Valtatien 4 parantaminen välillä Hartola?Oravakivensalmi käynnistyy

19.10.2020 11:20

Karttapiirros rakennettavasta ja parannettavasta tieosuudesta valtatiellä 4.

Valtatien 4 sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan noin 12 kilometrin matkalta Hartolan ja Oravakivensalmen välillä. Rakentamistyöt on suunniteltu aloitettaviksi ensi kesän alussa. Hanke urakoidaan suunnittele ja toteuta-mallilla, joka sisältää kehitysvaiheen (STk).

Valtatien 4 väli Hartola–Oravakivensalmi on osa laajempaa valtatien 4 parantamishanketta välillä Lusi–Vaajakoski. Hartolan kunnan alueella sijaitseva toteuttamatta jäänyt osahanke on noin 12 kilometrin mittainen, jota nyt lähdetään parantamaan.

Valtatien 4 sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan

Nyt parannettava osuus valtatiestä 4 on kapea ja osittain myös mäkinen. Muun muassa teiden kulkukelpoisuuteen, turvallisuuteen ja palvelutasoon liittyvä tien geometria ei tällä hetkellä Hartola–Oravakivensalmi-osuudella täytä nykyohjeiden vaatimuksia. Osuudella on myös useita yksityistieliittymiä, jotka alentavat väylän ajo- ja liikkumisolosuhteiden tasoa sekä turvallisuutta. Hankkeessa rakennetaan ohituskaistapari sekä melusuojauksia.

”Osuuden keskimääräinen liikennemäärä vuorokaudessa on noin 6900 ajoneuvoa, josta raskasta liikennettä on noin 15 %. Tavoitteena on sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden kohentaminen ohitusmahdollisuuksien ja liittymien turvallisuuden parantamisella”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastosta.

”Turvallisuuden parantamiseksi tietä levennetään ja se linjataan uudelleen nykyisen tien itäpuolelle Muikunlahden ja Kettuvuoren välillä. Yksityisteiden liittymiä karsitaan, mutta myös uusia yhteyksiä rakennetaan. Katkaistaville yhteyksille järjestetään korvaavat yhteydet joko olemassa olevien ja parannettavien, tai täysin uusien liittymien kautta”, Hämäläinen jatkaa.

Tien rakentamisen vaikutukset pohjavesialueeseen ja pohjaveden saatavuuteen vähäisiä

Hankkeen yhteydessä rakennetaan yhteensä yhdeksän kilometriä pohjavesisuojausta, koska nykyisen valtatien osuutta I-luokan pohjavesialueella välillä Hartola–Oravakivensalmi ei ole suojattu, ja myös uusi tielinjaus tulee sijaitsemaan pohjavesialueella. Jos tiejärjestelyt jätettäisiin nykyiselle tasolleen, veden laadun ennustettaisiin heikentyvän.

Valtatien 4 parantaminen osuudella toteutetaan siten, ettei pohjavedelle aiheudu pilaantumisvaaraa tai pohjavedenkorkeuden haitallista alenemista. Tämä varmistetaan esimerkiksi estämällä vaarallisten aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen. Pohjaveden laatua ja määrää tarkkaillaan koko hankkeen ajan. Yleisesti tien rakentamisen vaikutukset pohjavesialueeseen ja pohjaveden saatavuuteen on arvioitu vähäisiksi.

Rakentamistyöt käynnistyvät ensi kesänä

Tämän hetken tavoiteaikataulun mukaan varsinaiset rakentamistyöt käynnistyvät ensi kesän alussa. Sitä ennen toteutetaan Museoviraston edellyttämät arkeologiset tutkimukset hankealueella sijaitseville muinaismuistoalueille, koska hanke sivuaa tai ylittää useaa muinaismuistolain rauhoittamaa kiinteää muinaisjäännöstä.

”Arkeologiset tutkimukset aloitetaan nyt syksyn kuluessa. Vuoden vaihteen jälkeen järjestetään urakoitsijan kilpailutus, jonka jälkeen kevättalvella aloitetaan suunnittele ja toteuta -urakan kehitysvaihe. Kehitysvaiheessa olennaista on kaikkien osapuolten kehitysmyönteisyys. Kun lopullisia rakennussuunnitelmia ei ole vielä lyöty lukkoon, voidaan yhteisellä kehitysvaiheella saavuttaa merkittäviä säästöjä materiaaleissa ja työvaiheissa ja siten edelleen kustannuksissa ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista”, Hämäläinen sanoo.

Hankkeen kustannusarvio on 26 miljoonaa euroa ja se valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2023.

 

12.05.2021 11:22Milwaukeelta uusi toisen sukupolven aluevalaisin ammattikäyttöön
11.05.2021 15:00Wille 675 - isompi, voimakkaampi, älykäs Delta-sarjalainen
10.05.2021 9:08Turun saaristotielle suunnitteilla uusi tieyhteys Kurkelan ja Kuuusiston välille
07.05.2021 23:33KATSO TÄSTÄ 7.5. LÄHETYS - Ammattilehden ja Kivirockin Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
07.05.2021 16:55Työsuojeluviranomaiset torjuvat räjäytys- ja louhintatöiden suuronnettomuuksia
06.05.2021 15:34Maxpo 2021 syyskuussa Hyvinkäällä
06.05.2021 11:00YIT:lle useita maanteiden hoitourakoita vuosille 2021-2026
05.05.2021 13:11Uuden Veturitien sillan rakentaminen käyntiin Helsingissä
05.05.2021 10:12Kunnille kehitteillä ekologisen kompensaation toimintamalli maankäytön suunnitteluun
04.05.2021 14:09Suomeen avatumassa uusi Liikkuvat työkoneet -klusteri

Siirry arkistoon »