Endomines AB:n puolivuosikatsaus 2019: Merkintäoikeusanti päättyi onnistuneesti ? tuotannon ylösajo Fridayn kaivoksella käynnistetty

16.08.2019 12:00

endomines-logo.jpg

H1 2019 (vs. H1 2018)

Operatiivinen toiminta

  • Rikastamon rakennustyöt jatkuivat ja Fridayn kaivoksella keskityttiin toisella vuosineljänneksellä peränajoon.
  • Myös tuotantolaitoksen rikastushiekka-altaan rakennustöihin panostettiin paljon niin ajallisesti kuin materiaalinkäytön osaltakin.
  • Vuoden 2019 toisella neljänneksellä ei tuotettu lainkaan kultarikastetta.
  • LTIFR 11 (9)

Taloudellinen katsaus

  • Liikevaihto oli 3,5 MSEK (71,5)
  • Käyttökate oli -20,8 MSEK (0,0)
  • Rahavirrat olivat yhteensä -13,2 MSEK (71,6)
  • Osakekohtainen tulos oli -0,85 SEK (-0,10)

Olennaiset tapahtumat H1:n jälkeen
Endominesin merkintäoikeusannin lopulliset tulokset julkistettiin 4.7.2019 ja sen tuotot ennen kuluja olivat noin 156 miljoonaa Ruotsin kruunua. Merkintäoikeusannin seurauksena osakkeiden kokonaismäärä kasvoi 44 549 555 osakkeella ja osakepääoma 133 648 665 Ruotsin kruunulla.

Vuoden 2019 tuotantotavoitteen muutokset:
Endomines tiedotti 9. elokuuta 2019, että aikaisemmin vuodelle 2019 asetettua 5000-8000 unssin tuotantotavoitetta ei tulla saavuttamaan. Syynä tähän ovat kevättalvella 2019 vahingoittuneen rikastamon jätealueen korjaustyöt, jotka viivyttivät tuotannon ylösajoa enemmän kuin odotettiin. Tällä hetkellä, Endominesin USA:n tiimi päivittää kuluvan vuoden tuotantoennustetta rikastamon käyttöönoton etenemisen sekä kairausohjelman ja koelouhinnan tulosten perusteella. Tämän valmistuttua, Endomines tulee julkaisemaan päivitetyn tuotantoennusteen vuodelle 2019.

Aiemmat tuotantotavoitteet vuodelle 2019:
Idahon Fridayn kaivoksen kullan vuosittaisen tuotantomäärän odotetaan olevan arviolta 9 000 unssia, ja tuotannon kustannukset (”cash costs”) arvioidaan olevan tuotantoalueesta riippuen noin 650–900 Yhdysvaltain dollaria unssilta kaivoksen elinkaaren aikana. Endomines on aloittanut kaivoksen tuotannon ylösajon vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen aikana ja ennakoi aikaisemmin tuottavansa 5 000–8 000 unssia kultarikastetta kuluvana vuonna. Lopullinen tuotantomäärä riippuu ajanjaksolla louhitun malmin määrästä ja kultapitoisuudesta.

Konsernin tunnusluvut tammi-kesäkuu
MSEK ellei toisin ilmoitettu 2019 2018 +/-
Liikevaihto 3,5 71,5 -68,0
Liiketoiminnan kulut -24,3 -71,5 47,2
Vertailukelpoinen käyttökate -20,8 7,8 -28,6
Käyttökate -20,8 0 -20,8
Poistot ja arvonalentumiset -1,5 -23,1 21,6
-Liiketappio/+liikevoitto -22,3 -23,1 0,8
Katsauskauden tulos -30,1 -3,5 -26,6
Osakekohtainen tulos (SEK) -0,85 -0,10 -0,75
Liiketoiminnan rahavirta -29,8 -16,0 -13,8
Investoinnit -36,8 -73,7 36,9
Rahoitus 53,4 161,3 -107,9
Rahavarat kauden lopussa 5,7 90,1 -84,4
Henkilöstöä kauden lopussa 36 42 -6
LTIFR 11 9 2

LTIFR = Lost Time Injury Frequency Rate eli työkyvyttömyyspäivään johtaneiden tapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden 12 kuukaudelta (rullaava). LTIFR on laskettu koko yhtiölle aliurakoitsijat mukaan lukien.

