Selvitys: Kuntien infrainvestoinnit eivät tyssänneet koronaepidemiaan mutta lopulliset vaikutukset näkyvät viiveellä

06.06.2020 11:00

tietyomaa2.jpg

Koronaepidemia ei näytä hyydyttäneen kuntien infrainvestointeja eli katujen ja teknisten verkostojen pitkän tähtäimen suunnitelmiin perustuvaa rakentamista ja korjaamista. Tämä ilmeni kuntien tekniselle johdolle suunnatussa kyselyssä. Vastaajilla oli silti selvä viesti päättäjille: systemaattisia toimia tarvitaan, jotta infraverkostojen kunto ei lähde alamäkeen epidemian loppulaskun realisoituessa kunnille. 

Kunnissa ei ole selviä viitteitä siitä, että inframäärärahoja oltaisiin voimakkaasti leikkaamassa koronaviruksen aiheuttaman epävarmuuden takia, ilmenee Rakennusteollisuus RT:hen kuuluvan INFRA ry:n tekemästä selvityksestä.

”Paniikkijarrutusta ei näy. Hankkeiden lykkäyksistä tai vähentämisistä on suunnitelmia tai päätöksiä noin 15 prosentissa kunnista, ja lopuista enemmän kuin joka viides on käynyt aiheesta keskusteluja. Investointisuunnitelmat kuitenkin aina hieman elävät, eikä tästä voi vielä vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä”, INFRAn johtaja Kari Muhonen sanoo.

Suurimpana uhkana nähdään henkilöstön sairastumiset ja karanteenit alalla, jolla osaajista on muutenkin pulaa. ”Näiltä osin tilanne on pystytty pitämään infra-alalla hyvin hallinnassa ohjeistuksen ja uusien käytäntöjen avulla. Korona ei ole päässyt merkittävästi haittaamaan infrarakentamista, ja kun ohjeistuksiin sitoudutaan edelleen, se ei haittaa jatkossakaan.”

Valtio voisi rohkaista aloittamaan hankkeita

Kuntainfrassa investointeja tehdään 3–5 vuoden aikajänteellä. Haastatteluvastauksissa nouseekin huoli siitä, miten infran käy, kun velkaantuneet kunnat ottavat vastaan koronakevään laskun myöhemmin.

”Kuntien kyky investoida tulee heikkenemään dramaattisesti, kun talouden tunnusluvut tulevat vastaan seuraavien viiden vuoden aikana”, yksi haastateltu tiivistää. 

Laskusuhdanteessa infralla nähdään olevan elvytysvaikutusta alueilla. ”Merkittävä infrahanke voi työllistää 500–2000 htv, mikä vaikuttaa suoraan ja välillisesti työttömyyteen”, toinen vastaaja toteaa.

Vastaajista 88 prosenttia arvioi, että infra-alalla on kohtalainen tai suuri elvyttävä vaikutus omalla alueella. Moni vastaajaa uskoo, että kuntien tuleva taloudellinen isku pehmenisi ennakoivalla, työllisyysvaikutusta korostavilla infrainvestointien valtion tuella.

Ei porkkanarahoja, vaan systeemi

”Pienillä valtion porkkanarahoilla hankkeisiin ei todennäköisesti saada kaupunkeja investoimaan lisää; pitäisi olla suurempi systemaattinen ohjelma, jolla tilannetta parannetaan pitkällä aikajänteellä”, ehdottaa yksi haastatelluista.

Kasvukeskuksille systemaattinen väline on jo olemassa: MAL-sopimukset. Niillä saadaan käyntiin liikennehankkeita, joilla on isoja dynaamisia talousvaikutuksia.

”Vastaava systemaattinen tuki tarvitaan myös pienten hankkeiden käynnistämiseen. Pieniä katu- ja vesihuoltoverkoston saneeraustarpeita on kaikkialla Suomessa. Valtion käynnistysavustus rohkaisisi aloittamaan niitä, ja käynnistys onnistuisi nopeastikin, jolloin myös talousvaikutukset ovat nopeita”, Muhonen muistuttaa.

INFRA ry:n aluepäälliköt toteuttivat kyselyn 7.–25. toukokuuta kuntien teknisen toimen johtajia henkilökohtaisesti kontaktoiden. Kohderyhmänä olivat 10 000 asukkaan ja tätä isommat kunnat. Vastausmäärä oli 52 – yli puolet tavoitellusta kuntakokoluokasta. Lue raportin tiivistelmä tai koko raportti.

Miljoona euroa infrarakentamiseen luo 13–15 työpaikkaa. Esimerkki: sadan miljoonan euron investointiavustuksilla valtio voi sysätä kunnissa liikkeelle miljardin infrainvestoinnit, joista syntyy jopa 15 000 työpaikkaa ja 200 miljoonaa euroa verotuloja valtiolle.

27.07.2021 10:00Terrafame Oy:n vuoden 2021 tammi-kesäkuun tulos julkaistaan 29.7.
24.07.2021 11:00Selvitys: Kaivosteollisuuden kiertotaloutta voidaan tehostaa
23.07.2021 21:33KATSO TÄSTÄ 23.7. LÄHETYS - Ammattilehden ja Kivirockin Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
23.07.2021 8:00Maarakennusalan kustannukset nousivat kesäkuussa 8,2 prosenttia vuodentakaisesta
21.07.2021 11:00YIT käynnisti huhti-kesäkuussa useita asuinrakentamishankkeita Suomessa ja CEE-maissa
20.07.2021 11:00Ympäristölupaprosessi Kolmisopen esiintymän hyödyntämiseksi etenee - Kainuun ELY-keskus kuuluttanut hanketta koskevan YVA-selostuksen
19.07.2021 11:00Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä suurempi kuin vuotta aiemmin
18.07.2021 11:00Tarvitsetteko yritysvideon toiminnastanne tai esittelyvideon uudesta tuotteestanne...? Ammattilehti.fi hoitaa tuotannon ja tarjoaa alan parhaat jakelukanavat
17.07.2021 11:11Skanska rakentaa Lauritsalan paloaseman Lappeenrannassa
16.07.2021 23:10KATSO TÄSTÄ 16.7. LÄHETYS - Ammattilehden ja Kivirockin Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset

Siirry arkistoon »