Kaivoslupa Keliber Oy:n Syväjärven kaivosalueelle

Share |
18.12.2018 8:23

keliber.jpg

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (”Tukes”) on myöntänyt kaivosluvan Keliber Oy:n  Syväjärven kaivosalueelle.

Tukes on myöntänyt kaivoslain (621/2011) nojalla kaivosluvan Keliber Oy:n Syväjärven kaivosalueelle. Myönnetyllä luvalla perustetaan Syväjärvi -niminen kaivosalue ja apualue (yhteystiereitti) kaivoslain 19 §:n mukaisesti. Kaivoslupa ei ole vielä lainvoimainen. Kaivostoiminnan aloittaminen edellyttää lisäksi kaivostoimituksen suorittamista.

Kaivoslupa oikeuttaa Yhtiön hyödyntämään kaivosalueella tavatut kaivosmineraalit, kaivostoiminnassa sivutuotteena syntyvän orgaanisen ja epäorgaanisen pintamateriaalin, ylijäämäkiven ja rikastushiekan (kaivostoiminnan sivutuote) sekä muut kaivosalueen kallio- ja maaperään kuuluvat aineet siltä osin kuin niiden käyttö on tarpeen kaivostoimintaan kaivosalueella. Kaivoslupa oikeuttaa lisäksi malminetsintään kaivosalueella.

”Olemme tyytyväisiä Tukesin tekemään päätökseen. Syväjärven kaivoslupa on yksi niistä useista lupahakemuksista, joita on eri viranomaisten kanssa ennakkoneuvottelumenettelyprosessissa käsitelty. Saatu kaivoslupapäätös on hyvä osoitus viranomaisyhteistyön toimivuudesta,” toteaa Keliber Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

18.06.2019 9:11Adven toteuttaa uusiutuvaan energiaan perustuvan energialaitoksen Terrafamen uudelle akkukemikaalitehtaalle
17.06.2019 11:12Kaivoslain toimivuutta koskeva arviointiraportti luovutettu työ- ja elinkeinoministerille
17.06.2019 9:50Raide-Jokerin rakentaminen vaikuttaa pääkaupunkiseudun liikenteeseen
16.06.2019 10:11Laadukas suuntapora on pitäaikainen investointi - työmenetelmä yleistyy koko ajan infrarakentamisessa
15.06.2019 10:11Uusi MultaVEX Vibra 40-50 S: Tehokas laite kaikkeen seulontaan
14.06.2019 8:11Terrafame tehnyt sopimuksen happilaitoksen rakentamisesta akkukemikaalitehtaan yhteyteen
13.06.2019 12:53Engconille myönnetty Mästarnas Mästare -palkinto
13.06.2019 11:33DAF CF Constructionille TOP BAU TRUCK -palkinto
12.06.2019 18:50Outokummun Kemin kaivokselle nousee uusi malminnostotorni
12.06.2019 17:17MAXPO 2019 entistäkin kattavampi

Siirry arkistoon »