ARVO-TUHKA-hanke: Tuhkan maarakentamisen uudet arvoketjut

Share |
26.06.2018 11:24

Tie.jpg

Uuden maarakennusasetuksen toimivuutta testataan kesäkuussa 2018 käynnistyneessä ARVO-TUHKA hankkeessa. Hankkeessa etsitään uusia tapoja saada entistä suurempi osa tuhkasta hyötykäyttöön; lannoitukseen tai maarakennusaineeksi. Päijät-Hämeeseen rakennetaan mm. testitienpätkä, jolla arvioidaan tuhkan uutta arvoketjua ja tuhkan käytön kustannushyötysuhdetta. Aikaisemman testituloksen mukaan tuhka parantaa metsätien kantavuutta. 

ARVO-TUHKA – Tuhkan maarakentamisen uudet arvoketjut –hanke tuottaa tietoa ja osaamista uuden valtioneuvoston asetuksen 843/2017 mukaisista mahdollisuuksista hyödyntää tuhkaa maarakennustoiminnassa ja edistää tähän liittyvää yhteistyötä, vähähiilistä toimintatapaa ja liiketoimintamahdollisuuksia Päijät-Hämeen maakunnassa.

Hankkeen toimenpiteinä järjestetään mm. työpajoja, joissa välitetään tietoa uuden lainsäädännön mahdollisuuksista hyödyntää tuhkaa maarakentamisessa. Lisäksi kartoitetaan Päijät-Hämeen alueella tuhkaa tuottavat ja sitä potentiaalisesti hyödyntävät ammattilaiset sekä pilotoidaan konkreettisesti uusia toimintatapoja tuhkan hyödyntämiseksi maaseudun metsä- ja yksityisteiden rakentamisessa sekä kuntien tierakenteissa. Rakentamisen yhteydessä järjestetään myös demonstraatiotilaisuuksia.

Hankkeessa kehitetään teknillisesti ja taloudellisesti kannattavaa arvoketjua uusien tuhkarakenteiden toteuttamiseen ja arvioidaan tuhkan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

tuhkatie.jpg

Massiivituhkapatja tiivistetään ja peitetään murskeella. Tuhka kovettaa tien erittäni vankaksi ja kantavaksi.

Tavoitteet

Hankkeessa tuotetaan tietoa, jonka avulla tuhkan hyötykäyttö nousee, ja tuhkaa osataan hyödyntää Päijät-Hämeen alueella täysin uudenlaisissa maarakennuskohteissa. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat tuhkan ja maarakentamisen parissa työskentelevät toimijat, kuten tuhkan tuottajat, urakoitsijat, suunnittelijat, kuntien tierakentajat ja yksityiset tienomistajat.

Tuhkan hyötykäyttöä kasvatetaan ja kustannustehokkuutta parannetaan kehittämällä uusia maarakennusratkaisuja, tuhkan puhdistustekniikkaa sekä toimitusketjuja. Toimijoilla on käytössään mm. helposti ymmärrettävää tietoa tuhkan hyödyntämisestä maarakentamisessa, avoin rekisteri alueen tuhkan tuottajista ja hyödyntäjistä. hyödyntämisen arvoketjujen toimijoista ja pilottikohteiden demonstraatiotilaisuuksista saadut käytännön kokemukset. Hanke tuottaa useita julkaisuja aiheesta. Hanke edistää Päijät-Hämeessä olemassa olevien maaseudun ja metsäsektorin pk-yritysten, kuten kuljetus- ja maarakennusyrittäjien, liiketoimintaa ja tuottaa alueen tuhkan tuottajille kustannussäästöjä.

Hankkeen tulokset edistävät uuden pk-liiketoiminnan muodostumista alueelle. Hanke edistää maaseudun elinvoimaisuutta, koska se yhteistyön ja tietopohjan vahvistumisen myötä luo edellytyksiä uusien liiketoiminta-alueiden ja innovatiivisen yritystoiminnan kehittymiselle.

Hankkeessa tuotetaan tietoa, jonka avulla tuhkan hyötykäyttö nousee, ja tuhkaa osataan hyödyntää Päijät-Hämeen alueella täysin uudenlaisissa maarakennuskohteissa.

Keskeisimmät hyödynsaajat

Hankkeesta hyötyvät erityisesti Päijät-Hämeen alueen tuhkan tuottajat, urakoitsijat, suunnittelijat, kuntien tierakentajat ja yksityiset tienomistajat.

Lisäksi hyödynsaajana ovat myös muut maaseudun toimijat ja asukkaat, koska hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä uusien liiketoiminta-alueiden ja innovatiivisen yritystoiminnan kehittymiselle sekä edistää maaseudun elinvoimaisuutta. Hankkeessa tuotettua koulutusmateriaalia voidaan hyödyntää esim. kouluissa ja metsäammattilaisten, urakoitsijoiden tai maarakennussuunnittelijoiden omissa- tai yritysten koulutustilaisuuksissa, jolloin tietoa saadaan levitettyä laajemmalle yleisölle. Hankkeessa tuotetaan julkaisuja, jotka ovat verkossa kaikkien vapaasti saatavilla.

Yhteistyökumppanit

ARVO-TUHKA – Tuhkan maarakentamisen uudet arvoketjut –hanke toteutetaan 1.6.2018-31.10.2020. Maaseuturahaston rahoittaman tiedonvälityshankkeen päätoteuttaja on Lahden ammattikorkeakoulu. Tapio Oy toimii hankkeessa osatoteuttajana.

16.12.2018 11:11Rakennuskustannukset nousivat marraskuussa 2,5 prosenttia vuodentakaisesta
15.12.2018 11:01Parasta pyörillä - Hitachi pyöräkuormaajat
14.12.2018 10:01Suomen Rakennuskone Oy rekrytoi Kevitsaan - katso tästä työpaikkailmoitus
13.12.2018 20:55LUE TÄSTÄ! Uusi järkälemäinen Kivirock-lehti on ilmestynyt - tarjolla 248-sivua mielenkiintoista maarakennus- ja kaivosalan asiaa
13.12.2018 16:01Volvo Construction Equipment Finland Oy laajentaa maansiirtokoneiden huolto-organisaationsa Pohjois-Suomeen
13.12.2018 15:55A-Insinöörit Tampereen Kansi -hankkeen pohjoiskannen suunnittelijaksi
12.12.2018 17:01Kriittiset metallit ja huoltovarmuus -selvitys julkaistu
12.12.2018 15:00Cramo ja suomalainen Bliot teknologiayhteistyöhön
11.12.2018 17:44Rakennusyritysten rakennuksiin kohdistuvien korjausurakoiden arvo oli 8,9 miljardia euroa vuonna 2017
11.12.2018 8:55Sotkamon hopeakaivoshanke etenee suunnitelmallisesti

Siirry arkistoon »