Yrittäjälläkin on oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan

13.04.2019 10:09

Tyottomyysturva.png

Yrittäjät eivät tunne työttömyysturvaansa kovinkaan hyvin. Tämä selviää Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan tekemästä tutkimuksesta.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT-kassa) ja Innolink Research Oy teetti helmikuussa tutkimuksen työttömyyskassan jäsenyyden kiinnostavuudesta. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa yrittäjien tietoisuus työttömyyskassasta, kassaan liitetyt mielikuvat sekä ylipäätään tietoisuus yrittäjän mahdollisuudesta työttömyysturvaan. 

Kartoitukselle on tarvetta, sillä Suomessa on laskutavasta riippuen noin 300 000 työttömyysturvalain mukaiseksi luokiteltavaa yrittäjää, koska 260 000 YEL- ja MYEL-vakuutettujen yrittäjien lisäksi yrittäjän perheenjäsenet, yrityksen osaomistajat luetaan useimmiten työttömyysturvassa yrittäjiksi ja yrittäjä-asemassa tehdyn työn määrä lisääntyy koko ajan.

SYT-kassan kassanjohtaja Merja Jokinen on huolissaan tilanteesta, sillä 38 % tutkimuksen vastaajista ei tiennyt lainkaan, että yrittäjälläkin on oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan, jos yritystoiminta joudutaan lopettamaan.

-Valitettavasti vain harva yrittäjä tietää, että he voivat myös liittyä työttömyyskassaan tai ylipäätänsä edes saada työttömyysturvaa. Meillä on suuri haaste tiedottaa asiasta.  Monet yrittäjät saattavat lisäksi kuulua virheellisesti entisen palkkatyön perusteella palkansaajakassaan eli he ovat tällöin vakuuttaneet itsensä väärässä kassassa,sanoo Jokinen.

Jokinen kehottaakin yrittäjiä, osakkaita ja yrittäjän perheenjäseniä tarkistamaan oman statuksensa ennen kuin on liian myöhäistä.  

-Erityisesti yrityksen osaomistajan ja yrittäjän perheenjäsenen kannalta on tärkeää hahmottaa, ovatko he palkansaajia vai yrittäjiä, koska tällä perusteella määräytyy se, minkä työttömyyskassan jäsenenä he voivat itsensä vakuuttaa. Tosi paikan tullen yrittäjä ei kuitenkaan saa palkansaajakassasta työttömyyskorvausta, vaikka olisikin maksanut tunnollisesti maksunsa kassaan. Onneksi yrittäjän ei-omistavien perheenjäsenten asema paranee heinäkuun alussa, ja he voivat tällöin liittyä palkansaajakassan jäseneksi, kertoo Jokinen.

Jäsenmaksu mielikuvaansa edullisempi

Suhde palkansaajien ja yrittäjien välillä ansiosidonnaisen työttömyysturvan piriin kuulumisessa on huima. Tällä hetkellä vain noin 10 % Suomen kaikista yrittäjiksi luokiteltavista henkilöistä on ottanut itselleen vapaaehtoisen työttömyysvakuutuksen, kun taas palkansaajista yli 80 % kuuluu johonkin kassaan.

Tietämättömyyden lisäksi yrittäjien liittymistä työttömyyskassaan rajoittavat Jokisen mukaan työttömyysturvan YEL-sidonnaisuus, virheellinen käsitys jäsenyyden kustannuksesta sekä yleinen asenne työttömyysturvajärjestelmää kohtaan.

-YEL-sidonnaisuus vaikuttaa osaltaan jäsenyyden kiinnostavuuteen, koska yhä useammalla yrittäjällä YEL-työtulo on alle työttömyysturvan alarajan 12 816 euroa vuodessa ja näin ollen he eivät voi myöskään liittyä kassan jäseneksi.

Jokinen myöntää, että yrittäjäkassan jäsenmaksu on kalliimpi palkansaajakassoihin verrattuna, johtuen erilaisesta rahoituspohjasta. 

-Yrittäjäkassalle maksetaan valtion osuutena kustakin ansiopäivärahasta peruspäivärahaa vastaava määrä. Lopusta rahoituksesta yrittäjäkassa vastaa itse eli kulut katetaan jäsenmaksuilla. Yrittäjäkassan vastuulle jää noin 40 prosenttia, palkansaajakassojen omavastuuosuus on 5,5 %.

