Endomines hankkii Fridayn kaivoksen avolouhoksen kaivosoikeudet

03.12.2019 15:47

endomines-logo.jpg

Endomines tiedottaa hankkineensa Fridayn kaivoksen avolouhoksen (”Projekti”) vuokrasopimuksen NexGen Mining Inc:ltä (“NexGen”) (OTCPK: NXGM) Assignment and Assumption -sopimuksella. Sopimuksen mukaan, Endomines maksaa NexGenille vuokrasopimuksesta 200 000 Yhdysvaltain dollaria.

Avolouhoksen vuokrasopimuksen hankkimisen myötä, Endomines on nyt saanut tuotua yhteen kaikki Fridayn kaivoksen kaivosoikeudet. Projekti on avolouhoksena operoitava korkeapitoinen kultaprojekti, joka käsittää olemassa olevia kultamineralisaatioita Endominesin jo hallussaan pitämän Fridayn maanalaisen kaivoksen ympärillä. Projektin historiallisesti osoitetut (indicated) varannot ovat yhteensä 647 000 unssia kultaa 20,1 miljoonassa tonnissa mineralisoitunutta kiveä, sekä mahdolliset (Inferred) varannot 590 000 unssia kultaa 20,8 miljoonassa tonnissa mineralisoitunutta kiveä.

Strategiset syyt

  • Yhtenäinen yrityksen strategian kanssa kasvattaa tuotantoa ja kassavirtaa lisäämällä matalan riskin korkealaatuisia ja korkean tuoton varantoja.
  • Mahdollista hyödyntää infrastruktuuria ja henkilöstöä myös Buffalo Gulch- sekä Deadwood-projekteissa. Fridayn avolouhoksesta odotetaan korkean pitoisuuden tuotantoa, joka vahvistaisi yrityksen tulevaisuuden kassavirtaa sekä pidentäsi Orogranden kaivosalueen operatiivista elinkaarta.
  • Sopimus mahdollistaa varantojen kasvattamisen matalalla riskillä ja sekä mahdollisuuden laajentaa yrityksen operatiivisia valmiuksia.

”Avolouhosprojektin hankinta NexGeniltä on yksi askel lisää kohti tavoitettamme tuottaa 40 000 kultaunssia vuosittain.” sanoo Endominesin toimitusjohtaja Greg Smith. ”Fridayn avolouhosprojekti tarjoaa korkeapitoisia unsseja Fridayn nykyistä infrastruktuuria ympäröivältä alueelta, mikä lisää merkittävästi malminetsintä- ja kullantuotantomahdollisuuksiamme Orogranden kaivosalueella. Yhdistettyämme nyt hankkimamme maa-alueet jo hallinnoimiimme, voimme tehdä alueellista malminetsintää koko mineralisoituneeksi tiedetyllä 40 kilometrin pitkällä vyöhykkeellä .

Kaupan yhteenveto
NexGenin ja Premium Exploration (USA) Inc:n välisen vuokrasopimuksen luovutukseen perustuen, Endominesin maksama kokonaissumma on 200 000 Yhdysvaltain dollaria. Vuokrasopimuksen hankinnan NexGen:ltä lisäksi, Endominesin tulee maksaa kuukausittain 3 500 Yhdysvaltain dollarin ylläpitomaksu.
4 prosentin rojaltimaksua (Net Smelter Royalty) maksetaan kunnes maksetut rojaltit ovat yhteensä 2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Tämän jälkeen rojaltimaksu laskee 2 prosenttiin, koko jäljellä olevan kaivoksen elinkaaren ajaksi. Vuokrasopimuksen ensimmäisen kolmen vuoden aikana, Endominesilla on velvoite investoida hankkeeseen väh. 425 000 Yhdysvaltain dollari. Nämä investoinnit pystytään toteuttamaan Endominesin nykyisten operaatioiden avulla. Vuokrasopimusta voidaan jatkaa yli sovitun viiden vuoden ajan Endominesin harkinnan mukaan, jos sovitut ehdot ovat täyttyneet tai kaivos on tuotannossa.

Endominesin tekninen johtaja, Kanadan NI 43-101 -koodin (Standards of Disclosure for Mineral Projects) valtuuttama asiantuntija, Zachary J. Black on hyväksynyt tässä tiedotteessa esitetyt tieteelliset ja teknilliset tiedot.

Lisätietoja
Greg Smith, CEO +44 771 7880 923 greg.smith@endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 3.12.2019 kello 13:30 CET.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

Vastuuvapauslauseke

Lausumat tässä esityksessä, jotka eivät ole puhtaasti historiallisia faktoja, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, tulevaisuuden arviot, suunnitelmat, tavoitteet sekä odotukset tulevaisuuden suoriutumisesta ovat niin kutsuttuja tulevaisuuteen suuntaavia lausumia.

