Terrafamen vuoden 2019 liikevaihto oli 310,4 miljoonaa euroa - käyttökate vuoden 2018 tasolla

29.02.2020 13:11

terris1.jpg

(Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen ellei toisin ilmoiteta.)

Vuosi 2019 lyhyesti:

 • Nikkelin tuotanto kasvoi 27 468 (27 377) tonniin. Sinkin tuotanto laski 10,4 prosenttia ja oli 55 222 (61 608) tonnia.
 • Nikkelin keskihinta oli vuonna 2019 London Metal Exchange’issa 13 926 (13 122) USD/t ja euroiksi muutettuna 12 439 (11 111) EUR/t.
 • Sinkin keskihinta oli vuonna 2019 London Metal Exchange’issa 2 547 (2 922) USD/t ja euroiksi muutettuna 2 275 (2 474) EUR/t.
 • Tilikauden liikevaihto laski 4,7 prosenttia ja oli 310,4 (325,8) miljoonaa euroa.
 • Loka-joulukuun 2019 liikevaihto oli 66,8 (77,4) miljoonaa euroa, mikä on 13,7 prosenttia matalampi kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana ja lähes 35 prosenttia matalampi kuin heinä-syyskuussa 2019. Matalaan liikevaihtoon vaikuttivat viimeiselle vuosineljännekselle ajoittuneet suunniteltu metallitehtaan huoltoseisokki sekä rikkivetytehtaan suunnittelematon seisokki.
 • Koko vuoden käyttökate oli vuoden 2018 tasolla eli 32,0 (32,8) miljoonaa euroa.
 • Viimeisen vuosineljänneksen käyttökate oli 0,7 (-1,0) miljoonaa euroa.
 • Koko vuoden liiketulos oli -5,6 (3,0) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli -20,6 (-15,6) miljoonaa euroa.
 • Terrafamen ja kumppaniyritysten vuoden 2019 yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 14,2 (8,7). Töiden turvalliseen tekemiseen, niin oman kuin kumppaniyritystenkin henkilöstön osalta, kiinnitettiin teollisuusalueella tehostetusti huomiota vuoden aikana ja aktiivisia panostuksia turvallisuustoimiin jatketaan edelleen.
 • Vuonna 2021 käynnistyvän uuden akkukemikaalitehtaan rakennustyöt etenivät vuonna 2019 suunnitellusti ja prosessilaitteiden asennukset sekä tuotanto-organisaation rakentaminen käynnistettiin.

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen:

”Nikkelin vuosituotanto kasvoi 27 468 (27 377) tonniin. Sinkin tuotanto laski 10,4 prosenttia ja oli 55 222 (61 608) tonnia. Sinkin ja nikkelin keskinäisiin tuotantomääriin on vaikuttanut malmin mineralogia sekä niiden liukenemissuhde bioliuotuksessa. Tuotannon käynnistysvaiheessa sinkkiä tuotettiin huomattavasti normaalia tuotantosuhdetta enemmän. Kokonaistuotantomäärät jäivät jonkin verran asetettujen vuositavoitetasojen, 30 000 tonnia nikkeliä ja 60 000 tonnia sinkkiä, alle. Tähän vaikuttivat erityisesti bioliuotusalueen korjaustöiden aiheuttama tuotannon menetys sekä vuoden viimeiselle neljännekselle ajoittuneet metallitehtaan suunniteltu sekä rikkivetylaitoksen suunnittelematon seisokki.

Terrafamen vuoden 2019 liikevaihto laski 4,7 prosenttia ja oli 310,4 (325,8) miljoonaa euroa. Olemme kuitenkin tyytyväisiä, että liikevaihdon laskusta huolimatta koko vuoden käyttökate ylsi vuoden 2018 tasolle ja oli 32,0 (32,8) miljoonaa euroa.

