Keliber: Rapasaaren litiumesiintymän mineraalivarannot ovat kasvaneet lähes 40 prosenttia

30.09.2019 10:30

keliber.jpg

Keliberin Rapasaaren litiumesiintymän mineraalivarantoarvio on päivitetty. Uuden arvion mukaan Rapasaaren mitatut ja osoitetut mineraalivarannot ovat yhteensä 6,183 miljoonaa tonnia eli aiemmin tehtyä arviota noin 40 prosenttia suuremmat.

Yhtiö on jatkanut malminetsintä- ja inventointiohjelmaansa ja kairannut Rapasaaren esiintymän alueella edellisen toukokuussa 2018 julkaistun mineraalivarantoarvion jälkeen yhteensä 13 242 metriä. Uuden JORC 2012-luokittelun mukaisesti laaditun arvion mukaan Rapasaaren esiintymän mitatut ja osoitetut mineraalivarannot ovat kasvaneet lähes 40 prosenttia. Käyttäen 0,50 % Li₂O cut-off -arvoa, ovat Rapasaaren JORC 2012 -luokittelun mukaiset mitatut ja osoitetut mineraalivarannot 6,183 miljoonaa tonnia. Osa Rapasaaren mineraalivarannoista on ensimmäistä kertaa luokiteltu mitatut-varantoluokkaan, mikä on osoitus arvion luotettavuustason noususta. Kun mukaan luetaan myös mahdolliset mineraalivarannot -luokka, on yhtiön Rapasaaren esiintymän mineraalivarantojen kokonaismäärä yhteensä 8,214 miljoonaa tonnia. Mineraalivarantojen Li₂O-pitoisuus on 1,02 %.

Käyttäen 0,50 % Li₂O cut-off -arvoa, ovat yhtiön JORC 2012 -luokittelun mukaiset mitatut ja osoitetut mineraalivarannot yhteensä 11,767 miljoonaa tonnia. Mukaan lukien mahdolliset mineraalivarannot ovat yhtiön mineraalivarannot yhteensä 14,194 miljoonaa tonnia. Mineraalivarantojen Li₂O-pitoisuus on 1,08 %.

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto Rapasaaren litiumesiintymän JORC 2012-luokittelun mukaisista arvioiduista mineraalivarannoista sekä yhtiön kaikkien litiumesiintymien mineraalivarantoarviot.

Mineraalivarannot Rapasaari (JORC 2012)
Luokitus Esiintymä Mt LiO % Cutoff JORC
Mitatut Rapasaari 2,011 1,13 0,50 2012
Osoitetut Rapasaari 4,172 0,97 0,50 2012
Mahdollinen Rapasaari 2,031 1,00 0,50 2012
Yhteensä   8,214 1,02    

Rapasaaren uuden mineraalivarantoarvion on laatinut ja raportoinut riippumaton australialainen konsulttiyhtiö Payne Geological Services Pty Ltd. Arvio on laadittu ja raportoitu JORC-koodin (2012) mukaisesti (the 2012 edition of the Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves).

14.10.2019 11:11LUE TÄSTÄ! Suomenkielinen Hitachi iGround Control lehti on ilmestynyt
14.10.2019 8:11Novatron Oy ostanut 3D-system Oy:n koko osakekannan
13.10.2019 17:00Suomalaista poravaunuteknologiaa Norjan suurille markkinoille
12.10.2019 10:11Suomen suurimman tuulivoimapuiston rakentaminen alkaa Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla - osa yli miljardin euron investointikokonaisuutta
11.10.2019 17:11Elokuussa rakentamisen liikevaihtoa kasvattivat erikoistuneen rakennustoiminnan yritykset
10.10.2019 10:02Atlas Copcon uusi e-opas näyttää reitin Stage V -päästöstandardien täyttämiseen
09.10.2019 16:10Nimitysuutinen: Robit Oy
09.10.2019 9:34YIT:n vastuullisuusohjelmassa toteutettu jo yli 200 hyvää tekoa
09.10.2019 9:00Rakennusalan ikuisuusongelmaan puututaan Valtran työmaalla - suojakypärän käyttämistä seurataan videonanalytiikan avulla reaaliaikaisesti
08.10.2019 11:11Rototilt laajentaa työlaitevalikoimaansa tehokkaalla asfalttileikkurilla

Siirry arkistoon »