Lassila & Tikanoja Oyj:n Oulun materiaalitehokkuuskeskushanke etenee

Share |
07.05.2018 10:08

LT_Valimaan_hanke.png

Lassila & Tikanoja Oyj toimitti 21.2.2018 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat - vastuualueelle materiaalitehokkuuskeskuksen Oulun Välimaalle suunnitteilla olevan materiaalitehokkuuskeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelman. 

Yhteysviranomainen katsoo 4.5.2018 antamassaan lausunnossa, että arviointiohjelma täyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset sisällölliset vaatimukset. Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan arviointiselostuksessa tulee arviointiohjelmassa esitettyä tarkemmin tuoda esiin ja arvioida mm. liikennevaikutuksia, meluvaikutuksia, vesistövaikutuksia sekä vesienhallintaan kohdistuvia riskejä.

Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutusten arviointi tullaan suorittamaan. Yhteysviranomaisen antamassa lausunnossa esitetään, miltä osin arviointiohjelmaa on mahdollisesti tarkistettava ja täydennettävä. Hankkeesta vastaava arvioi hankkeen ympäristövaikutukset arviointiohjelman ja siitä saamansa yhteysviranomaisen lausunnon pohjalta, sekä kokoaa arvioinnin tulokset arviointiselostukseen.

Hankkeessa suunnitellaan materiaalitehokkuuskeskuksen rakentamista Ouluun, Kiimingin Välimaan alueelle, noin 5 kilometriä Kiimingistä kohti Yli-Iitä. Alueelle on tarkoitus rakentaa erilaisten materiaalien, kuten tuhkien, kuonien ja rakennusjätteiden käsittely- ja loppusijoitus­keskus. Alueen läheisyydessä on Kiimingin kunnan vanha, käytöstä poistettu kaatopaikka. Tarkoituksena on käsitellä vastaanotettavia materiaaleja alueella siten, että alueelta lähtisi edelleen hyötykäyttöön mahdollisimman paljon materiaaleja ja alueelle loppusijoitettavien jakeiden määrä olisi mahdollisimman pieni.

Arviointiohjelma sekä yhteysviranomaisen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta: http://www.ymparisto.fi/valimaanmateriaalitehokkuuskeskusYVA.

23.01.2019 13:50Kiertotalouden tarvitsemia uusia materiaaleja tutkitaan Otaniemeen perustettavassa yhteislaboratoriossa
23.01.2019 10:13Tehokas työkalu-uutuus siltasuunnitteluun
23.01.2019 9:33Tuoreen SKAL Kuljetusbarometrin mukaan myönteinen suhdannekehitys on taittunut
22.01.2019 11:11Maarakennushankkeiden ja kaivoksien materiaalivirtojen tarkkaa kokonaishallintaa
22.01.2019 9:11Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä edelleen voimakkaassa laskussa
21.01.2019 15:15Rotarent toimittaa kattavan konekaluston Eltel Networks Oy:lle
21.01.2019 14:55Liebherr esittelee 8. sukupolven tela-alustaiset kaivukoneet 2019
21.01.2019 14:25Oulussa kehitettiin ennätysluja ekobetoni
21.01.2019 13:12Valmetin ja Kemiran yhteistyö tuo merkittäviä parannuksia jäteveden käsittelyprosesseihin
20.01.2019 15:00Furukawa: Japanilaista laatua lisälaitteisiin jo lähes 150 vuoden ajan

Siirry arkistoon »