Sotkamo Silver julkaisi osavuosikatsauksen

14.10.2020 16:09
  
HEINÄ - SYYSKUU 2020 PÄÄKOHDAT

 • Liikevaihto oli 130 MSEK (82)       
 • Käyttökate oli 58 MSEK (33)
 • Liikevoitto oli 40 MSEK (3)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,19 SEK (0,01), ennen osakelaimennusta, ja 0,18 SEK (0,01) osakelaimennuksen jälkeen
 • Kassavarat olivat 30 MSEK (7)
 • Investoinnit olivat 4 MSEK (28)
 • Tuotanto oli noin 433 000 (358 000) unssia hopeaa, 923 (1 081) unssia kultaa, 419 (445) tonnia lyijyä, ja 818 (1 010) tonnia sinkkiä rikasteissa
 • Hinnanmääräytymismekanismin ansiosta toisen vuosineljänneksen toteutuneet lopulliset metallien myyntihinnat nostivat kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoa ja kannattavuutta

TAMMI - SYYSKUU 2020

 • Liikevaihto oli 287 MSEK (111)
 • Käyttökate oli 67 MSEK (3)
 • Liikevoitto oli 7 MSEK (-43)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,13 SEK (-0,37), ennen osakelaimennusta ja -0,12 SEK (-0,37) osakelaimennuksen jälkeen
 • Investoinnit olivat 18 MSEK (145)
 • Tuotanto oli noin 1 231 000 (582 000) unssia hopeaa, 2 996 (1 675) unssia kultaa,    1 202 (595) tonnia lyijyä, ja 2 497 (1 305) tonnia sinkkiä rikasteissa

Vertailuluku suluissa on vastaavalta ajanjaksolta edelliseltä vuodelta.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Olen erittäin innoissani voidessani julkistaa kolmannen vuosineljänneksen tuloksen ja tuoda esiin viimeaikaisia ​​toimintojamme. Hopeakaivoksella on työskennelty ahkerasti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi mutta olemme myös saaneet levätä kesälomakaudella. Poikkeukselliset ajat yhteiskunnassa ja taloudessa näyttävät jatkuvan, ja meidän on tehtävä parhaamme sopeutuaksemme niihin.

Hopean hinta saavutti elokuussa korkeimman tasonsa seitsemään vuoteen, heinäkuun puolivälissä alkaneen nopean nousun jälkeen. Tämän hetken hopean hinta on kaksinkertainen maaliskuun puolivälin hintaan verrattuna.  Hinnan nousu vaikutti vuosineljänneksen tulokseen ja saavutimme ennätyksellinen 130 MSEK liikevaihdon. Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen myynti havainnollistaa metallien hintamuutosten vaikutusta yhtiön tulokseen. Hopean ja kullan lopullisen myyntihinnan määrittäminen kaksi kuukautta toimituksen jälkeen lisää metallien hintamuutosten positiivista tai negatiivista vaikutusta sekä liikevaihtoon että kannattavuuteen.

Yhtiön hallitus ja johto ovat käyneet hyviä keskusteluja yhtiön strategiasta. Päivitetyn strategian mukaisesti olemme myyneet malminetsintäoikeuksia Tampereen ja Bergslagenin alueilta ja hankkineet raportointikauden jälkeen Bolidenilta uusia kaivos- ja malminetsintäoikeuksia Kainuun alueelta. Julkaisemme päivitetyn strategian viimeisen vuosineljänneksen aikana. Osana strategiatyötä aloitamme jälleenrahoitusvaihtoehtojen selvityksen tukeaksemme Sotkamo Silverin seuraavia kehitysvaiheita.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana olemme louhineet ja tuottaneet maanalaisesta kaivoksesta tasojen 180–80 (metriä pinnan alapuolella) välillä ja samalla valmistelleet louhintaa noin 300 tasolla, jossa tuotanto alkaa vuoden 2020 lopulla. Rikastamon käyttöaste ja toimintavarmuus ovat olleet hyvät samoin kuin metallien saanti rikasteisiin. Tämän osoittaa raportointikaudella saavutettu ennätyksellinen malminsyöttömäärä ja hopean tuotanto.

Esirikastuksen pilotointi on viivästynyt mm. matkustusrajoitusten vuoksi. Pilotoinnissa saavutetut tulokset ovat kuitenkin olleet odotusten mukaisia. Maanalaisen kairauksen valmistelut ovat jatkuneet ja kairaus aloitetaan lokakuussa. Kairausohjelman tavoitteena on pidentää Hopeakaivoksen toiminta-aikaa.

Jatkamme yhteistyötä erinomaisen henkilöstömme kanssa yrityksen kehittämiseksi ja sidosryhmiemme hyödyksi. Olkaa varovaisia ja pysykää terveinä ja turvassa!
 

