Sotkamo Silver tehnyt ELY-keskukselle ilmoituksen kolmesta ennakoidusta poikkeamasta

04.10.2019 13:00

sotkamo_silver_logo.png

Sotkamo Silver Oy on toimittanut valvontaviranomaisena toimivalle Kainuun ELY-keskukselle ilmoituksen kolmesta ennakoidusta poikkeamasta, koskien ympäristölupamääräyksiä kokonaislouhintamäärän, rikastushiekan rikkipitoisuuden ja typpipäästöjen osalta. Poikkeamisilmoituksilla ennakoidaan kalenterivuoden 2019 louhinta- ja kuormituslukuja sekä niiden luvan mukaisuutta ja vaikutuksia ympäristöön.

Vuoden 2019 kokonaislouhintamäärä tullee ylittämään voimassa olevan luvan mukaisen vuotuisen kokonaislouhintamäärän, joka on 500 000 tonnia, noin 100 000:lla tonnilla. Vuosien 2018 ja 2019 kalenterivuosikeskiarvo jää noin 450 000 tonnin tasolle. Louhinta loppuvuoden aikana toteutetaan maanalaisesta kaivoksesta. 

Kokonaislouhintamäärän nostamisen ympäristövaikutukset on arvioitu 2017-2018 toteutetussa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Yhtiö on jättänyt korkeampaa louhintamäärää koskevan ympäristölupahakemuksen aluehallintovirastoon joulukuussa 2018.

Rikastushiekan rikkipitoisuus arvellaan olevan toiminnan ylösajovuoden aikana lupamääräystä korkeampi johtuen rikastamon vaiheittaisesta käyttöönotosta ja rikastusprosessin optimoinnista.

Kaivokselta johdettavan veden aiheuttaman typpikuormituksen vuodelle 2019 arvellaan olevan noin 8 000 kg, kun luvan mukainen kokonaiskuormitusraja on 6 500 kg. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (2017-2018) yhteydessä tehdyn vesistömallinnuksen mukaan 15 000 kg:n vuosikuormitus on hyväksyttävällä tasolla vastaanottavan vesistön kannalta. Yhtiö on jättänyt joulukuussa 2018 ympäristölupahakemuksen, jossa kuormitus on esitetty YVA-menettelyssä arvioidulle tasolle. 

Kainuun ELY-keskus on antanut yhtiölle ilmoitusten perusteella kehotuksen toiminnan saattamiseksi edellä mainittujen asioiden osalta ympäristöluvan mukaiseksi. Yhtiön tulee raportoida tekemistään korjaavista toimenpiteistä viranomaiselle. ELY-keskus katsoo, että yhtiö on toimittanut tilanteeseen nähden riittävinä pidettävät selvitykset poikkeamien ympäristöön kohdistamista riskeistä.

“Ilmoituksemme mukaiset poikkeamat liittyvät käynnistysvaiheeseen ja niiden ennakoiduista vaikutuksista on ilmoitettu viranomaisille. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin asian korjaamiseksi”, sanoo konserninjohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB.

05.12.2019 16:20Harjanti Oy: Maanrakennusta maalla ja merellä
05.12.2019 9:00Teboil HD-M5 N1 Grease - rasva raskaimpiin olosuhteisiin
04.12.2019 14:03Sandvik ja FSP sopimukseen Turun pintakäsittelytoiminnoista
03.12.2019 20:11Kivirockin ja Ammattilehden vaihtokonelehti valmistumassa - vielä ehdit mukaan ilmoituksella!
03.12.2019 15:47Endomines hankkii Fridayn kaivoksen avolouhoksen kaivosoikeudet
03.12.2019 14:47Nimitysuutisia Rotatorilla
02.12.2019 13:05Vuoden 2019 Paalutustyömaana palkittu yksi Suomen vanhimmista asfalttiteistä
02.12.2019 12:12Scania Suomi tehostaa päällirakennetoimintojaan - valmiit Scania SuperMax -ajoneuvot tulevat markkinoille
01.12.2019 17:34Pitkäpuominen Kobelco SK500 LC-10 tuo Sundström Ab Oy:lle: Ulottuvuutta työntekoon
01.12.2019 10:11Skanskalle voitto Itä-Suomen työturvallisuuskilpailun konsernisarjassa

Siirry arkistoon »