Valtatien 4 parantaminen välillä Hartola?Oravakivensalmi käynnistyy

19.10.2020 11:20

Karttapiirros rakennettavasta ja parannettavasta tieosuudesta valtatiellä 4.

Valtatien 4 sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan noin 12 kilometrin matkalta Hartolan ja Oravakivensalmen välillä. Rakentamistyöt on suunniteltu aloitettaviksi ensi kesän alussa. Hanke urakoidaan suunnittele ja toteuta-mallilla, joka sisältää kehitysvaiheen (STk).

Valtatien 4 väli Hartola–Oravakivensalmi on osa laajempaa valtatien 4 parantamishanketta välillä Lusi–Vaajakoski. Hartolan kunnan alueella sijaitseva toteuttamatta jäänyt osahanke on noin 12 kilometrin mittainen, jota nyt lähdetään parantamaan.

Valtatien 4 sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan

Nyt parannettava osuus valtatiestä 4 on kapea ja osittain myös mäkinen. Muun muassa teiden kulkukelpoisuuteen, turvallisuuteen ja palvelutasoon liittyvä tien geometria ei tällä hetkellä Hartola–Oravakivensalmi-osuudella täytä nykyohjeiden vaatimuksia. Osuudella on myös useita yksityistieliittymiä, jotka alentavat väylän ajo- ja liikkumisolosuhteiden tasoa sekä turvallisuutta. Hankkeessa rakennetaan ohituskaistapari sekä melusuojauksia.

”Osuuden keskimääräinen liikennemäärä vuorokaudessa on noin 6900 ajoneuvoa, josta raskasta liikennettä on noin 15 %. Tavoitteena on sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden kohentaminen ohitusmahdollisuuksien ja liittymien turvallisuuden parantamisella”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastosta.

”Turvallisuuden parantamiseksi tietä levennetään ja se linjataan uudelleen nykyisen tien itäpuolelle Muikunlahden ja Kettuvuoren välillä. Yksityisteiden liittymiä karsitaan, mutta myös uusia yhteyksiä rakennetaan. Katkaistaville yhteyksille järjestetään korvaavat yhteydet joko olemassa olevien ja parannettavien, tai täysin uusien liittymien kautta”, Hämäläinen jatkaa.

Tien rakentamisen vaikutukset pohjavesialueeseen ja pohjaveden saatavuuteen vähäisiä

Hankkeen yhteydessä rakennetaan yhteensä yhdeksän kilometriä pohjavesisuojausta, koska nykyisen valtatien osuutta I-luokan pohjavesialueella välillä Hartola–Oravakivensalmi ei ole suojattu, ja myös uusi tielinjaus tulee sijaitsemaan pohjavesialueella. Jos tiejärjestelyt jätettäisiin nykyiselle tasolleen, veden laadun ennustettaisiin heikentyvän.

Valtatien 4 parantaminen osuudella toteutetaan siten, ettei pohjavedelle aiheudu pilaantumisvaaraa tai pohjavedenkorkeuden haitallista alenemista. Tämä varmistetaan esimerkiksi estämällä vaarallisten aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen. Pohjaveden laatua ja määrää tarkkaillaan koko hankkeen ajan. Yleisesti tien rakentamisen vaikutukset pohjavesialueeseen ja pohjaveden saatavuuteen on arvioitu vähäisiksi.

Rakentamistyöt käynnistyvät ensi kesänä

Tämän hetken tavoiteaikataulun mukaan varsinaiset rakentamistyöt käynnistyvät ensi kesän alussa. Sitä ennen toteutetaan Museoviraston edellyttämät arkeologiset tutkimukset hankealueella sijaitseville muinaismuistoalueille, koska hanke sivuaa tai ylittää useaa muinaismuistolain rauhoittamaa kiinteää muinaisjäännöstä.

”Arkeologiset tutkimukset aloitetaan nyt syksyn kuluessa. Vuoden vaihteen jälkeen järjestetään urakoitsijan kilpailutus, jonka jälkeen kevättalvella aloitetaan suunnittele ja toteuta -urakan kehitysvaihe. Kehitysvaiheessa olennaista on kaikkien osapuolten kehitysmyönteisyys. Kun lopullisia rakennussuunnitelmia ei ole vielä lyöty lukkoon, voidaan yhteisellä kehitysvaiheella saavuttaa merkittäviä säästöjä materiaaleissa ja työvaiheissa ja siten edelleen kustannuksissa ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista”, Hämäläinen sanoo.

Hankkeen kustannusarvio on 26 miljoonaa euroa ja se valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2023.

 

27.11.2020 23:00KATSO TÄSTÄ 27.11. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - mukana paljon maarakennusasiaa...
26.11.2020Metso Outotec lahjoitti murskalaitteita Beirutin räjähdysalueen jälleenrakentamiseen
25.11.2020 8:50Polttokennotekniikkaa työmaaolosuhteisiin - generaattori jo kehitteillä
24.11.2020 11:47Keski- ja Länsi-Suomen rataverkon kunnossapitourakat Norjalalaiselle yhtiölle
23.11.2020 16:55Nimitykset: Arto Matinlassi on uusi Renault Trucks kuorma- ja pakettiautomyyjä Volvo Truck Center Tampereella
23.11.2020 11:05Kaivosala arvioi omaa toimintaansa - Työturvallisuus ja sidosryhmäyhteistyö kunnossa, vesien hallinnassa parannettavaa
23.11.2020 8:11Maarakennusalan kustannukset laskussa
21.11.2020 11:00Mineraalisektorin suhdannetilanne hyvä koronasta huolimatta - investoinnit jopa miljardi euroa
20.11.2020 22:22KATSO TÄSTÄ 20.11. LÄHETYS! Ammattilehden & Kivirockin Hyviä uutisia! - mahtava paketti alan tuoreimpia kuulumisia - paljon maarakennusalan asiaa...
20.11.2020 9:19Uusi kokemuksellinen tarjoussuunnittelutyökalu tarjoaa mahdollisuuksia myös hiilijalanjälkilaskentaan

Siirry arkistoon »