Vaasan hallinto-oikeus antoi Terrafamelle kaksi ympäristölupiin liittyvää päätöstä

25.12.2019 18:11

terrafamelogo.jpg

Vaasan hallinto-oikeus (VHO) on antanut 16.12.2019 päätöksen Terrafamen sivukivialueen KL2 ympäristöluvasta sekä vanhojen vesienkäsittelysakkojen ympäristöluvasta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI) antoi Terrafamelle sivukivialuetta KL2 koskevan ympäristölupalupapäätöksen 22.9.2017. Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen (VHO) ja vaati luvan kumoamista tai vaihtoehtoisesti useita muutoksia lupapäätökseen. Päätöksessään VHO hylkäsi Suomen luonnonsuojeluliiton valitukset ja muutti lupapäätöksen määräaikaiseksi siten, että lupa on voimassa siihen saakka, kunnes Terrafamen päälupaa koskeva asia on lainvoimaisella tai täytäntöönpanokelpoisella päätöksellä ratkaistu. Käytännössä tämä tarkoittaa sivukivialuetta koskevan luvan yhdistämistä valmisteilla olevaan päälupaan. Päätös pääluvasta arvioidaan saatavan vuoden 2020 aikana.

PSAVI antoi Terrafamelle vesienkäsittelysakkojen ja -lietteiden loppusijoittamista koskevan ympäristölupalupapäätöksen 29.9.2017. Päätöksessään PSAVI hylkäsi vesienkäsittelysakkojen sijoittamisen ns. Urkin altaan alueelle ja toisaalta hyväksyi ns. geotuubisakkojen sijoittamisen paikalleen louhoksen läheisyyteen. Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry valitti päätöksestä VHO:een ja vaati myös geotuubeja koskevan lupaosuuden kumoamista. Terrafame jätti valituksen VHO:een koskien yksityiskohtia geotuubien loppusijoittamisessa. Päätöksessään VHO hylkäsi Terrafamen valitukset ja kumosi Luonnonsuojeluliiton vaatimuksesta päätöksen siltä osin kuin se koski sakkojen sijoittamista geotuubeihin. Samalla asia palautettiin PSAVI:n ratkaistavaksi. Terrafame aloitti maaliskuussa 2019 vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamisen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA). YVA-menettelyn valmistuttua Terrafame hakee toteuttamiskelpoiseksi todetulle vaihtoehdolle ympäristölupaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

07.08.2020 17:35KATSO TÄSTÄ 7.8. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana paljon asiaa maarakennusalalta
06.08.2020 9:44LUKE: Arktisen alueen maankäyttö voi kuumentaa tunteita
06.08.2020 9:42Cramolta vinkit parempaan työmaalogistiikkaan
05.08.2020 11:00Terrafame: Ruunakorven vanha pintamaiden läjitysalue otetaan vesienhallinnan piiriin
04.08.2020 9:23Ympäristöministeriöltä ohjeistus suljettujen ja hylättyjen kaivannaisjätealueiden kunnostustarpeen arviointiin
03.08.2020 12:49Metso Outotec tuo mineraalienkäsittelyn asiakkaiden saataville ainutlaatuisia kiinnitysjärjestelmiä ja kulumisen seurantateknologiaa
02.08.2020 11:00TerraWisen uusi toimitusjohtaja Pasi Kailasalo
31.07.2020 23:33KATSO TÄSTÄ 31.7. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana paljon maarakennusalan asiaa
31.07.2020 11:00Volvon autonomiselle kuljetusajoneuvolle Red Dot -palkinto
30.07.2020 11:00Alkusyksyn Metsäalan Ammattilehti työn alla - lähde mukaan ilmoituksella - lisäjakelussa mm. FinnMetko messuilla

Siirry arkistoon »