YIT: Kiviaineksia käytetään lähellä ja optimoiden

24.07.2019 15:11

kiven-tarina-2.jpg

YIT perustaa louhoksia eli kiviainesottamoita mahdollisimman lähelle itse käyttökohteita. Myös rakennushankkeissa sivutuotteena irronnut kiviaines käytetään joko samassa kohteessa tai myydään sitä tarvitsevalle. Näin säästyy sekä ympäristö että arvokas kiviaines.

Lähes kaikessa rakentamisessa käytettävät kiviainekset voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin. Luonnonkiviaines on yleistermi kaikelle kiviainekselle, jota otetaan maaperästä (muun muassa kallio, sora ja hiekka). Uusiokiviaines on projektissa sivutuotteena syntynyttä kiviainesta, kierrätyskiviaines puolestaan kertaalleen käytettyä kiviainesta. 

YIT pyrkii aina perustamaan louhoksen eli kiviainesottamon mahdollisimman lähelle itse käyttökohdetta. Kiviaineksia käytetään sekä omiin projekteihin että myydään yhteistyökumppaneille ja kuluttajille. 

Kiviaineksen kuljettaminen on kallista ja ympäristölle haitallista, joten sitä harvoin kuljetetaan yli 25 kilometrin päähän kiviainesten myyntipisteestä. Poikkeuksena kuljetusmatkoihin muun muassa raidesepelit ja korkealaatuiset asfalttikiviainekset, joita saatetaan kuljettaa yli 100 kilometrin päähän silloin, kun käyttökohteen läheltä ei löydy sopivan laatuista kiveä.  

Tämän takia monet suuret rakennusprojektit pyrkivät kiviaineksen näkökulmasta massabalanssiin eli omavaraisuuteen. 

Massabalanssi yleistä erityisesti tiehankkeissa 

YIT:n hankesuunnittelussa kiviainesten käyttö huomioidaan alusta lähtien. Varsinkin tiehankkeissa suunnittelija ottaa huomion sen, miten uudelta tielinjalta tai sen vierestä hankealueelta voi louhia kiveä niin paljon, että massatasapaino säilyy, eikä kiveä tarvitse tuoda muualta. 

”Esimerkiksi Tampereen rantatunnelin urakassa kohdalla tunnelin tieltä louhittua kiviainesta käytettiin tunnelin tien pohjiin sekä muihin rakenteisiin ja ylijäämälouheet kuljetettiin asuntoalueiden täyttöön”, kertoo YIT:n kiviainesdivisioonajohtaja Juha Arvola 

Myös Länsimetron projektissa YIT hyödynsi tunnelilouhetta normaalina kiviaineksena aseman rakentamisessa ja loput ylijäämälouheet toimitettiin muihin projekteihin. 

”Tarjoamme tilaajille kierrätystuotteita aina kun niitä on saatavilla. Muutenkin teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että kiviainekset pääsisivät tehokkaaseen käyttöön joko meidän tai muiden toimijoiden projekteissa”, Arvola sanoo.  

LUE KOKO KIVEN TARINA

20.10.2019 12:11Volvo CE: Kolme tapaa, joilla tyhjäkäynnillä olevat koneet vaikuttavat kannattavuuteen
19.10.2019 12:11Rototilt digitalisoi ostamisen - helpottaa laatutuotteiden hankintaa
18.10.2019 12:11Taratest Oy: "Monipuolinen Lännen ylitti odotuksemme"
17.10.2019 11:11Novatron ja TAMK järjestävät yhteistyössä tietomallikoordinaattorikoulutuksen vuonna 2020
16.10.2019 12:11Kaivosteollisuus: tarvitaan faktoihin perustuvaa valmistelua ja kokonaisnäkemystä
15.10.2019 17:11Rakennuskustannukset nousivat syyskuussa 0,8 prosenttia vuodentakaisesta
15.10.2019 12:11Veljekset Kokkonen sai kustannustehokkaan työkalun peruskunnostetusta Lokotrack-murskauslaitoksesta
14.10.2019 11:11LUE TÄSTÄ! Suomenkielinen Hitachi iGround Control lehti on ilmestynyt
14.10.2019 8:11Novatron Oy ostanut 3D-system Oy:n koko osakekannan
13.10.2019 17:00Suomalaista poravaunuteknologiaa Norjan suurille markkinoille

Siirry arkistoon »