Terrafame osavuosikatsaus Q3 2020

26.10.2020 10:31

terrafame-color-rgb.jpg

Liikevaihto laski katsauskaudella 3,7 prosenttia ja oli 234,6 (243,6) miljoonaa euroa. Tuotantomäärien lasku kolmannen neljänneksen pitkän huoltoseisokin seurauksena heijastui laskuna liikevaihdossa, jota vuoden alkupuoliskon hyvä kehitys ei riittänyt kompensoimaan. Normaalien huoltotöiden lisäksi seisokin aikana toteutettiin nykyisen metallitehtaan ja akkukemikaalitehtaan väliset yhteydet.

Koronaviruspandemia ei ole vaikuttanut toimituksiin.

Kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 39,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli 62,0 (102,4) miljoonaa euroa. Vertailukauden erittäin suurta liikevaihtoa tuki nikkelin hinnan jyrkkä nousu heinä– elokuussa 2019.

Suojaustoimenpiteillä oli positiivinen vaikutus yhtiön liikevaihtoon katsauskauden aikana. Vuoden 2019 loppupuolella erityisesti nikkelitoimitusten strategista suojaustasoa nostettiin nousseiden markkinahintojen hyödyntämiseksi. Tällä oli selvästi positiivinen vaikutus katsauskauden liikevaihtoon, vaikka markkinahintojen nousu laimensi suojausten vaikutusta vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä.

Katsauskauden käyttökate oli 6,1 (31,3) miljoonaa euroa eli 2,6 (12,8) prosenttia liikevaihdosta. Pitkittynyt huoltoseisokki pienensi käyttökatetta kolmannella neljänneksellä.

Kauden liiketulos oli -23,7 (3,5) miljoonaa euroa ja liiketoiminnan vapaa kassavirta -25,9 (-14,3) miljoonaa euroa.

Lähiajan näkymät

Hintakehitykseen liittyy epävarmuutta koronaviruspandemian takia.

Uuden kipsisakka-altaan käyttöönottoon varaudutaan, vaikka lupien saaminen on viivästynyt alkuperäistä aikataulua selvästi pidemmälle.

Akkukemikaalien kaupallinen tuotanto käynnistyy vuoden 2021 alkupuolella.

Terrafame panostaa edelleen turvallisuuskulttuurin sekä tuotannon ja kustannustehokkuuden parantamiseen.

Taloudelliset ja tuotannolliset tunnusluvut

 

2020

Q3

2019

Q3

Muutos,

%

2020

Q1-Q3

2019

Q1-Q3

Muutos,

%

2019

Talous

Liikevaihto, M€

62,0

102,4

-39,5 %

234,6

243,6

-3,7 %

310,4

Käyttökate, M€

-13,0

29,8

na

6,1

31,3

-80,5 %

32,0

Liiketulos, M€

-23,1

19,6

na

-23,7

3,5

na

-5,6

Keskeneräinen tuotanto, M€

186,5

184,6

1,0 %

186,5

184,6

1,0 %

186,2

Liiketoiminnan vapaa kassavirta, M€ (1

-38,0

14,0

na

-25,9

-14,3

na

-20,6

Kokonaisinvestoinnit, M€

51,3

38,0

35,0 %

148,7

98,0

51,7 %

130,6

Ylläpitoinvestoinnit, M€

9,2

12,5

-26,4 %

31,2

28,0

11,4 %

42,1

Investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun, M€

42,1

25,5

65,1 %

117,5

70,0

67,9 %

88,5

Oma pääoma, M€

413,4

321,8

28,5 %

413,4

321,8

28,5 %

349,8

Taseen loppusumma, M€

830,1

763,6

8,7 %

830,1

763,6

8,7 %

749,5

Metallitehtaan tuotanto

Nikkeliä tuotettu, t

4 679

7 466

-37,3 %

20 141

21 050

-4,3 %

27 468

Sinkkiä tuotettu, t

10 134

15 341

-33,9 %

40 063

42 377

-5,5 %

55 222

1) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = käyttökate - käyttöpääoman muutos - ylläpitoinvestoinnit ilman käyttöoikeusomaisuuseriä.

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen

”Erittäin vahvan ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen kolmannen neljänneksen liikevaihtoamme laski normaalia pidempi huoltoseisokki. Normaalien huoltotöiden lisäksi seisokin aikana toteutettiin nykyisen metallitehtaan ja uuden akkukemikaalitehtaan väliset liitännät. Tämä oli tärkeä vaihe akkukemikaalitehdasprojektissa, ja se tuo meidät lähemmäksi käyttöönottoa, joka aloitetaan lähitulevaisuudessa.

