Sotkamo Silver tehnyt ELY-keskukselle ilmoituksen kolmesta ennakoidusta poikkeamasta

04.10.2019 13:00

sotkamo_silver_logo.png

Sotkamo Silver Oy on toimittanut valvontaviranomaisena toimivalle Kainuun ELY-keskukselle ilmoituksen kolmesta ennakoidusta poikkeamasta, koskien ympäristölupamääräyksiä kokonaislouhintamäärän, rikastushiekan rikkipitoisuuden ja typpipäästöjen osalta. Poikkeamisilmoituksilla ennakoidaan kalenterivuoden 2019 louhinta- ja kuormituslukuja sekä niiden luvan mukaisuutta ja vaikutuksia ympäristöön.

Vuoden 2019 kokonaislouhintamäärä tullee ylittämään voimassa olevan luvan mukaisen vuotuisen kokonaislouhintamäärän, joka on 500 000 tonnia, noin 100 000:lla tonnilla. Vuosien 2018 ja 2019 kalenterivuosikeskiarvo jää noin 450 000 tonnin tasolle. Louhinta loppuvuoden aikana toteutetaan maanalaisesta kaivoksesta. 

Kokonaislouhintamäärän nostamisen ympäristövaikutukset on arvioitu 2017-2018 toteutetussa ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. Yhtiö on jättänyt korkeampaa louhintamäärää koskevan ympäristölupahakemuksen aluehallintovirastoon joulukuussa 2018.

Rikastushiekan rikkipitoisuus arvellaan olevan toiminnan ylösajovuoden aikana lupamääräystä korkeampi johtuen rikastamon vaiheittaisesta käyttöönotosta ja rikastusprosessin optimoinnista.

Kaivokselta johdettavan veden aiheuttaman typpikuormituksen vuodelle 2019 arvellaan olevan noin 8 000 kg, kun luvan mukainen kokonaiskuormitusraja on 6 500 kg. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (2017-2018) yhteydessä tehdyn vesistömallinnuksen mukaan 15 000 kg:n vuosikuormitus on hyväksyttävällä tasolla vastaanottavan vesistön kannalta. Yhtiö on jättänyt joulukuussa 2018 ympäristölupahakemuksen, jossa kuormitus on esitetty YVA-menettelyssä arvioidulle tasolle. 

Kainuun ELY-keskus on antanut yhtiölle ilmoitusten perusteella kehotuksen toiminnan saattamiseksi edellä mainittujen asioiden osalta ympäristöluvan mukaiseksi. Yhtiön tulee raportoida tekemistään korjaavista toimenpiteistä viranomaiselle. ELY-keskus katsoo, että yhtiö on toimittanut tilanteeseen nähden riittävinä pidettävät selvitykset poikkeamien ympäristöön kohdistamista riskeistä.

“Ilmoituksemme mukaiset poikkeamat liittyvät käynnistysvaiheeseen ja niiden ennakoiduista vaikutuksista on ilmoitettu viranomaisille. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin asian korjaamiseksi”, sanoo konserninjohtaja Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB.

10.07.2020 23:33KATSO 10.7. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana paljon maarakennusalan asiaa!
10.07.2020 10:33YIT on allekirjoittanut urakkasopimuksen Koskelan sairaala-alueelle toteutettavasta asuinrakennushankkeen pääurakasta Helsingissä
09.07.2020 8:45Valtatie 3:n remonttiin kolmeksi vuodeksi Hämeenkyrössä
08.07.2020 14:20Harjavallan kuonarikastamo kasvattaa jauhatuskapasiteettia
07.07.2020 15:45Lakan Betoni Oy keskittää toimintojaan Lopelle sekä Varkauteen - Forssan tehdas myyty Kiilto Oy:lle
06.07.2020 10:30Bridgestone laajentaa kaivosalan asiakkaille tarjottavaa ratkaisuvalikoimaa
05.07.2020 13:33Terrafamen kestävän kehityksen katsaus julkaistu
04.07.2020 14:11VIELÄ EHDIT MUKAAN! 3D-Win -perusohjelma- ja maastomallikoulutus Helsingissä 1.-2.9.2020
03.07.2020 23:00KATSO 3.7. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - paljon mielenkiintoista maarakennusalan asiaa!
03.07.2020 11:00Metso Minerals Oy ja Rotator Oy yhteistyöhön jälkipalveluissa

Siirry arkistoon »