Pyhäjärvellä monipuoliset mahdollisuudet kiertotalouskentässä

Share |
20.02.2019 17:00

bioenergiaterminaali.jpg

Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittama AIKO Callio Kiertotalouden tiekarttahanke on kartoittanut kaivosympäristön potentiaalisimpia kiertotalouden suuntia ja mille niistä Pyhäsalmen kaivoksen ympäristö voisi tarjota hyvät puitteet todelliseksi toimintaympäristöksi.

Ramboll Finland Oy on tekemässään selvityksessä löytänyt useita potentiaalisia tulevaisuuden kiertotaloustoimintoja Pyhäjärven Callion ympäristöön. Ympäristön etuna on erittäin hyvä infrastruktuuri, erilaiset muunneltavissa olevat tilat ja vahva alueellinen kehittämishalu, joka todettiin jo aiemmin valmistuneessa FutureMINE-selvityksessä.

Ramboll Finland Oy:n toteuttamassa Kiertotalouden tiekartassa on tarkasteltu kolmea selkeästi tärkeintä pääpainopistealuetta: Bio- ja elintarvikealaa, metsäperäisiä kiertoja sekä teknisiä kiertoja. Selvityksessä on otettu huomioon myös kattavasti kiertotalouden erilaiset kansalliset strategiat sekä eri liiketoimintamallit.

Tiekartan mukaan Pyhäsalmen kaivoksen ympäristöä on mahdollista hyödyntää moneen erilaiseen kokeiluun ja testaukseen. Yksi potentiaalinen metsäperäisten kiertojen kokeilu on esimerkiksi Bioenergiaterminaalin toteutettavuusselvitys-hanke. Tässä hiljattain alkaneessa hankkeessa selvitetään konsepti, miten Pyhäsalmen kaivoksen alueella sijaitsevassa bioenergiaterminaalissa tapahtuva metsäperäisten biomassojen kuivaus sekä tulevaisuuden älykkäiden puutuotteiden raaka-aineiden jatkojalostaminen voitaisiin tehdä taloudellisesti kannattavasti kaivoksen geotermistä lämpöä ja muita alueen hukkalämmön lähteitä hyödyntäen.

Kaiken kaikkiaan niin alkutuotannosta kuin teknisistä kierroistakin on arvioitu löytyvän kiertotaloudessa aivan uudentyyppisistä liiketoimintapotentiaalia alueelle. Pyhäjärvelle voisi sijoittua useita toiminnallisesti ja materiaalivirtojen osalta toisiaan täydentäviä pienempiä yrityksiä, jotka toimisivat yhdessä teollisena symbioosina. Yrityksen voisivat myös tehdä yhteisiä hankintoja sekä muita palvelutoimintoja.

”Kaivosympäristön havaittiin luovan erityistä etua kaivoksen lämpöä tai muita sivutuotteita hyödyntäville toimijoille. Ympärivuotiset tasaiset olosuhteet edistävät Suomessa muuten kausiluontoista toimintaa tai toimintaa, jossa olosuhteiden saavuttaminen vaatii resursseja” tiivistää Minna Pirilä, Callio kiertotalouden tiekarttaselvityksen projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy.

Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemen mukaan: ”Callion Kiertotalouden tiekartta konkretisoi erinomaisesti potentiaalisten kiertotalouden painopistealueiden kehittämistoimenpiteitä ja aikatauluttaa ne lähivuosille”. Pyhäjärven Callio aloittaa lisää tiekarttaan pohjautuvia toimenpiteitä yrityskumppanien kanssa vuoden 2019 aikana.

20.05.2019 9:11NCC rakentaa Lahden Taloille kaksi A-luokan kerrostaloa Lahden keskustaan
19.05.2019 10:11Volvo CE:n myynti kasvoi 15 prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä
18.05.2019 13:33Rakennuskustannukset nousivat huhtikuussa 1,7 prosenttia vuodentakaisesta
17.05.2019 15:45Saattoautojen käyttö vakiintumassa päällystystyömaiden turvallisessa ohittamisessa
16.05.2019 18:01Metallinjalostajat ry:n toimitusjohtaja Kimmo Järvinen: Päästökauppakompensaatio tärkeä viennille ja ilmastolle
16.05.2019 10:42INFRA ry: Yötyö on työturvallisuusriski asfalttitöissäkin
15.05.2019 9:23DAF johtaja PACCAR:in pääjohtajaksi
14.05.2019 12:22Mählers tuo markkinoille tehokkaan harjatelan kuorma-autoihin ja pyöräkuormaajiin
13.05.2019 14:10Kainuun Soran Lokotrack-päivitys toi lisää tehoa ja toimintavarmuutta
12.05.2019 12:11Uutta näyttöteknologiaa koneohjaukseen Novatronilta

Siirry arkistoon »