Lassila & Tikanoja Oyj:n Oulun materiaalitehokkuuskeskushanke etenee

Share |
07.05.2018 10:08

LT_Valimaan_hanke.png

Lassila & Tikanoja Oyj toimitti 21.2.2018 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat - vastuualueelle materiaalitehokkuuskeskuksen Oulun Välimaalle suunnitteilla olevan materiaalitehokkuuskeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelman. 

Yhteysviranomainen katsoo 4.5.2018 antamassaan lausunnossa, että arviointiohjelma täyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset sisällölliset vaatimukset. Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan arviointiselostuksessa tulee arviointiohjelmassa esitettyä tarkemmin tuoda esiin ja arvioida mm. liikennevaikutuksia, meluvaikutuksia, vesistövaikutuksia sekä vesienhallintaan kohdistuvia riskejä.

Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutusten arviointi tullaan suorittamaan. Yhteysviranomaisen antamassa lausunnossa esitetään, miltä osin arviointiohjelmaa on mahdollisesti tarkistettava ja täydennettävä. Hankkeesta vastaava arvioi hankkeen ympäristövaikutukset arviointiohjelman ja siitä saamansa yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta, sekä kokoaa arvioinnin tulokset arviointiselostukseen.

Hankkeessa suunnitellaan materiaalitehokkuuskeskuksen rakentamista Ouluun, Kiimingin Välimaan alueelle, noin 5 kilometriä Kiimingistä kohti Yli-Iitä. Alueelle on tarkoitus rakentaa erilaisten materiaalien, kuten tuhkien, kuonien ja rakennusjätteiden käsittely- ja loppusijoitus­keskus. Alueen läheisyydessä on Kiimingin kunnan vanha, käytöstä poistettu kaatopaikka. Tarkoituksena on käsitellä vastaanotettavia materiaaleja alueella siten, että alueelta lähtisi edelleen hyötykäyttöön mahdollisimman paljon materiaaleja ja alueelle loppusijoitettavien jakeiden määrä olisi mahdollisimman pieni.

Arviointiohjelma sekä yhteysviranomaisen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta: http://www.ymparisto.fi/valimaanmateriaalitehokkuuskeskusYVA.

17.08.2018 9:10Nora Elers: On­nek­si on suo­ma­lai­sia kai­vok­sia
15.08.2018 12:00Normetin kannattavuus ennätyskorkealla
14.08.2018 10:01Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa 3,9 prosenttia vuodentakaisesta
13.08.2018 9:11Kuljetus Suoknuutille Haminaan JCB 403 pyöräkuormaaja
12.08.2018 11:01Power Truck Show oli onnistunut kuljetusalan suurtapahtuma
11.08.2018 10:013D -Win-mallinnuskoulutus järjestetään Pirkkalassa 6.9.2018
10.08.2018 9:00Volvo Construction Equipmentin myynti kasvoi 32 % vahvalla toisella neljänneksellä
09.08.2018 11:01Hitachi ymmärtää metsänhoitotöiden maanrakennuskoneille asettamat erityisvaatimukset
08.08.2018 11:01Destia voitti Riihimäki-Kokkola -radan kunnossapitourakan
08.08.2018 8:18Rakennusaloitukset Suomessa kolmannella kvartaalilla: puolessa maakunnista aloitusten arvo noussut

Siirry arkistoon »