Terrafamen Kivipuron valuma-alueen vesien keräilyä tehostetaan

Share |
04.09.2018 7:00

kivipuro-2018.jpg

Terrafamen kaivosalueen itäpuolella kulkevan Kivipuron mittauspisteellä on havaittu kohonneita sulfaatti- ja metallipitoisuuksia. Purosta otetaan vesinäytteitä säännöllisesti sekä yhtiön omassa tarkkailussa että ulkopuolisessa, riippumattoman konsulttiyhtiön tekemässä velvoitetarkkailussa. Tavoitteena on näin tunnistaa mahdolliset poikkeamat, jotta niihin voidaan reagoida mahdollisimman tehokkaasti.

Kivipuron valuma-alue on mustaliuskealueen reunamalla, missä kallio- ja maaperässä voi esiintyä tavanomaista korkeampia metallipitoisuuksia. Tässä tapauksessa valuma-alueella tarkoitetaan aluetta, jolta sadevesi valuu luontaisesti Kivipuroon. Terrafame on tehnyt Kivipuron valuma-alueella sivukivialueen rakentamiseen liittyviä maansiirtotöitä, joista nyt havaitut kohonneet pitoisuudet johtuvat.

Tilanteen korjaamiseksi yhtiö on jo ryhtynyt laajentamaan aluetta, jolta vedet kerätään vesien käsittelyyn sen sijaan, että ne päätyisivät Kivipuroon. Tarvittavat pumppausjärjestelyt ovat menossa, ja ne valmistuvat syyskuun ensimmäisellä viikolla.

Kivipuron virtaama eli purossa kulkevan veden määrä on ollut kuivasta kaudesta johtuen alhainen. Tästä syystä poikkeamista johtuvien kuormitusvaikutusten purossa arvioidaan jäävän vähäisiksi. Kivipuron vedenlaatua myös seurataan tehostetusti, kunnes se palautuu tavanomaiselle tasolle.

23.09.2018 11:01Maansiirto Morri Oy: Lännen-koneet tehokkaassa käytössä ympäri vuoden
22.09.2018 12:11Uusia JCB-koneita saatavilla Matekolta nopeilla toimitusajoilla
22.09.2018 10:11Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuodessa 1,6 prosenttia
21.09.2018 9:01Rotatorin uudessa toimipisteessä Liedossa vietetään konepäivää perjantaina 5.10.
20.09.2018 9:58Sandvikin automaattinen lastauslaite todistaa tarkkuutensa lasilabyrintissa
19.09.2018 8:11Minikulmahiomakone-uutuus vaikeasti saavutettavien paikkojen työstöön
18.09.2018 11:11Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden 2018 toisella neljänneksellä - maa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi 36 prosenttia
17.09.2018 9:11Rotator Oy:lle uusi sopimushuoltaja Kokkolaan: Konehuolto KTP Oy
16.09.2018 11:11Turvallisesti työmaan läheisyydessä - vinkit työmaan lähellä liikkumiseen
15.09.2018 9:00Rototilt® esittelee rautatiekouran raskaisiin töihin

Siirry arkistoon »