Päällystepilotti PEHKO:ssa tutkitaan keinoja päällystettyjen teiden pelastamiseksi

Share |
06.07.2018 14:42

asfaltointi-references_finavia.jpg

Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksella käynnistyy "päällysteiden ennakoivan hoidon ja kunnostuksen ohjelmointi" eli PEHKO -projekti. Projektissa tutkitaan päällystettyjen teiden elinkaarikustannuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on selvittää kuinka saavutetaan parempikuntoisia päällystettyjä teitä pienemmillä vuosikustannuksilla. Olennaista on etsiä ratkaisuja huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrän kasvun taittamiseksi ja päällysteiden käyttöiän pidentämiseksi. 

Vuosille 2018–2028 PEHKO -projekti alkaa kesäkuussa Hyvinkään kunnossapitoalueella. Pilotti kattaa yhteensä 860 kilometriä päällystettyjä teitä. Projektissa keskitytään tavoitteen saavuttamiseen parantamalla päivittäistä teiden kunnossapitoa, ottamalla käyttöön uusia teiden tutkimusmenetelmiä ja toteuttamalla teiden kunnossapitoa ennakoivasti.

Päivittäisessä kunnossapidossa on havaittu etenkin teiden hyvän kuivatuksen ja talvikunnossapidon edistävän päällysteiden kuntoa. Tutkittua tietoa Uudenmaan teiden kunnosta kerätään pilotissa uusilla taipumamittaus-, maatutkaus- ja laserskannaus-menetelmillä. Saadun tiedon perusteella kehitetään uusia ratkaisuja päällystettyjen teiden kunnossapitoon, joita testataan pilottiosuuksilla.

Lupaavia alustavia tuloksia muista PEHKO –projekteista

Projektia on pilotoitu aiemmin jo vuodesta 2015 Liikenneviraston, Lapin ja Keski-Suomen ELY-keskusten sekä Roadscanners Oy:n toimesta. Alustavien tutkimustulosten mukaan kriittisimmät päällysteongelmat liittyvät ongelmiin päällysteen laadussa, teiden kuivamisessa ja talvikunnossapidossa.                       

Pilotin ansiosta päällystyskustannukset ovat muissa PEHKO-projekteissa laskeneet alustavien laskelmien perusteella 12–30 prosenttia. Tavoitteena on päällystekustannusten puolittuminen projektin kymmenvuotisjaksolla.

20.02.2019 17:00Pyhäjärvellä monipuoliset mahdollisuudet kiertotalouskentässä
20.02.2019 14:12Timo Räikkönen nimitetty johtajaksi Destiaan
19.02.2019 19:11Yrjö Raunisto: Miten tehdä Suomesta jälleen maanrakennuskoneiden valmistuksen kärkimaa?
19.02.2019 10:01Tukes: Lujuuslajitellussa rakennepuutavarassa puutteita
18.02.2019 20:00Kehittynyttä mittausteknologiaa louhinta- ja kaivoskäyttöön
17.02.2019 18:55Maanrakennus Seppo Formisto Oy:n Kobelco SK270SRLC-5: Tyylikäs viimeistä piirtoa myöten
17.02.2019 15:33Konepäivät Matekon uudessa Oulun toimipisteessä ensi lauantaina 23.2.
17.02.2019 9:11Rakennuskustannukset nousivat tammikuussa 1,9 prosenttia vuodentakaisesta
16.02.2019 11:11Hitachi-konekiertue ensi viikolla 18.-22.2. - katso tästä paikkunnat ja lähde koeajolle!
15.02.2019 19:01Doofor kallioporakoneita esillä Münchenissä - tervetuloa tutustumaan osastolle C2.205

Siirry arkistoon »