Väyläinfran rahoitukseen ehdotetaan tuntuvaa korotusta

Share |
17.12.2018 11:01

tietyomaa2.jpg

Parlamentaarinen työryhmä ehdottaa väyläinfran vuosittaisen rahoitustason nostamista 2,3 miljardiin euroon. Summa vastaa noin yhtä prosenttia bruttokansantuotteesta. Ennen nykyhallituksen aikaa vuosittainen rahoitustaso ehti vakiintua hieman alle 1,5 miljardiin euroon. 

Parlamentaarinen, 12-vuotista liikennejärjestelmää valmisteleva työryhmä ehdottaa väyläinfran rahoitukseen tuntuvaa tasokorotusta.

Ehdotetusta potista pääosa menisi perusväylänpitoon: 1,3 miljardia euroa vuodessa. Tämä tarkoittaisi vähintään 300 miljoonan euron lisäystä aiempaan vakiintuneeseen tasoon verrattuna. 

Perusväylänpidolla tarkoitetaan muun muassa huonoon kuntoon menneiden väylien korjaamista. Lisäksi tarvitaan investointeja uuteen ja palvelukyvyltään nykyistä parempaan väyläverkkoon. Tämä edellyttää kehittämishankkeita.

”Myös tähän tarvitaan pitkäjänteinen ja riittävä rahoitustason nosto. Sopiva kehittämishankkeiden määrärahataso vuosittain on noin miljardi euroa nykyisen alle 500 miljoonan euron sijaan myös INFRA ry:n mielestä”, toimitusjohtaja Paavo Syrjö sanoo.

Korotuksella paikataan vuosikymmenten vaje ja varaudutaan tulevaan

INFRA ry:n näkemyksen mukaan työryhmän ehdotukset ovat keino korjata yleisesti tiedossa oleva väylien korjaus- ja kehittämisvaje ja lähteä investoimaan liikenneinfrastruktuuriin, jolla turvataan Suomen kilpailukyky ja vastataan päästötavoitteisiin.

”Meillä on vuosikymmeniä korjattu ja rakennettu väyliä vähemmän kuin pitäisi. Olemme antaneet turhaan etumatkaa keskeisille kilpailijamaille kuten Ruotsille, joka pystyy esimerkiksi kuljettamaan vientituotteitaan halvemmalla kuin me”, Syrjö toteaa.

”Vielä 2010-luvullakin meillä on ollut vuosia, jolloin tietä on päällystetty vähemmän kuin 1960-luvulla. Esimerkiksi vuoden 2019 päällystysmäärärahat tulevat riittämään ilman lisärahoitusta alle 2 000 kilometrin huonokuntoisen tien korjaamiseen, mikä on alhaisin taso 60 vuoteen. Tarve rahoitustason nostolle ja pitkäjänteisyydelle on ilmeinen.”

Rahoitustason tarkistaminen on myös ilmastoasia. Liikenteestä aiheutuu viidesosa Suomen päästöistä. Päästöjen pienentäminen edellyttää tuntuvaa panostusta infraan, esimerkiksi raiteisiin, ruuhkattomuuteen ja raskaiden kuljetusten sujuvuuteen. 

”Runkoväylät kaksiraiteiseksi ja nelikaistaiseksi”

INFRA on osa Rakennusteollisuus RT:tä. Työryhmän työ sai kiitosta koko liittoyhteisöltä.

”Liikenne- ja viestintäministeriön on onnistunut tavoitetasojen määrittelyssä, ja työryhmä on tehnyt hyvää työtä. Tiet kuntoon ja runkoväylät kaksiraiteiseksi ja nelikaistaiseksi”, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randellkommentoi tuoreeltaan Twitterissä. 

Parlamentaarisen ryhmän raportti on lähtökohta 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelulle. Ryhmä esittää nelivaiheista mallia 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimiseksi. Suunnitelma laadittaisiin ja siitä päätettäisiin hyvin pitkälle parlamentaarisesti. Suunnitelma on määrä tehdä seuraavalla hallituskaudella.

18.06.2019 9:11Adven toteuttaa uusiutuvaan energiaan perustuvan energialaitoksen Terrafamen uudelle akkukemikaalitehtaalle
17.06.2019 11:12Kaivoslain toimivuutta koskeva arviointiraportti luovutettu työ- ja elinkeinoministerille
17.06.2019 9:50Raide-Jokerin rakentaminen vaikuttaa pääkaupunkiseudun liikenteeseen
16.06.2019 10:11Laadukas suuntapora on pitäaikainen investointi - työmenetelmä yleistyy koko ajan infrarakentamisessa
15.06.2019 10:11Uusi MultaVEX Vibra 40-50 S: Tehokas laite kaikkeen seulontaan
14.06.2019 8:11Terrafame tehnyt sopimuksen happilaitoksen rakentamisesta akkukemikaalitehtaan yhteyteen
13.06.2019 12:53Engconille myönnetty Mästarnas Mästare -palkinto
13.06.2019 11:33DAF CF Constructionille TOP BAU TRUCK -palkinto
12.06.2019 18:50Outokummun Kemin kaivokselle nousee uusi malminnostotorni
12.06.2019 17:17MAXPO 2019 entistäkin kattavampi

Siirry arkistoon »