Päällystepilotti PEHKO:ssa tutkitaan keinoja päällystettyjen teiden pelastamiseksi

Share |
06.07.2018 14:42

asfaltointi-references_finavia.jpg

Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksella käynnistyy "päällysteiden ennakoivan hoidon ja kunnostuksen ohjelmointi" eli PEHKO -projekti. Projektissa tutkitaan päällystettyjen teiden elinkaarikustannuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on selvittää kuinka saavutetaan parempikuntoisia päällystettyjä teitä pienemmillä vuosikustannuksilla. Olennaista on etsiä ratkaisuja huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrän kasvun taittamiseksi ja päällysteiden käyttöiän pidentämiseksi. 

Vuosille 2018–2028 PEHKO -projekti alkaa kesäkuussa Hyvinkään kunnossapitoalueella. Pilotti kattaa yhteensä 860 kilometriä päällystettyjä teitä. Projektissa keskitytään tavoitteen saavuttamiseen parantamalla päivittäistä teiden kunnossapitoa, ottamalla käyttöön uusia teiden tutkimusmenetelmiä ja toteuttamalla teiden kunnossapitoa ennakoivasti.

Päivittäisessä kunnossapidossa on havaittu etenkin teiden hyvän kuivatuksen ja talvikunnossapidon edistävän päällysteiden kuntoa. Tutkittua tietoa Uudenmaan teiden kunnosta kerätään pilotissa uusilla taipumamittaus-, maatutkaus- ja laserskannaus-menetelmillä. Saadun tiedon perusteella kehitetään uusia ratkaisuja päällystettyjen teiden kunnossapitoon, joita testataan pilottiosuuksilla.

Lupaavia alustavia tuloksia muista PEHKO –projekteista

Projektia on pilotoitu aiemmin jo vuodesta 2015 Liikenneviraston, Lapin ja Keski-Suomen ELY-keskusten sekä Roadscanners Oy:n toimesta. Alustavien tutkimustulosten mukaan kriittisimmät päällysteongelmat liittyvät ongelmiin päällysteen laadussa, teiden kuivamisessa ja talvikunnossapidossa.                       

Pilotin ansiosta päällystyskustannukset ovat muissa PEHKO-projekteissa laskeneet alustavien laskelmien perusteella 12–30 prosenttia. Tavoitteena on päällystekustannusten puolittuminen projektin kymmenvuotisjaksolla.

14.11.2018 9:20Endomines AB (Publ) Osavuosikatsaus: kullantuotanto ylittää ennusteen
14.11.2018 4:11KIVIROCK-LEHTI TULEE - VIELÄ EHDIT MUKAAN! Varaa ilmoituspaikkasi seuraavassa yli 250 sivuisessa järkäleessä
13.11.2018 19:10Metso esittelee ennakoivan kunnossapitoratkaisun kaivosteollisuudelle
13.11.2018 13:02Tapojärvi kehittää korkean jalostusarvon RST-uusiokuonatuotteita ja sovelluksia SYMMET-hankkeessa
12.11.2018 17:11Novatron Oy 3D-system Oy:n osaomistajaksi
12.11.2018 16:00Kivirock kokeilee: Petzl DUO S otsavalaisin
12.11.2018 15:11Suomen ensimmäisen hopeakaivoksen tuotanto käynnistyy maaliskuussa
11.11.2018 9:11Kiinnostaisiko mielenkiintoinen työ mukavassa porukassa Lännen Tractorsilla Loimaalla?
10.11.2018 15:01Doofor -kallioporakoneita FinnMATERIA -messuilla - tule tutustumaan osastolle B-149
10.11.2018 14:01Heikki Lihavainen aloitti aluemyyntipäällikkönä Matekon Espoon toimipisteessä

Siirry arkistoon »