TOIMINTA

Yhtiöllä on Hopeakaivos Sotkamossa. Kaivos aloitti tuotantonsa maaliskuussa 2019 ja se tuottaa hopeaa, kultaa, sinkkiä ja lyijyä rikasteissa, jotka myydään sulatolle. Sotkamo Silver AB omistaa suoraan ja tytäryhtiönsä Sotkamo Silver Oy:n kautta malminetsintäoikeuksia mineraaliesiintymiin sekä Suomessa että Norjassa.

Raportointikauden myynti oli 130 MSEK (82). Liiketoiminnan muut tuotot 1 MSEK (0) eivät sisällä arvioitua lopullista kauden myynnin lisäystä metallien hinnan nousun vuoksi. Lopullinen myyntihinta hopealle ja kullalle on kuukauden markkinakeskihinta 2 kuukautta toimituksen jälkeen vähennettynä asiakkaan sopimuksen mukaisilla sulattomaksuilla.

Sotkamo Silver investoi maanalaiseen kaivokseen, rikastamoon, ympäristö- ja allasrakenteisiin, ja sortterin kehitykseen katsauskaudella 4 MSEK (28) ja vuoden alusta saakka 18 MSEK (145).
 

Avainluvut (konserni) Q3 2020 Q3 2019 FY 2019
Myynti MSEK 130 82 197
Käyttökate MSEK 58 33 8
Liikevoitto MSEK 40 3 -75
Omavaraisuusaste (%) 36 37 31
Maksuvalmius (%) 105 37 34
Henkilöstö kauden lopussa 46 42 47
Louhintamäärä rikastamolle, tonnia 142 000 127 000 343 000
Hopeapitoisuus g/tonni 111 102 107

TUOTANTO KATSAUSKAUDELLA JA TUOTANTO-OHJEISTUS

Kolmannella vuosineljänneksellä malmin syöttö rikastamolle oli 142 000 (127 000) tonnia, ja tuotimme rikasteissa noin 433 000 (358 000) unssia hopeaa, 923 (1 081) unssia kultaa, 419 (445) tonnia lyijyä ja 818 (1 010) tonnia sinkkiä.

Vuoden alusta saakka malmin syöttö rikastamolle oli 407 000 (218 000) tonnia, ja tuotimme rikasteissa noin 1 231 000 (582 000) unssia hopeaa, 2 996 (1 675) unssia kultaa, 1 202 (595) tonnia lyijyä ja 2 497 (1 305) tonnia sinkkiä.

13.3.2020 annetun vuosituotantoennusteen yhtiö pitää ennallaan. Sen mukaisesti odotetaan, että vuonna 2020 rikastamolle syötetään 480 – 540 kt malmia. Vastaavasti arvio on, että vuonna 2020 tuotamme noin 1,4 – 1,7 miljoonaa unssia hopeaa.
 

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Sotkamo Silver Oy on solminut sopimuksen Bolidenin kanssa kaivos- ja malminetsintäoikeuksien hankkimisesta Hietaharju- ja Peura-aho -nimisiin kaivospiireihin ja Hietaharju North -nimiseen malminetsintäalueeseen Suomussalmella. Tiedote tästä julkaistiin 6. lokakuuta 2020.

SIJOITTAJAKALENTERI

 • Tilinpäätöstiedote 2020 17. helmikuuta 2021

Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan saatavissa englanniksi ja ruotsiksi osoitteessa:
http://www.silver.fi/sivu/en/financial_reports/

15.01.2021 19:35KATSO TÄSTÄ 15.1.2021 LÄHETYS - Ammattilehden & Kivirockin Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
22.01.2021 8:00Maanrakennus Martti Uusi-Ranta: Työmaat valmiiksi XLpron avulla
21.01.2021 12:10Täyden palvelun konevuokrausta
21.01.2021 11:12Sandvik XReach-etätukiratkaisu globaalisti käyttöön
21.01.2021 8:404-tiellä käynnistymässä mittavat muutokset Vaajakosken kohdalla
20.01.2021 13:00Uudistettu TANA 440 -repijä - ainutlaatuista monikäyttöisyyttä
19.01.2021 9:30Kruunusiltojen rakentamisen suunnittelu etenee Helsingissä
18.01.2021 11:49Jäte- ja valumavesien puhdistukseen uusia yhistelmäratkaisuja
18.01.2021 9:00Robitin uusi käänteentekevä Rbit -mallisto kallionporaukseen
15.01.2021 17:00Engconin Stig Engström: Turvallisuus täytyy priorisoida entistä enemmän!

Siirry arkistoon »