Lassila & Tikanoja Oyj:n Oulun materiaalitehokkuuskeskushanke etenee

Share |
07.05.2018 10:08

LT_Valimaan_hanke.png

Lassila & Tikanoja Oyj toimitti 21.2.2018 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat - vastuualueelle materiaalitehokkuuskeskuksen Oulun Välimaalle suunnitteilla olevan materiaalitehokkuuskeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelman. 

Yhteysviranomainen katsoo 4.5.2018 antamassaan lausunnossa, että arviointiohjelma täyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset sisällölliset vaatimukset. Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan arviointiselostuksessa tulee arviointiohjelmassa esitettyä tarkemmin tuoda esiin ja arvioida mm. liikennevaikutuksia, meluvaikutuksia, vesistövaikutuksia sekä vesienhallintaan kohdistuvia riskejä.

Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutusten arviointi tullaan suorittamaan. Yhteysviranomaisen antamassa lausunnossa esitetään, miltä osin arviointiohjelmaa on mahdollisesti tarkistettava ja täydennettävä. Hankkeesta vastaava arvioi hankkeen ympäristövaikutukset arviointiohjelman ja siitä saamansa yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta, sekä kokoaa arvioinnin tulokset arviointiselostukseen.

Hankkeessa suunnitellaan materiaalitehokkuuskeskuksen rakentamista Ouluun, Kiimingin Välimaan alueelle, noin 5 kilometriä Kiimingistä kohti Yli-Iitä. Alueelle on tarkoitus rakentaa erilaisten materiaalien, kuten tuhkien, kuonien ja rakennusjätteiden käsittely- ja loppusijoitus­keskus. Alueen läheisyydessä on Kiimingin kunnan vanha, käytöstä poistettu kaatopaikka. Tarkoituksena on käsitellä vastaanotettavia materiaaleja alueella siten, että alueelta lähtisi edelleen hyötykäyttöön mahdollisimman paljon materiaaleja ja alueelle loppusijoitettavien jakeiden määrä olisi mahdollisimman pieni.

Arviointiohjelma sekä yhteysviranomaisen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta: http://www.ymparisto.fi/valimaanmateriaalitehokkuuskeskusYVA.

16.10.2018 13:11Video: Mitä on OpenBIM?
16.10.2018 9:01Destia kunnostaa Kuopion matkustajasatamaa
15.10.2018 8:20Yli 50 vuotta myös louheenkuljetuksissa - E. Hartikainen Oy:lle uusia Komatsu-kaivoskoneita
14.10.2018 11:11Metso toimittaa hienonnus- ja materiaalinkäsittelyratkaisuja Australiaan ja Etelä-Amerikkaan
14.10.2018 7:55Mateko ja CE Rental näkyvät Ylen etsiväsarjassa Sorjonen
13.10.2018 10:10Rotatorin Liedon toimipiste on nyt avattu - tervetuloa asioimaan
12.10.2018 12:01Kittilän kaivos investoi tulevaisuuteen - Metsähallitus myy ja vuokraa maata toiminnan kehittämiseksi
11.10.2018 14:14Koura-uutta minikaivuriluokkaan
11.10.2018 11:11Työturvallisuuden kultainen kypärä Järvenpäähän
11.10.2018 10:50Rakennusteollisuus RT: Sähköinen ePerehdytys vahvistaa työturvallisuusosaamista

Siirry arkistoon »