Vaasan hallinto-oikeus antoi Terrafamelle kaksi ympäristölupiin liittyvää päätöstä

25.12.2019 18:11

terrafamelogo.jpg

Vaasan hallinto-oikeus (VHO) on antanut 16.12.2019 päätöksen Terrafamen sivukivialueen KL2 ympäristöluvasta sekä vanhojen vesienkäsittelysakkojen ympäristöluvasta.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI) antoi Terrafamelle sivukivialuetta KL2 koskevan ympäristölupalupapäätöksen 22.9.2017. Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen (VHO) ja vaati luvan kumoamista tai vaihtoehtoisesti useita muutoksia lupapäätökseen. Päätöksessään VHO hylkäsi Suomen luonnonsuojeluliiton valitukset ja muutti lupapäätöksen määräaikaiseksi siten, että lupa on voimassa siihen saakka, kunnes Terrafamen päälupaa koskeva asia on lainvoimaisella tai täytäntöönpanokelpoisella päätöksellä ratkaistu. Käytännössä tämä tarkoittaa sivukivialuetta koskevan luvan yhdistämistä valmisteilla olevaan päälupaan. Päätös pääluvasta arvioidaan saatavan vuoden 2020 aikana.

PSAVI antoi Terrafamelle vesienkäsittelysakkojen ja -lietteiden loppusijoittamista koskevan ympäristölupalupapäätöksen 29.9.2017. Päätöksessään PSAVI hylkäsi vesienkäsittelysakkojen sijoittamisen ns. Urkin altaan alueelle ja toisaalta hyväksyi ns. geotuubisakkojen sijoittamisen paikalleen louhoksen läheisyyteen. Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry valitti päätöksestä VHO:een ja vaati myös geotuubeja koskevan lupaosuuden kumoamista. Terrafame jätti valituksen VHO:een koskien yksityiskohtia geotuubien loppusijoittamisessa. Päätöksessään VHO hylkäsi Terrafamen valitukset ja kumosi Luonnonsuojeluliiton vaatimuksesta päätöksen siltä osin kuin se koski sakkojen sijoittamista geotuubeihin. Samalla asia palautettiin PSAVI:n ratkaistavaksi. Terrafame aloitti maaliskuussa 2019 vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittamisen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA). YVA-menettelyn valmistuttua Terrafame hakee toteuttamiskelpoiseksi todetulle vaihtoehdolle ympäristölupaa Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.

16.01.2020 15:33Maalämpökaivoporaukset vastuullisesti
15.01.2020 19:11ILMOITTAJA! Katso tästä Kivirock lehden, Metsäalan Ammattilehden ja Fluid Finland lehden MEDIAMENU 2020
15.01.2020 15:10Tapojärvi ja Yara lähtevät kehittämään uutta toimintamallia Siilinjärven kaivokseen
15.01.2020 9:00Kaivukoneista halutaan yhä monikäyttöisempiä
14.01.2020 20:00Purkurobottiin asennettu Doofor -porakone
14.01.2020 9:43Jyväskylän lentoaseman kiitotie suljetaan kesällä peruskorjauksen ajaksi
14.01.2020 9:00Hyvinkään Tieluiska Oy: Kokonaisvaltaista urakointipalvelua
13.01.2020 9:52Uusi menetelmä muuntaa vetylaitoksen hukkaenergiavirrat prosessihöyryksi
13.01.2020 9:00Kompakti Rubble Master -tehomurskain kierrätysmateriaalien käsittelyyn
13.01.2020 8:40InfraOne Oy: Tavoitteena on täysin päästötön maarakennuksen kokonaispalvelu

Siirry arkistoon »