NCC rakentamassa uusiutuvaa energiaa - urakkasopimukset kahden tuulivoimalapuiston infrastruktuurin rakentamisesta

Share |
26.11.2018 11:01

tuulivoimaa2.jpg

NCC Infrastructure on allekirjoittanut kaksi tuulivoimaurakkaa, joiden arvo on yhteensä noin 6 MEUR. Infrastruktuuritöitä sisältävät tuulivoimaurakat tehdään CPC Finland Oy:lle Pohjanmaan Isojoelle ja Energiequelle Oy:lle Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoelle.

CPC Finland Oy:lle tehtävässä tuulivoimaurakassa suunnitellaan ja toteutetaan perutusten ja kaapelointien rakentaminen 12 voimalan tuulipuistolle, joka sijaitsee Pohjanmaan Isojoella. Isojoen tuulipuistosta viedään myös tuulienergiaa Googlen Haminan palvelukeskukseen, jonka kanssa CPC Finland on tehnyt sähköntoimitussopimuksen. NCC:n urakka on aloitettu suunnittelulla ja se valmistuu syksyllä 2019, jolloin tuulivoimalat otetaan käyttöön. 

Pohjois-Pohjanmaan Pyhäjoella sijaitsevan tuulivoimalapuiston markkinaehtoinen KVR-urakka tehdään Energiequelle Oy:lle. Urakka sisältää teiden, nostokenttien ja sähköverkon rakentamisen. Teiden ja nostokenttien annettujen mittojen mukainen kantavuus ja tasaisuus mahdollistavat suurien kuljetusten siirtämisen ja voimalan pystyttämisen. NCC toimittaa puistoon myös sähköaseman, johon kytketään tuulipuiston viisi 4,5 MW:n turbiinia. Tuulipuistossa tuotettu energia siirretään 33 kilovoltin jännitteellä 10 kilometrin päähän sähköasemalle, josta sitä aletaan syöttää valtakunnan verkkoon vuoden 2019 loppuun mennessä. 

- NCC on Suomessa ollut mukana useissa tuulivoimalapuiston infrastruktuurin rakentamishankkeissa, joihin ovat kuuluneet teiden, nostokenttien, perustuksien sekä sähkö- ja tietoliikenteen rakennustyöt. Tuulivoimalapuistojen rakentamisessa on mukana useita osapuolia, joten saumaton yhteystyö kaikkien tahojen kanssa on tärkeää, kertoo NCC Infrastructuren rakennuspäällikkö Mikko Niinimaa.

Suomessa tuulivoiman rakentaminen on lähtenyt viime vuosina hyvin käyntiin ja vuoden 2017 loppuun mennessä Suomessa oli toiminnassa 700 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetti oli vuonna 2017 2044 MW ja ne kattoivat samana vuonna noin 5,6 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta.

- On hienoa olla mukana rakentamassa Suomen uusiutuvan energian markkinoita. Ilmasto ja ympäristö on otettu Suomessa keskeiseksi kehitysosa-alueeksi, jota NCC tukee omien kestävän kehityksen arvojen ja toimien kautta, sanoo NCC Infrastructuren maajohtaja Ilkka Kortelainen.

21.02.2019 22:01Virén-Yhtiöillä hyvä pöhinä päällä
21.02.2019 11:11Baumassa esiteltävä uudistettu Lokotrack LT200HP-kartiomurskainlaitos tuo lisää tehoa ja taloudellisuutta
21.02.2019 8:11Luke: Arktisen kaivostoiminnan hyödyt, haitat ja riskit pitäisi arvioida kokonaisvaltaisemmin
20.02.2019 17:00Pyhäjärvellä monipuoliset mahdollisuudet kiertotalouskentässä
20.02.2019 14:12Timo Räikkönen nimitetty johtajaksi Destiaan
19.02.2019 19:11Yrjö Raunisto: Miten tehdä Suomesta jälleen maanrakennuskoneiden valmistuksen kärkimaa?
19.02.2019 10:01Tukes: Lujuuslajitellussa rakennepuutavarassa puutteita
18.02.2019 20:00Kehittynyttä mittausteknologiaa louhinta- ja kaivoskäyttöön
17.02.2019 18:55Maanrakennus Seppo Formisto Oy:n Kobelco SK270SRLC-5: Tyylikäs viimeistä piirtoa myöten
17.02.2019 15:33Konepäivät Matekon uudessa Oulun toimipisteessä ensi lauantaina 23.2.

Siirry arkistoon »