LUKE: Arktisen alueen maankäyttö voi kuumentaa tunteita

06.08.2020 9:44

LUKE.png

Ilmastomuutoksen ennustetaan muuttavan arktista aluetta enemmän kuin mitään muuta aluetta. Samaan aikaan globaalit toimijat ovat yhä kiinnostuneempia alueesta. Se luo paineita niin arktiselle luonnolle kuin elinkeinoille ja yhteisöillekin. Alkava monitieteinen EU-hanke etsii ratkaisuja erilaisten käyttötarkoitusten yhteensovittamisen haasteisiin.

Paikalliset toimijat, hankkeen kattaman alueen valtiot, kansainväliset toimijat ja kansalaisjärjestöt ovat yrittäneet varmistaa paitsi alueen luonnon kestävyyttä, myös sosiaalista ja kulttuurista sekä taloudellista kestävyyttä. Myös muutoksiin sopeutuminen on tärkeää. Luonnonvarakeskuksen koordinoimassa ArcticHubs-hankkeessa pyritään edistämään tätä työtä muun muassa kehittämällä kansalaisten osallistumista edistäviä paikkatietojärjestelmiä, ohjeita yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden saavuttamiseksi ja tulevaisuuden skenaarioita arktisille yhteisöille, eri elinkeinoille, päätöksentekijöille ja muille sidosryhmille. Hanke myös analysoi globaalien toimijoiden toimintaa arktisen alueen metsätaloudessa, matkailussa, kaivostoiminnassa ja kalankasvatuksessa.

Tämä auttaa luomaan ja toteuttamaan aluekehitysstrategioita, joiden tarkoituksena on sovittaa yhteen uutta taloudellista toimintaa perinteisten elinkeinojen kanssa ja ratkaista maankäyttöä koskevia konflikteja eri toimijoiden välillä.

”Suomessa keskitytään lähinnä metsätalouden, turismin, kaivosteollisuuden ja porotalouden maankäytön konflikteihin. Ruotsissa alueiden käytön konfliktit ovat samantapaisia kuin Suomessa, mutta esim. Norjassa, Färsaarilla ja Islannissa korostuvat kalastuksen, kalankasvatuksen ja turismin yhteensovittamisen ongelmat”, kertoo hankkeen koordinaattori Pasi Rautio Luonnonvarakeskuksesta.

ArcticHubs-hanke käynnistyi 1.8.2020 ja Suomesta sen toteuttamisessa ovat mukana Luonnonvarakeskus, Lapin yliopisto, Mapita Oy, Paliskuntain yhdistys ja Saamelaisalueen koulutuskeskus.

ArcticHubs-hankkeeseen osallistuu yli 20 partneria 11 maasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on yli 6 miljoonaa, josta valtaosa tulee Euroopan Unionin Horizon 2020 -tutkimusrahoitusinstrumentilta ja loput Venäjän ja Kanadan kansallisesta tutkimusrahoituksesta.

22.09.2020 9:00Rudus ja Muotobetoni yhteistyöhön: Betonituotteen pintoihin uusi ulottuvuus
22.09.2020 8:42Oulun yliopistossa on kehitetty aivan uudentyyppinen murskausmenetelmä malmien mineraalien hallittuun erottamiseen
21.09.2020 13:45Maanmittauslaitoksen uusi maastotietojen tuotantojärjestelmä perustuu avoimeen lähdekoodiin
18.09.2020 23:33KATSO TÄSTÄ 25. JUHLA LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana paljon maarakennusalan asiaa!
16.09.2020 9:00LÄHDE MUKAAN JUONNOLLA TAI MAINOSFILMILLÄ! Ammattilehden Hyviä uutisia! 25-juhlalähetys tulossa nyt perjantaina
15.09.2020 9:43Maa- ja vesirakentamisen yrityksillä liikevaihdon kasvu jatkuu vahvana
15.09.2020 9:13Metso Outotec on saanut kaksi anodivalimon tilausta
15.09.2020 9:13Pohjoismaiset louhinta- ja tärinäkonsultit yhdistyvät
14.09.2020 9:12Onninen avasi pikatukun Riihimäellä
13.09.2020 11:11Euroopan raaka-aineiden saanti turvattava

Siirry arkistoon »