Ekosysteemihotelli tarjoaa turvapaikan infrarakentamisen vuoksi uhatulle lajistolle

24.06.2019 12:30

vayla.jpg

Väylä: Rakennushankkeiden toteutuksesta saattavat kärsiä jotkin kasvi- ja eläinlajit. Ekosysteemihotellien avulla pyritään takaamaan sekä harvinaisen lajiston jatkuvuus että rakennushankkeiden onnistunut toteuttaminen.

Ekosysteemihotellien ideana on siirtää harvinaistuneita kasveja ja esimerkiksi perhosia ekosysteemeineen turvaan isojen rakennushankkeiden työmailta. Rakennushankkeiden jälkeen kasvit palautetaan takaisin alkuperäiselle kasvuympäristölleen tai ne jäävät asumaan uudelle alueelle. Maankäytön muutoksista huolimatta luonnon monimuotoisuutta on hotellien avulla mahdollista ylläpitää. Rakennushankkeet eivät siis aina tarkoita lajiston alasajoa.

Kesäkuun alussa kasvilajeja siirrettiin Väylän toteuttaman Pasila-Riihimäki välin rautatien rakennushankkeiden tieltä turvaan. Korvaavan elinympäristön perustamiseen soveltuvin alue löytyi Hausjärven Ryttylässä sijaitsevalta Kakslammin vanhalta soranottoalueelta, joka on nykyisin Vuokon luonnonsuojelusäätiön omistama luonnonsuojelualue. Siirrettäviä kasveja olivat muun muassa ketomaruna ja keltasauramo, joilla useat harvinaiset perhoslajit elävät. Tavoitteena on saada näille kasvilajeille elinvoimaiset populaatiot, joihin myöhemmin tuodaan turvaan myös niistä riippuvaisia perhosia.

Kuka ekosysteemihotellissa asuu?

Ekosysteemihotelliin on mahdollista luoda korvaava elinympäristö sellaiselle eläin- tai kasvilajistolle, jolle riittää pienialainen elinympäristö ja joka kestää siirron aiheuttamaa häiriötä. Hotellikohteen täytyy vastata lisäksi siirrettävän lajiston elinympäristövaatimuksia.

”Luontoarvojen turvaaminen edellyttää lajiston erityispiirteiden ja elinympäristön erityistuntemuksen lisäksi huolellista suunnittelua ja pitkäjänteistä työtä”, kertoo siirtojen ohjelmointityön projektipäällikkö Karoliina Saarniaho WSP Finland Oy:stä.

Siirrot on hyvä aloittaa useita vuosia ennen rakentamistoimenpiteiden käynnistymistä. Kaikille lajeille ekosysteemihotellit eivät kuitenkaan sovellu.

”Laajalla alueella liikkuville linnuille ja nisäkkäille ekosysteemihotellin idea ei toimi. Sen sijaan suppealla alueella pärjääville kasveille ja niistä riippuvaisille hyönteisille toimintamalli voi toimia etenkin silloin, jos hyönteisen tärkeälle ravintokasville saadaan ensin luotua riittävän suuri populaatio”, kertoo Saarniaho (WSP Finland Oy).

Onnistunut sopeutuminen uuteen elinympäristöön luo pysyviä ratkaisuja

Pasila-Riihimäki välin rautatien siirtopäivänä iskivät kovat helteet, jotka haittasivat osiltaan siirron toteutusta. Kun lajit muuttavat ekosysteemihotelliin pyritään siihen, että nämä pärjäisivät hotellissa omillaan. Heti siirron jälkeen voi olla kuitenkin tarpeen kastella kasveja, jotta ne juurtuvat kunnolla uuteen ympäristöön.

”Istutusajankohdan helle oli hieman huono juttu. Onneksi Vuokon säätiön puolesta järjestyi kastelu, joka auttaa sateita odotellessa. Kakslammin kohteella on lisäksi tärkeää pitää lupiinit poissa paikalta.”, kertoo tutkija Terhi Ryttäri Suomen Ympäristökeskuksesta (SYKE). Ryttäri oli mukana Väylän siirto-operaatiossa Kakslammella. "Eri toimijoiden välinen yhteistyö on tärkeää myös siirron jälkeen", tilaajan edustaja yksikönpäällikkö Susanna Koivujärvi Väylästä korostaa.

Kasvien sopeuduttua uudelle alueelle olisi ihanteellista, että ekosysteemihotelli olisi pysyvä järjestely myös rakennushankkeen valmistuessa. Mikäli lajisto kotiutuu hyvin siirtokohteeseen, voidaan ekosysteemihotelli-periaatteella luoda uusia pysyviä elinympäristöjä, jotka vahvistavat uhanalaisten lajien esiintymien ympäristön laatua pysyvästi.

”Käynnissä olevan ratahankkeen valmistuttua lajistoa voisi siirtää takaisin radanvarteen, mutta myös Kakslammille syntynyt paikka on mahdollista säilyttää”, kertoo Ryttäri. ”Kakslammi on luonnonsuojelualue, jonka vuoksi tämä saattaisi onnistua. Muualla saatetaan joutua tekemään määräaikaisia sopimuksia, joiden kesto pitäisi vain ennakolta saada riittävän pitkäksi jopa 10-20 vuodeksi”, toteaa Ryttäri.

Ketomarunat ja keltasauramot jäävät nyt sopeutumaan uuteen elinympäristöönsä. Toivotetaan kasveille suotuisaa kesää!

Lue lisää ekosysteemihotelleista:

SYKE: Ekosysteemi auttaa turvaamaan luonnon monimuotoisuutta maankäytön muutoksissa
SYKE: Ekosysteemihotelliraportti

01.06.2020 19:10LUE TÄSTÄ! Järkälemäinen Kivirock lehti on ilmestynyt - 250 sivua maarakennus- ja kaivosalan asiaa
01.06.2020 15:43Outotec toimittaa metallinjalostusteknologiaa Afrikkaan
01.06.2020 12:45Sisu Auton ja Suvanto Trucksin yhteistyö vahvistuu
01.06.2020 8:00ohjois-Ruotsin hyvä markkinatilanne näkyy vientikaupassa
31.05.2020 11:22Metso ottaa Ruotsissa käyttöön megaluokan kumiprässin lisätäkseen kulutusosien tuotantokapasiteettia ja kasvattaakseen tuotevalikoimaa
30.05.2020 23:00KATSO 29.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana maarakennusalan mielenkiintoista asiaa...
30.05.2020 12:11YIT on voittanut useita maanteiden hoitourakoita vuosille 2020-2025
29.05.2020 9:44GTK käynnistää Geokemialliset taustapitoisuuskartoitukset Sotkamon kunnan alueella
28.05.2020 11:00Työmaiden työturvallisuusjohtaminen parantunut merkittävästi viime vuosikymmenellä
27.05.2020 14:46Milwaukeelta akkukäyttöinen murtovasara

Siirry arkistoon »