Kiinteistön haltijan järjestämä lietteenkuljetus ei Hämeen ELY-keskuksen näkemyksen mukaan välttämättä edistäisi jätehuollon toimivuutta

Share |
03.04.2018 15:19

ely_keskus.png

Edellytykset siirtyä kiinteistön haltijan järjestämään sako- ja umpikaivolietteen kuljetukseen eivät täyty Päijät-Hämeessä. Näin toteaa Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen jätelautakunnalle antamassaan jätteenkuljetusjärjestelmää koskevassa lausunnossa.

Jätelain mukaan kunta voi tietyin edellytyksin päättää, että kiinteistöittäinen jätteenkuljetus järjestetään kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija sopii siitä jätteen kuljettajan kanssa. Jätteenkuljetusta koskevien yleisten vaatimusten mukaan kuljetus tulee järjestää niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.  Tämä tarkoittaisi muun ohella sitä, että asiakkaita, asiakasryhmiä tai alueita ei saisi asettaa esimerkiksi palvelun hinnoittelussa perusteettomasti toisistaan poikkeavaan asemaan. Mahdollista määräävää markkina-asemaa ei saisi käyttää kilpailunrajoituslain vastaisesti hinnoittelussa hyväksi.

Päijät-Hämeen jätelautakunta on tehnyt selvityksen, jossa on selvitetty sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetusjärjestelmän nykytilaa ja tehty vertailuja eri jätteenkuljetusjärjestelmien vaikutusten välillä. Selvityksen mukaan kunnissa toimivien, lietteitä kuljettavien yritysten tarkkaa määrää tai niiden maantieteellistä palvelualuetta kunnan sisällä ei tiedetä. Kattavia ja luotettavia tietoja ei ole saatavissa, koska kaikki jätteenkuljettajat eivät toimita lakisääteisiä tietoja ja kunnan jätevedenpuhdistamolle toimitetun lietteen määrä ei vastaa alueen kiinteistöjen määriä, joilta kyseistä jätettä syntyy. Näin ollen ei voida myöskään varmistua, noudatetaanko tyhjennyksissä ja kuljetustoiminnassa voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä.

Hämeen ELY-keskus katsoo, ettei selvityksessä esitettyjen tietojen perusteella voida täysin ja kattavasti varmistua siitä, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus jätelain tarkoittamalla tavalla edistäisi jätehuollon yleistä toimivuutta eikä aiheuttaisi vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Puutteellisten tietojen vuoksi ei ole myöskään voitu varmistua, että tarjolla olisi jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Näin ollen ei voida todeta, että siirtymisellä kiinteistön haltijan järjestämään jätteenkuljetukseen olisi kokonaisuutena myönteisiä vaikutuksia jätelain edellyttämällä tavalla.

24.04.2018 14:14Länkkärit ja Ljundbergit vahvasti esillä Oulussa
24.04.2018 7:00Doofor esittelee uusimmat poralaite-innovaatiot Intermatissa - tervetuloa osastolle 5A E 071
23.04.2018 16:01KATSO VIDEO! Continental Construction Innovation Days 2018 -tapahtuma esitteli kuorma-autojen ja työkoneiden uusimmat rengasinnovaatiot
23.04.2018 15:41Vaasan hallinto-oikeus on ratkaissut Vattajan ampuma-alueen ympäristöluvan tarvetta koskevan asian
23.04.2018 9:11KATSO VIDEO! Kivirock pääsi kokeilemaan kuorma-autojen letka-ajoa Hollannissa
22.04.2018 9:11Tamtron näyttävästi esillä maailman suurimmilla vaakamessuilla
22.04.2018 7:01Jo 4000 myytyä Avant-kuormaajaa Norjassa
21.04.2018 9:01Novatron mukana ensi viikolla Intermat Paris -messuilla
20.04.2018 9:00Kärsämäen Konepäivät nyt lauantaina 21.4. klo 9.00-15.00
19.04.2018 11:00Cat Rental Storen uutuusjyrät

Siirry arkistoon »