Kauppakamari: Vantaan ratikka on tärkeä investointi

16.12.2019 8:12

Helsingin seudun kauppakamari
Vantaan kaupunki valmistelee yleiskaavaa, jossa varaudutaan noin 110 000 uuteen asukkaaseen ja 80 000 uuteen työpaikkaan vuoteen 2050 mennessä. Kaupungin kasvu ohjataan ensisijaisesti jo olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. Lisäksi uuteen kaavaan ehdotetaan myös yhtä uutta merkittävää kehityskäytävää – Vantaan ensimmäistä raitiotielinjaa Mellunmäestä lentoasemalle.

Pääkaupunkiseudun kasvun ennustetaan jatkuvan voimakkaana seuraavinakin vuosikymmeninä, mikä asettaa suuria haasteita maankäytön suunnittelulle ja liikenteelle. Seudulla on jo nyt jatkuva pula kohtuuhintaisista asunnoista, mikä rajoittaa työvoiman liikkuvuutta. Kauppakamari pitää tärkeänä, että uudella yleiskaavalla mahdollistetaan riittävä asuntotuotanto ja että Vantaa toteuttaa oman osuutensa tarvittavasta asuntotuotannosta.

Yleiskaavaluonnoksen mukaan Vantaan tuleva rakentaminen nojautuisi paljolti raideyhteyksien - erityisesti Vantaan ratikan -  varrella sijaitseviin alueisiin. Näiden alueiden rakentuminen edellyttää Vantaalta vahvaa sitoutumista uusien asemien ja ratikan toteuttamiseen.

”Kauppakamari pitää uutta raitiotietä hyvänä kehittämislinjauksena. Vaikka kysymyksessä on kallis, tämän hetken arvion mukaan lähes 400 miljoonan euron investointi, ovat siitä saatavat hyödyt niin ikään merkittävät. Hankkeeseen sisältyy laaja maankäytön kehittämispotentiaali, joka tulee käyttää täysimääräisesti. Vantaan ratikka mahdollistaisi sekä uusien alueiden rakentamisen että Itä-Vantaan nykyisen kaupunki- ja palvelurakenteen kohentamisen. Uusi kiinteä joukkoliikennekäytävä olisi houkutteleva sijoitus- ja sijaintikohde yrityksille mahdollistaen laajamittaisen asuntojen rakentamisen ja palvelujen kehittämisen”, toteaa johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Investointia harkittaessa on lisäksi otettava huomioon, että pääkaupunkiseudun voimakas kasvu edellyttää merkittäviä satsauksia erityisesti joukkoliikenteeseen. Vantaan ratikka vastaisi myös tähän tarpeeseen täydentämällä seudullista raideliikennejärjestelmää ja parantamalla poikittaisia joukkoliikenneyhteyksiä Itä-Vantaan, Tikkurilan ja lentokentän välillä.

vantaan_ratikka.png

Kuva Vantaan Kaupunki

Hanke etenee Vantaan kaupungin toimesta

Yleissuunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa, ja seuraavaksi haetaan kaupunginhallitukselta ja valtuustolta päätöstä jatkosuunnittelusta. Jatkosuunnittelussa tehdään ratikan vaatimat asemakaavamuutokset, laaditaan koko ratikan linjauksen katusuunnitelmat sekä näiden jälkeen rakentamissuunnitelmat. Raitiotien rakennustyöt voitaisiin aloittaa vuonna 2024, jolloin se voisi olla käytössä aikaisintaan vuonna 2028.

Ratikka pähkinänkuoressa

 •  Raitiolinjan pituus 19,3 kilometriä
 •  Keskimääräinen pysäkkiväli 800 metriä
 •  Keskinopeus 25 km/h
 •  Vuoroväli ruuhkassa 5 minuuttia, muuten 10 - 20 minuuttia
 •  Liikennöintiaika 04.30 – 01.30
 •  Matkustajakapasiteetti /vaunu 150 matkustajaa (bussilla 66 matkustajaa)
 •  Ennustettu matkustajamäärä noin 81 000 matkustajaa / vuorokausi

  Vuorovaikutus

  Syksyllä 2018 järjestettiin kaikille avoin nettikysely ratikasta. Saadut kommentit ja niiden vaikutuksia kirjattiin raporttiin, jonka voi ladata täältä. Nettikysely oli avoinna 3.-30.10.2018. Ratikasta on järjestetty asukastilaisuuksia Länsimäessä, Hakunilassa, Tikkurilassa ja Aviapoliksessa. Jatkossa asukkaat voivat vaikuttaa ratikan suunnitteluun esimerkiksi tulevien asemakaavamuutosten ja katusuunnitelmien yhteydessä.

  Muut raitiotiet

  Vantaan ratikan lisäksi varaudutaan myös muihin raitioteihin. Yleiskaavaluonnokseen on merkitty esimerkiksi raitiotieyhteys Jumbolta Tammiston läpi kohti Helsinkiä ja Pakkalasta länteen kohti Myyrmäkeä. Myös nykyisen runkolinjan 560 raideyhteydeksi muuttamiseen varaudutaan.

  03.07.2020 23:00KATSO 3.7. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - paljon mielenkiintoista maarakennusalan asiaa!
  06.07.2020 10:30Bridgestone laajentaa kaivosalan asiakkaille tarjottavaa ratkaisuvalikoimaa
  05.07.2020 13:33Terrafamen kestävän kehityksen katsaus julkaistu
  04.07.2020 14:11VIELÄ EHDIT MUKAAN! 3D-Win -perusohjelma- ja maastomallikoulutus Helsingissä 1.-2.9.2020
  03.07.2020 11:00Metso Minerals Oy ja Rotator Oy yhteistyöhön jälkipalveluissa
  02.07.2020 12:00Valtiolta 450 miljoonaa akkuarvoketjun hankkeisiin
  01.07.2020 15:00Agnico Eagle: Kittilän kultakaivoksen kaivosvesien purkuputken rakentamisesta on esitetty virheellisiä tulkintoja
  01.07.2020 12:12Kemin kaivoksen laajentamishanke etenee
  30.06.2020 10:34Maannousu nostaa vaasalaisia koteja sentin vuosivauhdilla
  29.06.2020 9:21Koneellinen kullanhuuhdonta päättyy Lemmenjoen kansallispuistossa

  Siirry arkistoon »