-SYT-kassan jäsenyys on kuitenkin nykyisin suhteellisen edullista ja simppeliä riskien hallintaa. Tutkimuksessa keskimääräiseksi jäsenmaksuksemme arvioitiin 53,5 €/kk, mutta todellisuudessa keskimääräinen verovähennyskelpoinen jäsenmaksumme on noin 28 €/kk, eli hintamielikuvassa on 25 euron heitto. Tällä summalla ansiosidonnainen päiväraha on jo 511 € enemmän kuukaudessa kuin Kelan maksama työttömyyskorvaus, mainitsee Jokinen.

Tulevaisuus kannattaa turvata ajoissa

Jokinen korostaa, ettei yritystoiminnassa voi koskaan tietää varmasti, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Yrittäjän kannattaa miettiä tulevaisuutta silloin kun menee hyvin.

-  Yrittäjät ovat optimistista porukkaa. Jos yrittäjällä menee hyvin, niin silloin työttömyysturva-asiat eivät häntä juurikaan kiinnosta. Kun taas työttömyys on jo näköpiirissä, yrittäjä liittyy kassaan siinä toivossa, että hän saa heti oikeuden ansiosidonnaiseen. Useimmiten liittyminen tapahtuu liian myöhään, sillä yrittäjän pitää olla kassan jäsen vähintään 15 kk saadakseen ansiosidonnaista päivärahaa.

-Tutkimustulosten valossa positiivisena signaalina voidaan pitää, että noin 49% vastaajista oli erittäin tai melko kiinnostunut liittymään SYT-kassan jäseneksi ja 63 % piti kassan jäsenmaksua kohtuullisena, kertoo Jokinen

Helmikuussa tehty sähköpostikysely lähetettiin 28 024 pk-yrityksen toimitusjohtajalle. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1489 yrittäjää, joista 22 % kuului työttömyyskassaan. Tutkimusotos koostui pk-yrityksistä jakautuen tasaisesti maantieteellisesti sekä eri toimialoille. Valtaosa tutkimukseen vastaajista oli toiminut yrittäjänä pidempään kuin 3 vuotta.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT-kassa) on suomalaisten yrittäjien vuonna 1995 perustama itsenäinen työttömyyskassa. Kassan tavoitteena on lisätä yrittäjien elämänlaatua ja turvallisuutta vapaaehtoisen työttömyysvakuutuksen avulla. Kassaan kuuluu tällä hetkellä yli 24 000 yrittäjää kaikilta toimialoilta ja kaikenkokoisista yrityksistä. Yrittäjäpuolella oman toimialaliiton tai järjestön jäsenyys ei takaa työttömyysturvaa. Yrittäjän täytyy hakeutua itse työttömyyskassan jäseneksi saadakseen työttömänä ansiosidonnaista päivärahaa. SYT-kassa maksaa työttömyysetuuksia keskimäärin 650 jäsenelleen kuukausittain. SYT-Kassan yleiset ehdot ja työttömyysturvan taso on määritelty työttömyyskassa- ja työttömyysturvalaeissa. SYT:n toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Lisätietoja: www.syt.fi

23.10.2019 13:00Normet tuo markkinalle kompaktin betoninruiskutuslaitteen
22.10.2019 17:11Muovieristeiden kierrätyksen suosio räjähti - Finnfoam ja Lassila & Tikanoja kiertotalousyhteistyöhön
22.10.2019 13:11Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni vuodentakaisesta
21.10.2019 11:11Aviabulevardi II -toimistotalolle kultatason LEED-ympäristösertifikaatti
20.10.2019 12:11Volvo CE: Kolme tapaa, joilla tyhjäkäynnillä olevat koneet vaikuttavat kannattavuuteen
19.10.2019 12:11Rototilt digitalisoi ostamisen - helpottaa laatutuotteiden hankintaa
18.10.2019 12:11Taratest Oy: "Monipuolinen Lännen ylitti odotuksemme"
17.10.2019 11:11Novatron ja TAMK järjestävät yhteistyössä tietomallikoordinaattorikoulutuksen vuonna 2020
16.10.2019 12:11Kaivosteollisuus: tarvitaan faktoihin perustuvaa valmistelua ja kokonaisnäkemystä
15.10.2019 17:11Rakennuskustannukset nousivat syyskuussa 0,8 prosenttia vuodentakaisesta

Siirry arkistoon »