Akkukemikaalitehtaan rakennushanke etenee kaikkiaan hyvin, ja tehdas otetaan käyttöön suunnitellusti alkuvuodesta2021. Rekrytoinnit ovat jatkuneet, ja tehtaan henkilöstömäärä on jo lähes 130. Kunnossapito ja laadunvarmistus mukaan lukien akkukemikaalitehtaan henkilöstömäärä tulee olemaan noin 170, kun tehdas on täysin toiminnassa. On ollut ilo havaita, että akkukemikaalitehtaan avoimet työpaikat ovat herättäneet paljon kiinnostusta, ja olemme rekrytoineet erittäin ammattitaitoisen ja motivoituneen tiimin hoitamaan tehdasta. Terrafame työllisti suoraan 843 henkilöä katsauskauden lopussa, ja keskimäärin 1 160 yhteistyökumppaniemme palveluksessa olevaa henkilöä (kokoaikaisiksi muutettuna, FTE) työskenteli Terrafamen teollisuusalueella katsauskauden aikana.

Metallien tuotantomäärämme laski kolmannella neljänneksellä laajan tuotantoseisokin seurauksena. Tämä näkyi tammi–syyskuun 2020 liikevaihdossamme, joka oli 234,6 (243,6) miljoonaa euroa.

Seisokin vaikutus laski myös käyttökatetta, joka oli 6,1 (31,3) miljoonaa euroa katsauskaudella.

Koronaviruspandemian vaikutukset heijastuivat sähköautojen kysyntään vuoden 2020 alussa. Jo maaliskuussa sähköautojen myynti alkoi kuitenkin elpyä ensin Kiinassa ja myöhemmin myös Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kesäkuussa akkusähköautojen ja ladattavien hybridiautojen myynti kasvoi 46 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Kehitystä tuki erityisen vahva kuukausi Euroopassa, jossa myynti palautui koronaviruspandemiaa edeltäneelle tasolle.

Sähköautojen myynnin kasvu alkoi tasaantua heinäkuussa, mutta myynti vuoden alusta alkaen oli elokuussa vielä 5 prosenttia edellisvuotta suurempi.

Huoli ilmastonmuutoksesta ja etenkin liikenteen suurista hiilidioksidipäästöistä lisää sähköautojen kysyntää. Myös valtioiden ohjaustoimet nopeuttavat siirtymistä sähköautojen käyttöön. Syyskuussa julkistamamme varmennetun elinkaarianalyysin tulokset osoittavat, että Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yli 60 prosenttia pienempi kuin tavanomaisilla tuotantoteknologioilla tuotetuilla tuotteilla. Bioliuotukseen perustuva tuotantoprosessimme kuluttaa noin 90 prosenttia vähemmän sähköä ja lämpöenergiaa kuin nikkelisulfaatin valmistus keskimäärin. Terrafamen integroitu tuotanto omasta kaivoksesta akkukemikaaleiksi on ainutlaatuinen energiatehokas kokonaisuus, joka tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun. Olemme ylpeitä voidessamme osallistua ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun keventämällä liikenteen hiilijalanjälkeä vastuullisesti tuotettujen akkukemikaalien avulla. Olemme myös sitoutuneet tukemaan ja soveltamaan toiminnoissamme ja strategioissamme YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa.

Jatkamme entistä vahvemman turvallisuuskulttuurin edistämistä teollisuusalueellamme sekä omien työntekijöidemme että yhteistyökumppaniemme henkilöstön keskuudessa. Tuloksemme ovat parantuneet, mutta meidän on keskityttävä kohdennettuihin turvallisuustoimiin niillä tuotantoalueilla, joilla parannuksia tarvitaan kiireellisimmin. Katsauskaudella Terrafamen työntekijöille sattui 8 (6) poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Terrafamen oman henkilöstön liukuva 12 kuukauden tapaturmataajuus eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa henkilötyötuntia kohti oli 10,4 (6,3). Terrafamen yhteistyökumppaneiden liukuva 12 kuukauden tapaturmataajuus oli 11,2 (17,5). Terrafamen ja kaikkien sen yhteistyökumppaneiden yhteenlaskettu liukuva 12 kuukauden tapaturmataajuus oli 10,9 (12,2).”

12.05.2021 11:22Milwaukeelta uusi toisen sukupolven aluevalaisin ammattikäyttöön
11.05.2021 15:00Wille 675 - isompi, voimakkaampi, älykäs Delta-sarjalainen
10.05.2021 9:08Turun saaristotielle suunnitteilla uusi tieyhteys Kurkelan ja Kuuusiston välille
07.05.2021 23:33KATSO TÄSTÄ 7.5. LÄHETYS - Ammattilehden ja Kivirockin Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
07.05.2021 16:55Työsuojeluviranomaiset torjuvat räjäytys- ja louhintatöiden suuronnettomuuksia
06.05.2021 15:34Maxpo 2021 syyskuussa Hyvinkäällä
06.05.2021 11:00YIT:lle useita maanteiden hoitourakoita vuosille 2021-2026
05.05.2021 13:11Uuden Veturitien sillan rakentaminen käyntiin Helsingissä
05.05.2021 10:12Kunnille kehitteillä ekologisen kompensaation toimintamalli maankäytön suunnitteluun
04.05.2021 14:09Suomeen avatumassa uusi Liikkuvat työkoneet -klusteri

Siirry arkistoon »