Kiinteistön haltijan järjestämä lietteenkuljetus ei Hämeen ELY-keskuksen näkemyksen mukaan välttämättä edistäisi jätehuollon toimivuutta

Share |
03.04.2018 15:19

ely_keskus.png

Edellytykset siirtyä kiinteistön haltijan järjestämään sako- ja umpikaivolietteen kuljetukseen eivät täyty Päijät-Hämeessä. Näin toteaa Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen jätelautakunnalle antamassaan jätteenkuljetusjärjestelmää koskevassa lausunnossa.

Jätelain mukaan kunta voi tietyin edellytyksin päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa. Jätteenkuljetusta koskevien yleisten vaatimusten mukaan kuljetus tulee järjestää niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.  Tämä tarkoittaisi muun ohella sitä, että asiakkaita, asiakasryhmiä tai alueita ei saisi asettaa esimerkiksi palvelun hinnoittelussa perusteettomasti toisistaan poikkeavaan asemaan. Mahdollista määräävää markkina-asemaa ei saisi käyttää kilpailunrajoituslain vastaisesti hinnoittelussa hyväksi.

Päijät-Hämeen jätelautakunta on tehnyt selvityksen, jossa on selvitetty sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän nykytilaa ja tehty vertailuja eri jätteenkuljetusjärjestelmien vaikutusten välillä. Selvityksen mukaan kunnissa toimivien, lietteitä kuljettavien yritysten tarkkaa määrää tai niiden maantieteellistä palvelualuetta kunnan sisällä ei tiedetä. Kattavia ja luotettavia tietoja ei ole saatavissa, koska kaikki jätteenkuljettajat eivät toimita lakisääteisiä tietoja ja kunnan jätevedenpuhdistamolle toimitetun lietteen määrä ei vastaa alueen kiinteistöjen määriä, joilta kyseistä jätettä syntyy. Näin ollen ei voida myöskään varmistua, noudatetaanko tyhjennyksissä ja kuljetustoiminnassa voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä.

Hämeen ELY-keskus katsoo, ettei selvityksessä esitettyjen tietojen perusteella voida täysin ja kattavasti varmistua siitä, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus jätelain tarkoittamalla tavalla edistäisi jätehuollon yleistä toimivuutta eikä aiheuttaisi vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Puutteellisten tietojen vuoksi ei ole myöskään voitu varmistua, että tarjolla olisi jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Näin ollen ei voida todeta, että siirtymisellä kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen olisi kokonaisuutena myönteisiä vaikutuksia jätelain edellyttämällä tavalla.

22.07.2018 10:01Uusi Cat 950 GC pyöräkuormaaja - tuottavuutta työmaalle
21.07.2018 12:01Kansantalouden tuotanto kasvoi toukokuussa
20.07.2018 9:01Novatron esittelee koneohjauksen uusimmat innovaatiot FinnMetkossa
19.07.2018 8:01NCC rakentaa 162 asuntoa Tampereen Hatanpäälle
18.07.2018 18:01Mid Finland Truckmeeting lauantaina Viitasaarella - Koura-Autojen osastolla paljon nähtävää - jakelussa myös Ammattilehdet
18.07.2018 11:01INFRA ry: Lupaukset väylärahoituksen uudistamisesta on pidettävä
17.07.2018 9:01NCC rakentaa 162 asuntoa Tampereen Hatanpäälle
16.07.2018 9:55Henri Pesonen Deleten Kierrätyspalvelu-liiketoiminnan liiketoimintajohtajaksi
16.07.2018 8:01Novatronin etätuki -asiakkaan oikeana kätenä jo yli 10 vuotta
15.07.2018 11:01YIT ja Boliden allekirjoittivat sopimuksen vesialtaan laajentamisesta kuparikaivoksessa Pohjois-Ruotsin Jällivaarassa

Siirry arkistoon »