Terrafame: Ruunakorven vanha pintamaiden läjitysalue otetaan vesienhallinnan piiriin

05.08.2020 11:00

terrafame-medium.jpg

Terrafame on havainnut osana omia tarkkailuprosessejaan, että louhoksen länsi-lounaispuolella sijaitsevalta Ruunakorven vanhalta pintamaiden läjitysalueelta kohti Iso-Savonjärveä lähtevässä valumavedessä on luparajat ylittäviä pitoisuuksia alumiinia ja nikkeliä.

Läjitysalueelle on läjitetty kaivosta perustettaessa louhoksen päältä poistettua moreenia ja turvetta, jotka voivat sisältää metalleja mustaliuskeen vaikutuksesta.

Terrafame on viime vuosina selvittänyt teollisuusalueella olevien vanhojen maanläjitysalueiden valumavesien laatua. Heinäkuussa otettujen vesinäytteiden perusteella Ruunakorven läjitysalueelta lähtevä vesi on hapanta ja metallipitoista, mutta ennen Iso-Savojärveä Ruunakorven purosta otetuissa näytteissä pitoisuudet ovat jo laskeneet siten, että nikkeli on selvästi alle luparajan ja alumiini on luparajan tuntumassa.

Vuosien kuluessa läjitysalueen valumavesistä on aiheutunut jonkinasteista kuormitusta Iso-Savonjärveen. Valumavesien vaikutus Iso-Savojärvessä on nähtävissä lähinnä hieman kohonneina nikkeli- ja alumiinipitoisuuksina. Iso-Savonjärvi on pieni järvi, jonka läheisyydessä sijaitsee yksi metsästysmaja. Iso-Savonjärvi kuuluu Vuoksen vesistöön ja sen vedet laskevat Sopenjärven kautta edelleen Laakajärveen.

Iso-Savonjärvi on mukana Terrafamen velvoitetarkkailuissa. Tarkkailuraportit ovat saatavilla Terrafamen verkkosivuilla Ympäristö > Ympäristövaikutukset ja -tarkkailu > Ympäristötarkkailuraportit.

Terrafame on käynnistänyt työt Ruunakorven läjitysalueen valumavesien keräämiseksi teollisuusalueen vesienkäsittelyn piiriin. Töiden arvioidaan kestävän noin kaksi kuukautta.

21.09.2020 13:45Maanmittauslaitoksen uusi maastotietojen tuotantojärjestelmä perustuu avoimeen lähdekoodiin
18.09.2020 23:33KATSO TÄSTÄ 25. JUHLA LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana paljon maarakennusalan asiaa!
16.09.2020 9:00LÄHDE MUKAAN JUONNOLLA TAI MAINOSFILMILLÄ! Ammattilehden Hyviä uutisia! 25-juhlalähetys tulossa nyt perjantaina
15.09.2020 9:43Maa- ja vesirakentamisen yrityksillä liikevaihdon kasvu jatkuu vahvana
15.09.2020 9:13Metso Outotec on saanut kaksi anodivalimon tilausta
15.09.2020 9:13Pohjoismaiset louhinta- ja tärinäkonsultit yhdistyvät
14.09.2020 9:12Onninen avasi pikatukun Riihimäellä
13.09.2020 11:11Euroopan raaka-aineiden saanti turvattava
11.09.2020 23:33KATSO TÄSTÄ 11.9. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana paljon maarakennus asiaa...
11.09.2020 12:00Kaivukoneesta vieläkin tehokkaampi - Engcon lanseeraa kampanjan "Do More. Earn More"

Siirry arkistoon »