Nikkelin hinnanvaihtelut jatkuivat voimakkaina vuoden aikana. Maailmantalouden epävarmat näkymät pitivät nikkelin hintakehityksen alavireisenä ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kolmannella vuosineljänneksellä nikkelin hinta nousi voimakkaasti, ja teimmekin silloin yhtiön tähän astisen historian suurimman vuosineljänneskohtaisen liikevaihdon ja myös käyttökate oli erinomainen. Vuoden lopulla nikkelin markkinahinta kääntyi jälleen laskuun.

Jatkoimme vuonna 2019 määrätietoista työtä tuotantoprosessin vakauden kehittämiseksi ja tuotantomäärien vakiinnuttamiseksi tavoitelluille tasoille. Myös strateginen keihäänkärkihankkeemme, akkukemikaalitehtaan rakentaminen, eteni hyvin. Uusi tehtaamme on valmistuttuaan yksi maailman suurimmista sähköautojen akuissa käytettävän nikkelisulfaatin tuotantoyksiköistä. Lisäksi alamme tuottaa myös sähköautojen akuissa käytettävää kobolttisulfaattia. Akkukemikaalitehtaan myötä siirrymme jalostusketjussa eteenpäin ja asemoidumme erikoiskemikaalien valmistajaksi voimakkaasti kasvaville akkukemikaalimarkkinoille. Tehtaan prosessilaitteiden syksyllä 2019 käynnistyneet asennukset sekä tuotanto-organisaation rakentaminen etenevät ja akkukemikaalien kaupallinen tuotanto aloitetaan vuoden 2021 alkupuolella.

Helmikuun alussa valtioneuvosto päätti antaa Terrafamelle luvan uraanin talteenottoon. Päätös on toimintamme kannalta myönteinen, mutta arviomme mukaan menee vielä arviolta noin 2 vuotta  ennen kuin lupa on lainvoimainen. Uraanilaitoksen saattaminen käyttökuntoon sekä henkilöstön rekrytoinnit ja koulutus vievät sen jälkeen vielä arviolta noin vuoden. Arvioimme, että uraanilaitos työllistää käynnistyessään noin 30 henkilöä.

Turvallisuus on yksi keskeisimmistä arvoista toimintakulttuurissamme. Terrafamen ja yhteistyökumppaneiden yhteenlaskettu 12 kuukauden liukuva tapaturmataajuus oli vuoden 2019 lopussa 14,2 (8,7). Akkukemikaalitehtaalla työskennelleiden yritysten tapaturmataajuus oli Terrafamen näkökulmasta erittäin korkea 33,0 ja tähän kiinnitettiinkin yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa tehostetusti huomiota. Aktiivisia panostuksia turvallisuustoimiin niin oman kuin kumppaniyritystenkin henkilöstön osalta jatketaan määrätietoisesti.”

29.05.2020 23:00KATSO 29.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana maarakennusalan mielenkiintoista asiaa...
30.05.2020 12:11YIT on voittanut useita maanteiden hoitourakoita vuosille 2020-2025
29.05.2020 9:44GTK käynnistää Geokemialliset taustapitoisuuskartoitukset Sotkamon kunnan alueella
28.05.2020 11:00Työmaiden työturvallisuusjohtaminen parantunut merkittävästi viime vuosikymmenellä
27.05.2020 14:46Milwaukeelta akkukäyttöinen murtovasara
27.05.2020 8:53Oulu-Laurila-radan tarvesuunnittelu alkaa kesäkuussa
26.05.2020 12:24Syyskuussa järjestettävien Alihankinta-messujen järjestelyt etenevät ennakkosuunnitelmien mukaisesti
25.05.2020 13:33Maarakennusalan kustannukset laskivat huhtikuussa 5,5 prosenttia vuodentakaisesta
25.05.2020 10:40Vuoden Kivenpyörittäjä -palkinto Jyrki Tahvoselle
24.05.2020 21:40KATSO 22.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana maarakennusalan mielenkiintoista asiaa...

Siirry arkistoon »