Vaasan hallinto-oikeus antoi Terrafamelle kaksi ympäristölupiin liittyvää päätöstä

25.12.2019 18:11

terrafamelogo.jpg

Vaasan hallinto-oikeus (VHO) on antanut 16.12.2019 päätöksen Terrafamen sivukivialueen KL2 ympäristöluvasta sekä vanhojen vesienkäsittelysakkojen ympäristöluvasta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI) antoi Terrafamelle sivukivialuetta KL2 koskevan ympäristölupalupapäätöksen 22.9.2017. Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen (VHO) ja vaati luvan kumoamista tai vaihtoehtoisesti useita muutoksia lupapäätökseen. Päätöksessään VHO hylkäsi Suomen luonnonsuojeluliiton valitukset ja muutti lupapäätöksen määräaikaiseksi siten, että lupa on voimassa siihen saakka, kunnes Terrafamen päälupaa koskeva asia on lainvoimaisella tai täytäntöönpanokelpoisella päätöksellä ratkaistu. Käytännössä tämä tarkoittaa sivukivialuetta koskevan luvan yhdistämistä valmisteilla olevaan päälupaan. Päätös pääluvasta arvioidaan saatavan vuoden 2020 aikana.

PSAVI antoi Terrafamelle vesienkäsittelysakkojen ja -lietteiden loppusijoittamista koskevan ympäristölupalupapäätöksen 29.9.2017. Päätöksessään PSAVI hylkäsi vesienkäsittelysakkojen sijoittamisen ns. Urkin altaan alueelle ja toisaalta hyväksyi ns. geotuubisakkojen sijoittamisen paikalleen louhoksen läheisyyteen. Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry valitti päätöksestä VHO:een ja vaati myös geotuubeja koskevan lupaosuuden kumoamista. Terrafame jätti valituksen VHO:een koskien yksityiskohtia geotuubien loppusijoittamisessa. Päätöksessään VHO hylkäsi Terrafamen valitukset ja kumosi Luonnonsuojeluliiton vaatimuksesta päätöksen siltä osin kuin se koski sakkojen sijoittamista geotuubeihin. Samalla asia palautettiin PSAVI:n ratkaistavaksi. Terrafame aloitti maaliskuussa 2019 vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamisen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA). YVA-menettelyn valmistuttua Terrafame hakee toteuttamiskelpoiseksi todetulle vaihtoehdolle ympäristölupaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

19.02.2020 12:42TAVO avasi raskaan kaluston myymälän Jyväskylään
19.02.2020 12:12Milwaukee kasvattaa otsavalovalikoimaansa kahdella uutuudella
18.02.2020 16:10Sandvik OptiMine® -järjestelmä Outokummun Kemin kaivokselle
17.02.2020 16:00Paupek Oy:n Lokotrack-ketju syö asfalttia 200 tonnin tuntivauhdilla
17.02.2020 10:00Rakennusteollisuus RT: Valtion ja kuntien yhteisymmärryksen löytyminen tärkeä askel tunnin junille
16.02.2020 13:33Rakennuskustannukset nousivat tammikuussa 0,6 prosenttia vuodentakaisesta
15.02.2020 14:55Novatronin Xsite-koneohjaus esillä CONEXPOssa Las Vegasissa
14.02.2020 12:30Mika Puustinen aloitti Volvo Truck Center vaihtoautopäällikkönä
14.02.2020 11:41Deleten rakennus- ja purkukoneiden huutokauppa ensi lauantaina Ylöjärvellä
13.02.2020 9:00Porapaalutustyöt Tampereella Pinninkadun alikulkusillalla jatkuvat - Viinikankadulla suljetaan ajokaistoja tulevana viikonloppuna

Siirry arkistoon »