Tehdyn työtunnin kustannus nousi heinä-syyskuussa 1,3 prosenttia edellisvuodesta

Share |
07.12.2018 10:01

tyomaiden-turvallisuus-parantui-liikennevirasto-uutiskuva.jpg

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2018 heinä-syyskuussa 1,3 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2018 heinä-syyskuussa 1,4 prosenttia.

Yksityisellä sektorilla työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 1,6 prosenttia vuoden 2018 heinä-syyskuussa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 2,2 prosenttia.

Valtiosektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat vuoden 2018 heinä-syyskuussa 0,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 0,2 prosenttia. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä työvoimakustannukset nousivat 0,2 prosenttia vastaavalla ajankohdalla. Samalla neljänneksellä ansiotasoindeksi nousi valtiolla 1,7 prosenttia.

Kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat 2,8 prosenttia vuoden 2018 heinä-syyskuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannukset nousivat 2,7 prosenttia. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi kuntasektorilla 1,7 prosenttia.

Tehdyn työtunnin kustannus nousi teollisuuden toimialoilla 1,2 prosenttia, rakentamisen toimialalla 3,8 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla 0,9 prosenttia heinä-syyskuussa 2018.

Teollisuuden toimialoista tehdyn tunnin kustannukset nousivat vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä metsäteollisuudessa 2,0 prosenttia. Elintarviketeollisuudessa kustannukset nousivat 1,9 prosenttia ja kemianteollisuudessa 1,5 prosenttia. Palvelualoilla suurin tehdyn tunnin kustannusten nousu oli kaupan alalla, 2,8 prosenttia. Rahoituksen ja vakuutuksen toimialalla kustannukset laskivat 2,5 prosenttia.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus koko teollisuudessa (B-E) nousi 1,5 prosenttia heinä-syyskuussa 2018 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisen toimialalla (F) kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi 3,8 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) kustannus nousi 1,0 prosenttia.

Teollisuuden toimialoista kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi metsäteollisuudessa 2,0 prosenttia ja kemian teollisuudessa 1,6 prosenttia heinä-syyskuussa 2018 edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Yritystalouden palvelualoista kausitasoitetut kustannukset nousivat kaupan toimialalla 2,8 prosenttia ja kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla 2,0 prosenttia. Informaation ja viestinnän toimialalla oli 2,1 prosentin lasku kausitasoitetuissa kustannuksissa.

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Indeksissä ei ole vakioitu työtunteja tai henkilöstön rakennetta. Tehdyn työtunnin kustannus lasketaan suoraan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen palkkasumman ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

18.06.2019 9:11Adven toteuttaa uusiutuvaan energiaan perustuvan energialaitoksen Terrafamen uudelle akkukemikaalitehtaalle
17.06.2019 11:12Kaivoslain toimivuutta koskeva arviointiraportti luovutettu työ- ja elinkeinoministerille
17.06.2019 9:50Raide-Jokerin rakentaminen vaikuttaa pääkaupunkiseudun liikenteeseen
16.06.2019 10:11Laadukas suuntapora on pitäaikainen investointi - työmenetelmä yleistyy koko ajan infrarakentamisessa
15.06.2019 10:11Uusi MultaVEX Vibra 40-50 S: Tehokas laite kaikkeen seulontaan
14.06.2019 8:11Terrafame tehnyt sopimuksen happilaitoksen rakentamisesta akkukemikaalitehtaan yhteyteen
13.06.2019 12:53Engconille myönnetty Mästarnas Mästare -palkinto
13.06.2019 11:33DAF CF Constructionille TOP BAU TRUCK -palkinto
12.06.2019 18:50Outokummun Kemin kaivokselle nousee uusi malminnostotorni
12.06.2019 17:17MAXPO 2019 entistäkin kattavampi

Siirry arkistoon »