Korkeimmalta hallinto-oikeudelta päätös Terrafamen keskusvedenpuhdistamon ympäristöluvasta

06.09.2019 10:00

terrafamelogo.jpg

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut 26.8.2019 päätöksen Terrafamen keskusvedenpuhdistamon ympäristöluvasta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI) antoi Terrafamelle keskusvedenpuhdistamoa koskevan ympäristölupalupapäätöksen 4.1.2017. Suomen luonnonsuojeluliito ry valitti Vaasan hallinto-oikeuteen (VHO) mm. keskusvedenpuhdistamon sakkojen sijoittamista koskevasta lupamääräyksestä 77a. Valituksen seurauksesta VHO muutti 9.11.2018 antamallaan päätöksellä alkuperäistä lupapäätöstä siten, että se kielsi tehtaan loppuneutralointivaiheessa syntyvän sakan ja keskusvedenpuhdistamolla syntyvän sakan läjittämisen samalle läjitysaltaalle.

Koska loppuneutraloinnin sakan sekä keskusvedenpuhdistamon sakan pH on korkea ja käytännössä ne vastaavat laadultaan toisiaan, Terrafame valitti VHO:n päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yhtiö vaati alkuperäisen lupamääräyksen palauttamista, mikä mahdollistaisi loppuneutralointisakan ja keskusvedenpuhdistamosakan läjittämisen samalle läjitysaltaalle. KHO antoi asiassa oman päätöksensä 26.8.2019. Päätöksen keskeinen sisältö oli, että sakkojen läjitystä koskeva asia palautetaan PSAVI:n ratkaistavaksi menossa olevan ympäristöluvan uudistamisen yhteydessä.

31.07.2020 23:33KATSO TÄSTÄ 31.7. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana paljon maarakennusalan asiaa
04.08.2020 9:23Ympäristöministeriöltä ohjeistus suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden kunnostustarpeen arviointiin
03.08.2020 12:49Metso Outotec tuo mineraalienkäsittelyn asiakkaiden saataville ainutlaatuisia kiinnitysjärjestelmiä ja kulumisen seurantateknologiaa
02.08.2020 11:00TerraWisen uusi toimitusjohtaja Pasi Kailasalo
31.07.2020 11:00Volvon autonomiselle kuljetusajoneuvolle Red Dot -palkinto
30.07.2020 11:00Alkusyksyn Metsäalan Ammattilehti työn alla - lähde mukaan ilmoituksella - lisäjakelussa mm. FinnMetko messuilla
29.07.2020 11:11Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni
28.07.2020 12:00NCC myy Ruotsin ja Suomen tienhoitoliiketoiminnot Mutaresille
27.07.2020 11:00Maarakennusalan kustannukset laskivat kesäkuussa 5,3 prosenttia vuodentakaisesta
24.07.2020 23:00KATSO 24.7. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana paljon maarakennusalan asiaa

Siirry arkistoon »