Kyseisen kaltaiset lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä ja epävarmuuksia, jotka voivat aiheuttaa sen, että toteutuneet tulokset ja tulevaisuuden tapahtumat poikkeavat oleellisesti lausumista. Kyseisen kaltaiset riskit ja epävarmuudet voivat aiheuttaa mm. vaihtelua metallien hinnoissa, odottamattomia tuloksia malminetsinnässä, mineraalivarantojen ja -resurssien arvioinnille ominaista epävarmuutta, vaihtelua hyödykkeiden ja palveluiden hinnoissa, malminetsintään tai kaivostoimintaan liittyviä ongelmia, muutoksia juridisessa, sosiaalisessa tai poliittisessa tilanteessa, tai riittävän rahoituksen puutteen. Mikä tahansa edellä mainituista tapahtumista, muun muassa, voi estää minkä tahansa tässä esityksessä esitetyn tulevaisuuteen suuntaavan lausuman toteutumisen, tai johtaa kaivostoimintojen kehityksen viivästymiseen.

Liite

Fridayn mineraalivarantoarviot

Osoitetut varannot Mahdolliset varannot
Cut-off Tonnit Pitoisuus oz kg Cut-off Tonnit Pitoisuus oz kg
g/t Au (x 1000) g/t Au (x1000) (x1000) g/t Au (x 1000) g/t Au (x1000) (x1000)
0.35 24,737 0.89 705 22 0.35 25,069 0.80 644 20
0.40 22,358 0.94 677 21 0.40 22,924 0.84 618 19
0.45 20,130 1.00 647 20 0.45 20,847 0.88 590 18
0.50 18,093 1.06 615 19 0.50 18,832 0.92 559 17
0.55 16,214 1.05 547 17 0.55 4,029 0.90 117 4
Lisätiedot                  
1. Mineraalivarannot eivät ole mineraalireservejä, eikä niillä ole osoitettua taloudellista kannattavuutta.
2. Mineraalivarannot ovat muunnettavissa avolouhintamenetelmän mukaisiksi ja ne on rajattu käyttäen Lerches-Grossman avolouhosoptimointimallia.
3. Oletuksena käytetty: kullan hinta USD 1 500/oz, Au Recovery 85%, malmin louhinta USD 2,5/tonni, sivukiven louhinta USD 2,0/tonni, prosessointi- ja yleiskulu USD 12,0/tonni.
4. Louhintatappiota tai hävikkiä ei ole huomioitu vähennyksinä. Avolouhoksen kaltevuus 45°.
5. Perustapauksen (base case) kullan cut-off (lihavoitu) on suurempi kuin ”conceptual marginal” cut-off, joka on 0,36 g/t. Yritys on päättänyt käyttää 0,45g/t cut-offia.
6. Kulta-analyysit on suoritettu fire assay ja AA finish -menetelmillä.

 

Lisätietoa mineraalivarantoarvioista

Endomines ei käsittele esitettyjä historiallisia arvioita nykyisinä eikä ole tehnyt riittävää työtä luokitellakseen näitä tämän hetkisiksi mineraalivarannoiksi. Endominesin pätevä henkilö tulee arvioimaan ja varmistamaan tieteellisen ja teknillisen informaation, sekä suorittamaan muut vaadittavat työt nykyisten mineraali varantojen luokittelemiseksi ja/tai 43-101 -raportin valmistelemiseksi, ml. datan laadun, mallin tarkkuuden, sekä varanto-cut-offissa käytettyjen kustannusten todentaminen.

1. Tässä pörssitiedotteessa taulukoidut mineraalivarannot koskevat vain Fridayn maanalaisen kaivoksen varantoja.  

2. Lähde: 8.4.2013, Technical Report, Idaho Gold Project – Premium Exploration, Inc. ja Logan Resources Ltd., Idaho County, Idaho

10.08.2020 18:45Turun Kakolanmäen tunnelitunkkaus valmistui
10.08.2020 12:23Loimaalle nousee uusi betonipaalutehdas
07.08.2020 17:35KATSO TÄSTÄ 7.8. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana paljon asiaa maarakennusalalta
06.08.2020 9:44LUKE: Arktisen alueen maankäyttö voi kuumentaa tunteita
06.08.2020 9:42Cramolta vinkit parempaan työmaalogistiikkaan
05.08.2020 11:00Terrafame: Ruunakorven vanha pintamaiden läjitysalue otetaan vesienhallinnan piiriin
04.08.2020 9:23Ympäristöministeriöltä ohjeistus suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden kunnostustarpeen arviointiin
03.08.2020 12:49Metso Outotec tuo mineraalienkäsittelyn asiakkaiden saataville ainutlaatuisia kiinnitysjärjestelmiä ja kulumisen seurantateknologiaa
02.08.2020 11:00TerraWisen uusi toimitusjohtaja Pasi Kailasalo
31.07.2020 23:33KATSO TÄSTÄ 31.7. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana paljon maarakennusalan asiaa

Siirry arkistoon »