Päällystepilotti PEHKO:ssa tutkitaan keinoja päällystettyjen teiden pelastamiseksi

Share |
06.07.2018 14:42

asfaltointi-references_finavia.jpg

Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksella käynnistyy "päällysteiden ennakoivan hoidon ja kunnostuksen ohjelmointi" eli PEHKO -projekti. Projektissa tutkitaan päällystettyjen teiden elinkaarikustannuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on selvittää kuinka saavutetaan parempikuntoisia päällystettyjä teitä pienemmillä vuosikustannuksilla. Olennaista on etsiä ratkaisuja huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrän kasvun taittamiseksi ja päällysteiden käyttöiän pidentämiseksi. 

Vuosille 2018–2028 PEHKO -projekti alkaa kesäkuussa Hyvinkään kunnossapitoalueella. Pilotti kattaa yhteensä 860 kilometriä päällystettyjä teitä. Projektissa keskitytään tavoitteen saavuttamiseen parantamalla päivittäistä teiden kunnossapitoa, ottamalla käyttöön uusia teiden tutkimusmenetelmiä ja toteuttamalla teiden kunnossapitoa ennakoivasti.

Päivittäisessä kunnossapidossa on havaittu etenkin teiden hyvän kuivatuksen ja talvikunnossapidon edistävän päällysteiden kuntoa. Tutkittua tietoa Uudenmaan teiden kunnosta kerätään pilotissa uusilla taipumamittaus-, maatutkaus- ja laserskannaus-menetelmillä. Saadun tiedon perusteella kehitetään uusia ratkaisuja päällystettyjen teiden kunnossapitoon, joita testataan pilottiosuuksilla.

Lupaavia alustavia tuloksia muista PEHKO –projekteista

Projektia on pilotoitu aiemmin jo vuodesta 2015 Liikenneviraston, Lapin ja Keski-Suomen ELY-keskusten sekä Roadscanners Oy:n toimesta. Alustavien tutkimustulosten mukaan kriittisimmät päällysteongelmat liittyvät ongelmiin päällysteen laadussa, teiden kuivamisessa ja talvikunnossapidossa.                       

Pilotin ansiosta päällystyskustannukset ovat muissa PEHKO-projekteissa laskeneet alustavien laskelmien perusteella 12–30 prosenttia. Tavoitteena on päällystekustannusten puolittuminen projektin kymmenvuotisjaksolla.

24.09.2018 10:12Sotkamo Silver: hopeakaivoksen johtoryhmä koossa
24.09.2018 10:00Metso ja Rotator edustajasopimukseen pienten Lokotrack-murskaus- ja seulontalaitosten myynnistä Suomessa
24.09.2018 9:12Tatu Kiviniemi Caiwell Oy: Jälkipuinti pois ja faktat tiskiin
24.09.2018 9:05Pohjalaismaakuntien maa-ainesten ottamisalueiden tilaselvitys valmistui
23.09.2018 11:01Maansiirto Morri Oy: Lännen-koneet tehokkaassa käytössä ympäri vuoden
22.09.2018 12:11Uusia JCB-koneita saatavilla Matekolta nopeilla toimitusajoilla
22.09.2018 10:11Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 1,6 prosenttia
21.09.2018 9:01Rotatorin uudessa toimipisteessä Liedossa vietetään konepäivää perjantaina 5.10.
20.09.2018 9:58Sandvikin automaattinen lastauslaite todistaa tarkkuutensa lasilabyrintissa
19.09.2018 8:11Minikulmahiomakone-uutuus vaikeasti saavutettavien paikkojen työstöön

Siirry arkistoon »