Terrafamelle 115 miljoonan euron lisärahoituspaketti

28.08.2020 9:23

Suomen_malmijalostus.png

Monimetalliyhtiö Terrafame Oy:n omistajat Suomen Malmijalostus Oy, Trafigura-konserniin kuuluva Galena Asset Management sekä Sampo Oyj ovat sopineet yhdessä Terrafamen kanssa yhtiön rahoituksen uudelleen järjestelyistä ja jatkorahoituksesta. Omistajat varautuvat yhteisesti huolehtimaan siitä, että Terrafame voi kehittää toimintaansa epävarmassa markkinatilanteessa ja viedä suunnitellusti läpi akkukemikaalitehtaan investointiprojektin.

Uusi rahoituskokonaisuus koostuu nykyisten lainojen uudelleenjärjestelyistä sekä uudesta oman pääoman ehtoisesta rahoitussitoumuksesta seuraavasti:

- Galena Asset Managementin (Galena) hallinnassa olevat rahastot sekä Sampo muuntavat Terrafamelle myönnettyjä vuonna 2020 erääntyviä pitkäaikaisia lainoja noin 29 miljoonan dollarin (noin 25 miljoonan euron) arvosta yhtiön omistukseksi käyttämällä näille aiemmin annettuja optio-oikeuksia.

- Suomen Malmijalostus ja Galena sitoutuvat myöntämään Terrafamelle uutta oman pääoman ehtoista rahoitusta yhteensä korkeintaan 115 miljoonaa euroa. Oman pääoman ehtoinen rahoitusosuus toteutetaan Suomen Malmijalostuksen ja Galenan toimesta nykyisten omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. Tämän mukaisesti Suomen Malmijalostus on sitoutunut korkeintaan noin 80,5 miljoonaan euron ja Galena korkeintaan noin 34,5 miljoonan euron oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen.

- Edellä mainitut rahoitusjärjestelyt toteutetaan samalla osakekohtaisella merkintähinnalla 160,42 euroa, jota on käytetty myös kaikissa aiemmissa Terrafamea koskeneissa järjestelyissä. Samassa yhteydessä yhdenmukaistetaan pitkäaikaisiin lainoihin ja pääomasijoituksiin liittyvien optioiden mukainen osakkeiden merkintähinta 176,46 euroon per osake.

- Lisäksi Trafigura ja Sampo siirtävät Terrafamelle aiemmin myöntämiään vuonna 2021 erääntyviä pitkäaikaisia lainoja noin 43 miljoonan dollarin (noin 37 miljoonan euron) arvosta vuoden 2022 lopussa maksettaviksi.

- Trafigura sitoutuu myös ostamaan lisämääriä Terrafamen sinkkituotannosta.

Nyt sovituilla rahoitusjärjestelyillä omistajat vahvistavat Terrafamen tasetta yhtiön valmistautuessa akkukemikaalien tuotannon aloittamiseen, ja samalla varmistetaan Suomen Malmijalostuksen asema Terrafamen enemmistöomistajana.

Terrafamen kehitystyö nostaa yhtiön arvoa edelleen

Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietasen mukaan Terrafamen arvo on kuluneen viiden vuoden aikana kehittynyt myönteisesti. Tänä päivänä Terrafamella on Hietasen näkemyksen mukaan keskeinen rooli eurooppalaisen litiumioniakkujen arvoketjun rakentamisessa.

”Uudella rahoituskokonaisuudella omistajat sitoutuvat varmistamaan, että Terrafamen kehittäminen jatkuu ja akkukemikaalien tuotanto käynnistyy ensi vuonna suunnitellusti. Tämä yhteisponnistus vie Terrafamea eteenpäin jalostusketjussa ja vahvistaa yhtiön tulevaisuuden näkymiä. Samalla rahoituskokonaisuus lujittaa Suomen Malmijalostuksen asemaa Terrafamen enemmistöomistajana”, kommentoi Hietanen.

Akkukemikaalitehdas tuo huomattavia talousvaikutuksia

Terrafamen akkukemikaalitehdas on maailmanlaajuisesti merkittävä hanke. Tehtaan tuotanto tulee perustumaan Sotkamon kaivoksella jo nyt louhittavaan nikkeli-kobolttiin. Jatkossa yhtiö jalostaa päätuotteensa, nikkeli-kobolttisulfidin, paikallisesti sulfaateiksi, joita käytetään litiumioniakkujen valmistuksessa tarvittavien välituotteiden valmistukseen. Suomen Malmijalostuksella aktiivisessa neuvotteluvaiheessa olevat prekursori- ja katodiaktiivimateriaalitehtaat tuottaisivat näitä akkuarvoketjun seuraavissa vaiheissa tarvittavia välituotteita.

Akkukemikaalitehtaan rakentaminen Sotkamossa alkoi kesällä 2018, ja prosessilaitteiden asennustyöt sekä tuotanto-organisaation rekrytoinnit käynnistettiin loppuvuodesta 2019. Käynnistyttyään vuonna 2021 tehdas työllistää suoraan noin 150 henkilöä. Terrafamen teettämän aluetalousselvityksen mukaan akkukemikaalitehtaan kerrannaisvaikutukset ovat 138–223 henkilötyövuotta Kainuussa sekä 119–338 henkilötyövuotta muualla Suomessa.

Kaiken kaikkiaan Terrafamen toiminnasta syntyy akkukemikaalitehdas mukaan lukien vuosittain arviolta 4 700–5 000 henkilötyövuotta. Uuden tehtaan toiminnan myötä Terrafamen osuus Kainuun bruttokansantuotteesta nousee noin 19 prosenttiin.

Tekstissä käytetyt termit:

Prekursori, pCAM – litiumioniakun katodiaktiivimateriaalin esiaste, engl. precursor cathode active material

Katodiaktiivimateriaali, CAM – jauhemainen lopputuote, jota käytetään akkukennotehtaissa katodin valmistuksessa, engl. cathode active material

27.07.2021 10:00Terrafame Oy:n vuoden 2021 tammi-kesäkuun tulos julkaistaan 29.7.
24.07.2021 11:00Selvitys: Kaivosteollisuuden kiertotaloutta voidaan tehostaa
23.07.2021 21:33KATSO TÄSTÄ 23.7. LÄHETYS - Ammattilehden ja Kivirockin Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
23.07.2021 8:00Maarakennusalan kustannukset nousivat kesäkuussa 8,2 prosenttia vuodentakaisesta
21.07.2021 11:00YIT käynnisti huhti-kesäkuussa useita asuinrakentamishankkeita Suomessa ja CEE-maissa
20.07.2021 11:00Ympäristölupaprosessi Kolmisopen esiintymän hyödyntämiseksi etenee - Kainuun ELY-keskus kuuluttanut hanketta koskevan YVA-selostuksen
19.07.2021 11:00Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä suurempi kuin vuotta aiemmin
18.07.2021 11:00Tarvitsetteko yritysvideon toiminnastanne tai esittelyvideon uudesta tuotteestanne...? Ammattilehti.fi hoitaa tuotannon ja tarjoaa alan parhaat jakelukanavat
17.07.2021 11:11Skanska rakentaa Lauritsalan paloaseman Lappeenrannassa
16.07.2021 23:10KATSO TÄSTÄ 16.7. LÄHETYS - Ammattilehden ja Kivirockin Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset

Siirry arkistoon »