Koneellinen kullanhuuhdonta päättyy Lemmenjoen kansallispuistossa

29.06.2020 9:21

tukes.png

Lemmenjoen kansallispuiston alueella ei saa enää harjoittaa koneellista kullanhuuhdontaa 30.6.2020 jälkeen. Kullanhuuhtojien on poistettava alueelta kalustonsa ja rakennelmansa sekä kunnostettava jälkensä kahden vuoden kuluessa toiminnan päättymisestä. 

Kaivoslain mukaiset kullanhuuhdontaan myönnetyt kaivosoikeudet raukeavat, kun 2011 alkanut yhdeksän vuoden siirtymäaika päättyy. Kaivospiirien haltijat ovat voineet hakea toiminnan jatkamiseen kullanhuuhdontalupaa ennen kaivosoikeuden raukeamista. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) myöntää kullanhuuhdontaluvat Suomessa.

Kullanhuuhdontaan oikeuttavia kaivospiirejä on yhteensä 28 ja niistä 25 sijoittuu Lemmenjoen kansallispuiston alueelle. Lemmenjoella on tähän saakka voinut harjoittaa koneellista kullanhuuhdontaa nyt raukeavien kaivosoikeuksien nojalla. Lemmenjoen kansallispuiston alueella koneellinen kullanhuuhdonta kuitenkin loppuu 1.7.2020 alkaen.

– Kansallispuiston alueelle ei voida myöntää kullanhuuhdontalupaa koneelliseen toimintaan, sanoo Tukesin ylitarkastaja Pasi Molkoselkä.

Kaivoslain (621/2011) perusteluissa on todettu, että voimaperäinen koneellinen kullanhuuhdonta ja sen aiheuttamat haitalliset ympäristövaikutukset ovat Lemmenjoen kansallispuiston perustamistarkoituksen vastaisia. Haitat kohdistuvat ennen muuta kaivuualueen ja sen lähialueiden maaperään ja maisemaan, vesiin ja vesistöihin, kalastoon ja kalakantoihin, porotalouteen ja alueella harjoitettuun muuhun elinkeinotoimintaan sekä virkistyskäyttöön.

Kullankaivu lapiolla on kullanhuuhdontaluvan haltijalle edelleen sallittua. 

– Lähes kaikki kullanhuuhdontaa raukeavan oikeuden nojalla harjoittavat ovat hakeneet uutta kullanhuuhdontalupaa ja jatkavat kullanhuuhdontaa lapiokaivuna, Molkoselkä toteaa.

Koneellista kullanhuuhdontaa harjoittavan on kahden vuoden sisällä kunnostettava alue ja poistettava alueelta koneelliseen toimintaan liittyvä kalusto ja rakennelmat.

10.07.2020 23:33KATSO 10.7. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana paljon maarakennusalan asiaa!
14.07.2020 8:45LUE TÄSTÄ! Kesän jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti on ilmestynyt
12.07.2020 11:11Skanska toteuttaa Kruunuasunnoille vuokra-asuntoja Espooseen
10.07.2020 10:33YIT on allekirjoittanut urakkasopimuksen Koskelan sairaala-alueelle toteutettavasta asuinrakennushankkeen pääurakasta Helsingissä
09.07.2020 8:45Valtatie 3:n remonttiin kolmeksi vuodeksi Hämeenkyrössä
08.07.2020 14:20Harjavallan kuonarikastamo kasvattaa jauhatuskapasiteettia
07.07.2020 15:45Lakan Betoni Oy keskittää toimintojaan Lopelle sekä Varkauteen - Forssan tehdas myyty Kiilto Oy:lle
06.07.2020 10:30Bridgestone laajentaa kaivosalan asiakkaille tarjottavaa ratkaisuvalikoimaa
05.07.2020 13:33Terrafamen kestävän kehityksen katsaus julkaistu
04.07.2020 14:11VIELÄ EHDIT MUKAAN! 3D-Win -perusohjelma- ja maastomallikoulutus Helsingissä 1.-2.9.2020

Siirry arkistoon »