Väliaikainen toimitusjohtaja Marcus Ahlström: ”Vuoden 2019 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana Fridayn kaivoksen valmistelevat työt ovat jatkuneet. Teknisesti rikastamo valmistui huhtikuussa ja on nyt otettu tuotannolliseen käyttöön. Valitettavasti lumen sulamisen myötä ja rikastamon poistoputkia asennettaessa huomattiin, että jätealueen pohjalla oleva kalvo ja osa tukirakenteista olivat kärsineet vaurioita talven ja kevään sulamiskauden aikana. Vauriot viivästyttivät kaivoksen ylösajoa, ja rikastamo voitiin ottaa tuotannolliseen käyttöön vasta elokuun alussa. Olen kuitenkin erittäin innoissani siitä, että ylösajovaihe Fridayn kaivoksella on vihdoin alkanut, ja odotan täysimittaisen tuotannon alkavan mahdollisimman pian.

Toukokuussa yhtiön hallitus päätti merkintäoikeusannista, jolla kerättävillä varoilla on tarkoitus tukea Endominesin pitkän tähtäimen strategiaa sekä jatkaa Idahon esiintymien kehittämistä ja malminetsintää Karjalan kultalinjalla. Pitkän aikavälin suunnitelma on kasvattaa tuotantoa yli 40 000 unssiin vuoden 2023 loppuun mennessä. Merkintäoikeusanti päättyi 1.7. ja tuotti yhtiölle noin 156 miljoonaa Ruotsin kruunua ennen kuluja, mikä vastaa noin 94,4:ää % merkintäoikeusannille asetetusta tavoitteesta. Olen tulokseen erittäin tyytyväinen, ja taloudellinen asemamme onkin merkintäoikeusannin jälkeen vankka. Haluan kiittää kaikkia vanhoja ja uusia osakkeenomistajiamme osoittamastanne sitoutuneisuudesta ja luottamuksesta.

Konsernijohdossa tapahtuneiden muutosten mukaisesti, olemme asettaneet uuden johtoryhmän USA:han. Uusi johto keskittyy nyt strategiamme seuraavien vaiheiden toteuttamiseen, eli Fridayn, mutta myös seuraavien projektien Rescuen ja Unityn, kehittämiseen. Päivitetty tuotantosuunnitelma ja kehitysbudjetti ovat paraikaa tekeillä. Tämän lisäksi jatkamme Karjalan kultalinjan malminetsintäohjelman toteuttamista, tarkoituksena mahdollistaa kannattava kullan tuotanto pitkällä aikavälillä.”

16.01.2020 15:33Maalämpökaivoporaukset vastuullisesti
15.01.2020 19:11ILMOITTAJA! Katso tästä Kivirock lehden, Metsäalan Ammattilehden ja Fluid Finland lehden MEDIAMENU 2020
15.01.2020 15:10Tapojärvi ja Yara lähtevät kehittämään uutta toimintamallia Siilinjärven kaivokseen
15.01.2020 9:00Kaivukoneista halutaan yhä monikäyttöisempiä
14.01.2020 20:00Purkurobottiin asennettu Doofor -porakone
14.01.2020 9:43Jyväskylän lentoaseman kiitotie suljetaan kesällä peruskorjauksen ajaksi
14.01.2020 9:00Hyvinkään Tieluiska Oy: Kokonaisvaltaista urakointipalvelua
13.01.2020 9:52Uusi menetelmä muuntaa vetylaitoksen hukkaenergiavirrat prosessihöyryksi
13.01.2020 9:00Kompakti Rubble Master -tehomurskain kierrätysmateriaalien käsittelyyn
13.01.2020 8:40InfraOne Oy: Tavoitteena on täysin päästötön maarakennuksen kokonaispalvelu

Siirry arkistoon »