Teiden päällystyksen onnistumista valvotaan monessa vaiheessa

26.08.2019 8:27


Tien rakennetta muokataan päällystämistä varten.

Uutta asfalttia alla ja autolla ajaessa tärisee.  Ei sen näin pitänyt mennä.

"Viime vuonna Lahden moottoritien päällystystöissä asfaltin levittäjään oli tullut vika ja pinnasta tuli epätasainen. Autolla ajaessa tuntui nypytystä ja saimme runsaasti palautetta. Pinta tehtiin pian uudelleen", ELY-keskuksen projektipäällikkö Niklas Nevalainen kertoo.

Tällaiset tapaukset ovat onneksi erittäin harvinaisia, koska päällystämisen laatua seurataan todella tarkasti.

Päällystystöitä toteuttavat ELY-keskuksen tilaamat urakoitsijat, joilla on velvollisuus tarkkailla laatua koko työn ajan. Työkohteissa käyvät myös ulkopuoliset valvojakonsultit, jotka kiinnittävät huomiota erityisesti kahteen asiaan: turvallisuuteen ja laatuun.  He eivät juuri kerro etukäteen tulostaan.

Konsulttien valvonta on pitkälti silmämääräistä havainnointia. Valvoja arvioi esimerkiksi onko työmenetelmä tilanteeseen sopiva, onko kalusto kunnossa, ovatko liikennejärjestelyt sovitun mukaiset ja eteneekö työ sovitusti. Massan koostumuksen vaihteluista sekä työtekniikasta johtuen voi asfaltin sideaineena käytetty bitumi nousta pintaan, jolloin pinnasta voi tulla liukas, etenkin sateella. Tai kun päällystäjien työvuorot vaihtuvat, voi pintaan jäädä pieni kynnys, joka saattaa täräyttää autoa.

> Katso video tien rakenteen parantamisesta Espoon Heinästiellä (Youtube)
Projektipäällikkö Niklas Nevalainen jututtaa urakoitsijan edustajaa heinäkuussa 2019.

Kuva: Projektipäällikkö Niklas Nevalainen jututtaa urakoitsijan edustajaa tien rakenteen parantamiseen liittyen Heinästiellä, Espoossa heinäkuussa 2019.

Pistokokeita

Teiden päällystystöissä myös asfalttimassan määrää ja koostumusta seurataan tiukasti.Uutta asfalttipintaa levitetään ja tasoitetaan.

"Urakoitsijalla on velvollisuus ilmoittaa, onko materiaalia käytetty sopimuksen mukaisesti. Yleensä massaa levitetään 100 kiloa neliölle, mikä vastaa noin neljän senttimetrin paksuista asfalttikerrosta", Nevalainen kertoo.

ELY-keskus tilaa eri työkohteista massanäytteitä kesän aikana. Näistäkään pistokokeista ei ilmoiteta urakoitsijalle kuin hetkeä aikaisemmin. Näytteet kiikutetaan laboratorioon, missä tutkitaan koostumus: kuinka paljon on kiviainesta ja kuinka paljon sideainesta eli bitumia.  Valtateillä ja vilkkaammilla teillä kiviaineksen pitää olla erittäin kovaa ja kestää nastarenkaiden kulutusta.  Kovaa kiveä on paikoin huonosti saatavilla, jonka vuoksi pistokokeilla varmistetaan vaatimustenmukaisuus.

"Urakoitsijat ovat yleensä hyvin kiinnostuneita pistokokeiden tuloksista. He joutuvat myös ottamaan omia materiaalinäytteitä työn aikana ja tuloksia verrataan ELY-keskuksen saamiin tuloksiin", Nevalainen toteaa.

Uutta päällystettä levitetään Heinästiellä Espoossa

Kuva: Päällysteen levittäminen on hikistä touhua kesähelteellä.

Laadun seuranta painottuu valmiiseen työhön

Kun päällystystyö on valmis, odotetaan yleensä 1-6 viikkoa ennen kuin aloitetaan lopulliset laatumittaukset. Mittaaminen tehdään pintaa Tuoreen asfaltin pinta on yli 100-asteinen. Vain turvakengät kestävät sen sulamatta.rikkomatta. Mittauksilla selvitetään, onko uusi päällyste tasalaatuista ja tasaista. Jos tie heti urautuu, tiedetään, ettei vanhaa rakennetta ole tasattu pohjaan saakka.

Aina välillä alemman tieverkon teillä näkyy heti päällystämisen jälkeen pieniä monttuja.  Näin käy, kun autot joutuvat odottamaan liikennevaloissa pääsyä työmaan ohitse ja renkaat painavat kuoppia tuoreeseen asfalttiin. Yleensä nämä painumat kuitenkin oikonevat muutamassa viikossa. Päällystäminen onkin tasapainoilua pinnan jäähtymiseen tarvittavan ajan ja liikenteen sujumisen välillä.

Joskus ELY-keskus saa palautetta siitä, että virheiden korjaaminen vie aikaa. Tämä johtuu yleensä siitä, että urakoitsija on jo siirtänyt kalustonsa muualle. Urakoitsijalla on kuitenkin kolmen vuoden takuuaika, jolloin työstä tai materiaalista tulleet virheet täytyy korjata.

"Jos virhe vaarantaa liikenneturvallisuutta, niin korjaukset tehdään välittömästi", Nevalainen lupaa.

Teksti: Reetta Harmaja, Kuvat: Elina Koskipahta, Reetta Harmaja

31.07.2020 23:33KATSO TÄSTÄ 31.7. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana paljon maarakennusalan asiaa
04.08.2020 9:23Ympäristöministeriöltä ohjeistus suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden kunnostustarpeen arviointiin
03.08.2020 12:49Metso Outotec tuo mineraalienkäsittelyn asiakkaiden saataville ainutlaatuisia kiinnitysjärjestelmiä ja kulumisen seurantateknologiaa
02.08.2020 11:00TerraWisen uusi toimitusjohtaja Pasi Kailasalo
31.07.2020 11:00Volvon autonomiselle kuljetusajoneuvolle Red Dot -palkinto
30.07.2020 11:00Alkusyksyn Metsäalan Ammattilehti työn alla - lähde mukaan ilmoituksella - lisäjakelussa mm. FinnMetko messuilla
29.07.2020 11:11Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni
28.07.2020 12:00NCC myy Ruotsin ja Suomen tienhoitoliiketoiminnot Mutaresille
27.07.2020 11:00Maarakennusalan kustannukset laskivat kesäkuussa 5,3 prosenttia vuodentakaisesta
24.07.2020 23:00KATSO 24.7. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana paljon maarakennusalan asiaa

Siirry arkistoon »