Maankäyttö- ja rakennuslakiin kaivataan muutoksia - Kunnalle päätösvalta kaivostoiminnan sijoittamisessa

24.08.2020 8:46

Savonlinnan kaupunki

Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laineen mielestä maankäyttö- ja rakennuslakia tulee muuttaa siten, että kaivoksen perustaminen edellyttää kunnan hyväksymää kaavoitusta. Lisäksi maanomistajille, alueen asukkaille ja viranomaisille on annettava nykyistä suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa kaivoshankkeisiin eri vaiheissa, mukaan lukien luvan myöntäminen malminetsintään ja koekairauksiin.

- Kaivoksella on laaja-alainen ja iso vaikutus kunnan ympäristöön ja toimintaan, joten se pitää kaavoituksen kautta kuulua itsehallinnon mukaisesti kunnan demokraattiseen päätösvaltaan. Kaivostoiminnan vaikutukset kunnan alueen ympäristöön ovat suuremmat kuin esimerkiksi tehtailla ja matkailualueilla, jotka aina vaativat oikeusvaikutteisen kaavan, Laine kertoo

Savonlinnan kaupunki suhtautuu kielteisesti tuleviin kaivoshankkeisiin Saimaan alueella.

- Kaivoshankkeisiin liittyy isoja ympäristöriskejä ja niillä on merkittävät haitalliset vaikutukset kunnan asumis- ja matkailuvetovoimaan. Kaivoksen tuomat taloudelliset hyödyt ovat huomattavasti pienemmät verrattuna sen riskeihin. Saimaan alue tulee säilyttää puhtaana ja turvallisena, koska alueellamme sijaitsee kansallisesti Suomen merkittävimmät puhtaan veden varannot. Puhtaasta vedestä tulee tulevaisuudessa globaalilla tasolla pula ja siksikään kaivoshankkeilla ei saa vaarantaa Saimaan puhtaita vesiä, Laine sanoo.

Savonlinnan kaupunki on toimittanut kannanoton maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Suomen ministereille ja ympäristöviranomaisille. Kannanotossaan kaupunki tuo esille, että kaivoslain tarkoituksen toteuttaminen edellyttää yleisten ja yksityisten etujen turvaamista. Jo malminetsintälupahakemuksissa on oltava tieto alueen kaavoista ja mahdollisesti vireillä olevista kaavahankkeista. Kaivostoiminnan tulee perustua aina maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa kaivosalueen ja kaivoksen apualueen suhde muuhun alueiden käyttöön on sovitettu yhteen asutuksen ja muiden maankäyttötarpeiden kanssa alueen kuntien, maakunnan liiton ja ELY-keskuksen yhteistyönä. Myös valtion ohjausvaikutusta tarvitaan edelleen merkittävien ympäristöhäiriötä aiheuttavien hankkeiden sijoittamisessa kuntaan.

- On oikeastaan hyvin erikoista, että kaivoshankkeiden mahdollistamisesta päättäminen ei kuulu kunnallisen demokratian ja kansanvallan piiriin. Kaivoshankkeilla on erittäin järeä vaikutus ihmisten elinympäristöön, joten maankäyttö- ja rakennuslakia tulee muuttaa niin, että toimivalta kaivoshankkeiden mahdollistamisesta kaavan kautta tulee kuntien päätösvaltaan, Laine sanoo.

Maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukaisen suunnittelutarveratkaisua koskevan menettelyn soveltamiseen ei kaivoshankkeissa ole edellytyksiä, koska hankkeilla on aina merkittävät haitalliset ja peruuttamattomat vaikutukset ympäristöön ja luontoarvoihin sekä taloudelliset vaikutukset mm. matkailu- ja kalastuselinkeinolle.

Savonlinnan kaupungin kannanotto kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteessa: https://dynasty.savonlinna.fi/kokous/20206599-7-1.PDF

27.07.2021 10:00Terrafame Oy:n vuoden 2021 tammi-kesäkuun tulos julkaistaan 29.7.
24.07.2021 11:00Selvitys: Kaivosteollisuuden kiertotaloutta voidaan tehostaa
23.07.2021 21:33KATSO TÄSTÄ 23.7. LÄHETYS - Ammattilehden ja Kivirockin Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
23.07.2021 8:00Maarakennusalan kustannukset nousivat kesäkuussa 8,2 prosenttia vuodentakaisesta
21.07.2021 11:00YIT käynnisti huhti-kesäkuussa useita asuinrakentamishankkeita Suomessa ja CEE-maissa
20.07.2021 11:00Ympäristölupaprosessi Kolmisopen esiintymän hyödyntämiseksi etenee - Kainuun ELY-keskus kuuluttanut hanketta koskevan YVA-selostuksen
19.07.2021 11:00Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä suurempi kuin vuotta aiemmin
18.07.2021 11:00Tarvitsetteko yritysvideon toiminnastanne tai esittelyvideon uudesta tuotteestanne...? Ammattilehti.fi hoitaa tuotannon ja tarjoaa alan parhaat jakelukanavat
17.07.2021 11:11Skanska rakentaa Lauritsalan paloaseman Lappeenrannassa
16.07.2021 23:10KATSO TÄSTÄ 16.7. LÄHETYS - Ammattilehden ja Kivirockin Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset

Siirry arkistoon »