Turun Kakolanmäen tunnelitunkkaus valmistui

10.08.2020 18:45

Tunnelityömaa ei välttämättä tarkoita enää aukirevittyjä katuja, mittavia liikennehaittoja tai valtavia maanmuokkausurakoita. Turun seudun puhdistamon uusi jäteveden poistoputki toteutettiin ympäristöystävällisellä tunnelitunkkausmenetelmällä.

Turun seudun puhdistamo Oy rakennuttaa uutta putkea puhdistetulle jätevedelle Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolta Turun satamaan. Moni turkulainen ei ole ehkä huomannut koko työmaata, sillä suurin osa poistoputkesta toteutetaan tunkkaustekniikalla, jossa maa on aukaistava vain putken aloitus- ja lopetuskaivannoissa.

”Hanke etenee aikataulussa ja budjetissa, ja tunkkausvaihe onnistui erinomaisesti. Harvemmin näin suuria infrahankkeita toteutetaan kaupunkialueella näin pienillä haitoilla liikenteelle tai ympäröivälle asutukselle. Myös talouden kannalta tärkeän Turun sataman toiminnot olisivat häiriintyneet paljon enemmän muilla tekniikoilla”, Turun seudun puhdistamon toimitusjohtaja Mirva Levomäki sanoo.

Tunnelitunkkaus alkoi kesäkuun lopussa, ja perille lopetuskaivantoon päästiin 4. elokuuta. 800 metrin tunkkaus eteni yli 25 metrin päivävauhdilla. Hankkeen suunnittelusta vastasi AFRY Finland Oy, ja tunkkausurakoitsijana toimi irlantilainen Ward and Burke Group Ltd. Tunkkausmenetelmää käytettiin tässä mittakaavassa nyt ensimmäistä kertaa Suomessa.

”Tunkkaus onnistui niin hyvin, että ihmettelen, jos menetelmän käyttö ei yleisty lähivuosina Suomessakin. Tunnelitunkkaus soveltuu hyvin tunnelinrakennustekniikaksi poraus- ja räjäytysmenetelmän tai aukikaivun ja betonitunnelin sijaan esimerkiksi rakennetussa ympäristössä, jossa kalliopinta on syvällä, lähellä on tärinäherkkiä toimintoja tai kohteessa on erityisen vaativat pohjavesiolosuhteet. Menetelmä soveltuu myös kallio-olosuhteisiin”, sanoo hankkeen suunnittelusta vastannut AFRYn Guido Nuijten.

Hanke vähentää ympäristön ja Itämeren kuormitusta

Poistoputkihankkeeseen kuuluu poistoputken lisäksi nykyisen laitoksen yhteyteen rakennettava UV-desinfiointilaitos. Puhdistuksen ja UV-desinfiointikäsittelyn jälkeen jo mereen johdettava puhdistettu jätevesi täyttää uimavedelle asetetut hygieniavaatimukset ja Turun merialueelle kohdistuva hygieeninen ympäristökuormitus vähenee merkittävästi.

Tunkkaus aiheuttaa perinteistä aukikaivuuta huomattavasti vähemmän haittaa ympäristölle, ja tekniikan hiilijalanjälki on selkeästi pienempi. Poistoputkihanke auttaa puhdistamoa varautumaan myös ilmastonmuutoksen haasteisiin.

Ajantasaista lisätietoa hankkeen etenemisestä löytyy Turun seudun puhdistamon nettisivuilta, osoitteesta www.turunseudunpuhdistamo.fi/poistoputki.

21.09.2020 13:45Maanmittauslaitoksen uusi maastotietojen tuotantojärjestelmä perustuu avoimeen lähdekoodiin
18.09.2020 23:33KATSO TÄSTÄ 25. JUHLA LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana paljon maarakennusalan asiaa!
16.09.2020 9:00LÄHDE MUKAAN JUONNOLLA TAI MAINOSFILMILLÄ! Ammattilehden Hyviä uutisia! 25-juhlalähetys tulossa nyt perjantaina
15.09.2020 9:43Maa- ja vesirakentamisen yrityksillä liikevaihdon kasvu jatkuu vahvana
15.09.2020 9:13Metso Outotec on saanut kaksi anodivalimon tilausta
15.09.2020 9:13Pohjoismaiset louhinta- ja tärinäkonsultit yhdistyvät
14.09.2020 9:12Onninen avasi pikatukun Riihimäellä
13.09.2020 11:11Euroopan raaka-aineiden saanti turvattava
11.09.2020 23:33KATSO TÄSTÄ 11.9. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana paljon maarakennus asiaa...
11.09.2020 12:00Kaivukoneesta vieläkin tehokkaampi - Engcon lanseeraa kampanjan "Do More. Earn More"

Siirry arkistoon »