Lassila & Tikanoja Oyj:n Oulun materiaalitehokkuuskeskushanke etenee

Share |
07.05.2018 10:08

LT_Valimaan_hanke.png

Lassila & Tikanoja Oyj toimitti 21.2.2018 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat - vastuualueelle materiaalitehokkuuskeskuksen Oulun Välimaalle suunnitteilla olevan materiaalitehokkuuskeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelman. 

Yhteysviranomainen katsoo 4.5.2018 antamassaan lausunnossa, että arviointiohjelma täyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset sisällölliset vaatimukset. Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan arviointiselostuksessa tulee arviointiohjelmassa esitettyä tarkemmin tuoda esiin ja arvioida mm. liikennevaikutuksia, meluvaikutuksia, vesistövaikutuksia sekä vesienhallintaan kohdistuvia riskejä.

Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutusten arviointi tullaan suorittamaan. Yhteysviranomaisen antamassa lausunnossa esitetään, miltä osin arviointiohjelmaa on mahdollisesti tarkistettava ja täydennettävä. Hankkeesta vastaava arvioi hankkeen ympäristövaikutukset arviointiohjelman ja siitä saamansa yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta, sekä kokoaa arvioinnin tulokset arviointiselostukseen.

Hankkeessa suunnitellaan materiaalitehokkuuskeskuksen rakentamista Ouluun, Kiimingin Välimaan alueelle, noin 5 kilometriä Kiimingistä kohti Yli-Iitä. Alueelle on tarkoitus rakentaa erilaisten materiaalien, kuten tuhkien, kuonien ja rakennusjätteiden käsittely- ja loppusijoitus­keskus. Alueen läheisyydessä on Kiimingin kunnan vanha, käytöstä poistettu kaatopaikka. Tarkoituksena on käsitellä vastaanotettavia materiaaleja alueella siten, että alueelta lähtisi edelleen hyötykäyttöön mahdollisimman paljon materiaaleja ja alueelle loppusijoitettavien jakeiden määrä olisi mahdollisimman pieni.

Arviointiohjelma sekä yhteysviranomaisen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta: http://www.ymparisto.fi/valimaanmateriaalitehokkuuskeskusYVA.

23.05.2018 16:20Metso kehitti uusia, kestävämpiä kulutussuojia tavoitteena parantaa kaivosten käyntiastetta
23.05.2018 9:00Volvon E-sarjan putkenlaskijat nostavat tuottavuuden turvallisuuden ja joustavuuden uusiin korkeuksiin
22.05.2018 10:25Uusi voimansiirtoöljy työkoneisiin - Teboil Wetol Syntrac
21.05.2018 13:36Huhtakalliolta kompakti pudotustiivistäjä maapohjan vahvistamiseen
21.05.2018 12:01Edistyksellinen kulunvalvontajärjestelmä AitoSolutionsilta
21.05.2018 9:11Kivirock mukana Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtumassa Oulussa 23.-24.5. - Mediamobiilin löydät pääsisäänkäynnin vierestä osastolta U6
20.05.2018 9:44Ramirent panostaa kurottajakalustoon
20.05.2018 9:01Suomen Rakennuskone demokiertue jatkuu vielä ensi viikolla tiistaina 22.5. Jyväskylässä
20.05.2018 5:11Suuri Scania Kevätkiertue 2018 ensi viikolla Kotkassa, Kouvolassa, Lahdessa, Hämeenlinnassa ja Lohjalla
20.05.2018 5:01Koeaja Volvon raskaat kuorma-autot ja tutustu kiertueella Aitoihin Volvo Varaosiin - ensi viikolla ollaan 21.5. Kajaanissa, 22.5. Kuusamossa ja 23.-24.5. Rovaniemellä

Siirry arkistoon »