RAKAS -tutkimushanke tähtää rakennustyömaiden työelämätaitojen kehitykseen

20.04.2020 9:04


tts-tyotehoseura-rakas-hanke-550x500.jpg

Työelämätaidot, joita myös metataidoiksi nimitetään, ovat entistä tärkeämpiä työelämässä, myös rakennustyömailla. RAKAS – Rakennusalan asenteiden, yhteistyöosaamisen ja työelämävalmiuksien kehittäminen -tutkimushankkeessa kartoitetaan ja analysoidaan rakennustyömaan työnjohtajien ja työntekijöiden työelämätaitoja ja niissä esiintyviä puutteita. Kartoituksen pohjalta kehitetään ja täydennetään opetustarjontaa niin ammatillisessa koulutuksessa kuin korkeakoulutasolla.

Hanke toteutetaan TTS Työtehoseuran, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja se toteutetaan ajalla 2020-2022.

Työn uudet vaatimukset koskevat myös rakennustyömaan työntekijää

Pärjätäkseen nykyaikaisilla rakennustyömailla on työnjohtajien ja työntekijöiden oltava enenevässä määrin tiimipelaajia. Taustalla on yleinen työelämän muutos, jossa korostuu eri toimijoiden yhdessä tekeminen. Työnjohtajilla tulee olla taitoja hallita omaa työtään, kommunikoida monipuolisesti sekä taitoja johtaa ja hallita muutoksia. Myös työntekijät tarvitsevat enenevässä määrin saman kaltaisia taitoja.

Rakennustyömaiden työnjohtajien työnkuva on muuttunut aliurakoitsijoiden määrän lisääntyessä. Jokapäiväisestä perinteisestä työnjohtamisesta on siirrytty enemmän sopimustekniseen johtamiseen ja yhteistyöhön alihankkijoiden kanssa. Työntekijöiltä taas edellytetään enemmän itseohjautuvuutta ja vastuunottamista omista, mutta myös muiden työntekijöiden työn sujuvuudesta. Kaikki tämä vaikuttaa myös rakennustyön onnistumiseen sekä alan yritysten tuottavuuteen. - Jos alan perus- ja täydennyskoulutus eivät anna valmiuksia näiden uusien työelämätaitojen hallitsemiseen, voi nykyinen työelämä olla liian kuormittavaa. Työhyvinvointi, työmotivaatio ja samalla työn laatu laskevat, kuvailee tutkimuspäällikkö Minna Kuusela Työtehoseurasta RAKAS-hankkeen lähtökohtia.

Työelämätaitojen osaamista tutkitaan rakennustyömailla

Meta- eli työelämätaitoja ovat mm. johtajuus- ja yhteistyötaidot, oman ajankäytön hallinta, kyky sietää haasteita ja muutoksia, neuvottelutaidot, tiedonhankinta, viestintä- ja esiintymistaidot ja elinikäisen oppimisen taidot. – Hankkeessa on jo laadittu rakennustyömaiden henkilöstön työelämätaitojen arviointimenettely, jota aluksi testataan yhdellä tamperelaisella työmaalla. Kevään aikana haastatellaan viiden työmaan työnjohtajia ja työntekijöitä ja samalla arvioidaan heidän työelämätaitojaan. Syksyllä kartoitetaan myös muutama työmaa pääkaupunkiseudulta, kertoo professori Arto Saari Tampereen yliopistosta.

Ovatko työelämätaidot mukana koulutuksissa?

RAKAS-hankkeessa selvitetään, miten tämän hetken talonrakennusalan koulutus vastaa työelämän muuttuneisiin tarpeisiin meta- eli työelämätaitojen osalta. Eri koulutustasojen opetusohjelmien ja tutkintojen vaatimukset käydään läpi ja haetaan niiden kehittämiskohteet. Siihen liittyen haastatellaan opiskelijoita ja opettajia. -Tutkimuksessa keskitytään erityisesti ammattikorkeakoulu- ja ammatilliseen koulutustasoon, mutta myös yliopistotaso käydään läpi työelämävalmiuksien osalta, kertoo lehtori Katja Finnilä Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Näin saadaan selville työmaahenkilöstön työelämätaitoihin liittyvä mahdollinen osaamisvaje suhteessa koulutuksen antamiin valmiuksiin. Havaintojen perusteella laaditaan suositukset opetusohjelmien päivittämiseksi sekä ehdotuksia täydennyskoulutusohjelmiksi eri koulutustasoille.

RAKAS-hankkeen toteuttajat pilotoivat lopulta täydennyskoulutusehdotuksia osina omia koulutuksiaan. -Hankkeen tulosten avulla voivat eri ammattioppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja rakennusalan yliopistot suunnitella kokonaisuuksia rakennusalan täydennyskoulutuksiin.

www.tts.fi/RAKAS

22.05.2020 21:40KATSO 22.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana maarakennusalan mielenkiintoista asiaa...
25.05.2020 13:33Maarakennusalan kustannukset laskivat huhtikuussa 5,5 prosenttia vuodentakaisesta
25.05.2020 10:40Vuoden Kivenpyörittäjä -palkinto Jyrki Tahvoselle
24.05.2020 11:00Lännen huoltokorjaamo palvelee kaikkia työkonemerkkejä
23.05.2020 11:00LUE TÄSTÄ! Kevään ja kesän Komatsu-tarjouslehti ilmestynyt
22.05.2020 13:11Ympäristöpääkaupunki Lahdessa yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste hipoo sataa prosenttia
21.05.2020 11:00Vuokraliftit Oy:ltä vahva panostus henkilönostintarjontaan
20.05.2020 9:00Kouvola-Kotka/Hamina-ratahanke: Kotkan Kotolahden ratapihan laajennusurakka käynnistyy toukokuussa
19.05.2020 12:00Robitin poramestarien tukipalvelu - aina valmiina
18.05.2020 23:00KATSO 15.5. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana maarakennusalan mielenkiintoista asiaa...

Siirry arkistoon »