuoropuhelua laitoksen suunnittelijoiden, ympäristövaikutusten arvioinnista vastaavien asiantuntijoiden sekä viranomaisten ja sidosryhmien kanssa”, kertoo Terrafamen kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla.

Seurantaryhmään Terrafame on kutsunut aiempaan tapaan yhtiön keskeisiä sidosryhmiä kuten viranomaisia, kuntia ja muita tahoja kuten lähinaapureita, yrittäjiä sekä paikallisen luonnonsuojelupiirin. Ryhmän tarkoituksena on edistää tiedonkulkua ja -vaihtoa eri osapuolten välillä.

Terrafame kertoi marraskuussa 2017 suunnittelevansa investointia sähköautojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantoon. Samassa yhteydessä yhtiö ilmoitti neuvotelleensa jo 200 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruisen yksityisen rahoituksen tehtaan suunnittelua ja rakentamista varten. Terrafamen tavoitteena on tehdä investointiratkaisu akkukemikaalitehtaasta vuoden 2018 alkupuoliskolla, kun yksityiskohtaiset suunnitelmat ja arviot ovat valmistuneet.

23.01.2019 13:50Kiertotalouden tarvitsemia uusia materiaaleja tutkitaan Otaniemeen perustettavassa yhteislaboratoriossa
23.01.2019 10:13Tehokas työkalu-uutuus siltasuunnitteluun
23.01.2019 9:33Tuoreen SKAL Kuljetusbarometrin mukaan myönteinen suhdannekehitys on taittunut
22.01.2019 11:11Maarakennushankkeiden ja kaivoksien materiaalivirtojen tarkkaa kokonaishallintaa
22.01.2019 9:11Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä edelleen voimakkaassa laskussa
21.01.2019 15:15Rotarent toimittaa kattavan konekaluston Eltel Networks Oy:lle
21.01.2019 14:55Liebherr esittelee 8. sukupolven tela-alustaiset kaivukoneet 2019
21.01.2019 14:25Oulussa kehitettiin ennätysluja ekobetoni
21.01.2019 13:12Valmetin ja Kemiran yhteistyö tuo merkittäviä parannuksia jäteveden käsittelyprosesseihin
20.01.2019 15:00Furukawa: Japanilaista laatua lisälaitteisiin jo lähes 150 vuoden ajan

Siirry arkistoon »