Polttokennotekniikkaa työmaaolosuhteisiin - generaattori jo kehitteillä

25.11.2020 8:50

Vetykontti.jpg

Vedyllä toimivat uudenlaiset sähkögeneraattorit ovat hiljaisia, päästöttömiä, turvallisia ja helppokäyttöisiä. Ne soveltuvat erityisen hyvin kohteisiin, joissa polttomoottorikäyttöisten generaattorien aiheuttamat melu- ja ilmanlaatuongelmat ovat terveyden ja viihtyisyyden kannalta haitallisia.

VTT on kehittänyt yhdessä suomalaisen THT Control Oy:n kanssa polttokennolla toimivia sähkögeneraattoreita eurooppalaisessa tutkimusprojektissa. EVERYWH2ERE-projekti sai Best Outreach -palkinnon tiistaina 24.11.2020 EU:n polttokenno-ohjelman vuotuisessa päätapahtumassa. 

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää tulevaisuudessa vähäpäästöisellä sähköllä valmistetun vedyn käytön lisäämistä. Lisäksi erityisesti urbaaneilla alueilla on tarve vähentää paikallisia päästöjä, minkä polttokennoteknologiaan siirtyminen mahdollistaa.

”Jo tunnettujen liikennesovellusten lisäksi polttokennogeneraattorit soveltuvat moneen muuhunkin käyttöön. Diesel-generaattorien korvaaminen tilapäisessä sähköntuotannossa on kiinnostava mahdollisuus, jonka hyödyt käyttäjille ja ympäristölle ovat välittömät. Osallistumalla teknologian kehittämiseen ja käyttöönottoon Suomeen luodaan uutta osaamista, joka on sovellettavissa sekä kaupallisiin tuotteisiin että muihin polttokennojen sovelluksiin. Tämä työ tukee myös vahvasti juuri valmistuneessa kansallisessa vetytiekartassa esitettyjä suuntaviivoja”, sanoo erikoistutkija Markus Rautanen VTT:ltä. 

Hankkeen myötä vetykäyttöiset sähkögeneraattorit pääsevät sähköntuotantoon rakennustyömailla ja musiikkifestivaaleilla. Koekäyttöön suunnitellaan ja valmistetaan yhteensä kahdeksan vetykäyttöistä sähkögeneraattoria. Generaattorit perustuvat henkilöautoissakin käytettyihin polttokennoihin (PEMFC) ja ne ovat teholtaan 25 kW ja 100 kW.

”Tavoitteemme on tuottaa hyvin pienillä paikallispäästöillä varustettu vetygeneraattori kaupalliseksi tuotteeksi ja näin saada luotua uutta yritystoimintaa polttokennojen ympärille. Jotta polttokennolaitteita voi siirtää laboratoriosta kentälle, niille on rakennettava käyttäjäystävällinen ja toimiva ympäristö. Vastasimme haasteeseen ja loimme konttirakenteen, johon polttokennojärjestelmät voitiin asentaa. Ensimmäiset 25 kW ja 100 kW generaattorit lähetettiin Italiaan viime toukokuussa ja niiden on tarkoitus tulla käyttöön ensi kesänä esimerkiksi festivaaleilla”, kertoo Pasi Ylirisku THT Controlista. 

 

Generaattorit valmistetaan eurooppalaisena yhteistyönä. Polttokennojärjestelmät toimittaa ruotsalainen Powercell Sweden ja vetyvarastoratkaisun ranskalainen Mahytec yhdessä Linde Gas Italian kanssa. Sähköisen voimalinjan ja ohjausjärjestelmän kehittävät italialaiset FRIEM sekä Genport. VTT osallistuu kehitykseen muun muassa parantamalla laitteiden toimintavarmuutta ja suorituskykyä kylmissä olosuhteissa sekä tekee kestävän kehityksen arvioinnin, jonka myötä voidaan valita ympäristön ja liiketoiminnan kannalta parhaat ratkaisut.  THT Control vastaa hankkeen konttirakenteiden valmistamisesta sekä laitteiden integroinnista yhdessä muiden partnerien kanssa. Lisäksi hankkeessa on mukana useita loppukäyttäjiä eri EU-maista mahdollistamassa generaattoreiden demonstroinnin erilaisissa tapahtumissa ja työmailla.

Palkinto FCH JU Awards liittyy European hydrogen week 2020 -tapahtumaan. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään virtuaalisesti verkossa, ja siihen osallistuu noin 2 000 vetyteknologian asiantuntijaa ympäri maailman. EVERYWH2ERE-projekti on saanut rahoitusta EU:n H2020 tutkimus ja kehitysohjelman alla toimivalta polttokenno- ja vetyteknologian yhteenliittymältä (Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking), rahoituspäätösnumero 779606. EVERYWH2ERE-projektia koordinoi RINA-C ja projektissa on yhteensä 13 partneria kuudesta EU-maasta: Italia, Suomi, Ruotsi, Saksa, Ranska ja Espanja.


Lisätietoa vetyteknologian mahdollisuuksista Suomessa Business Finlandin julkaisemassa kansallisessa vetytiekartassa.

15.01.2021 19:35KATSO TÄSTÄ 15.1.2021 LÄHETYS - Ammattilehden & Kivirockin Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
18.01.2021 11:49Jäte- ja valumavesien puhdistukseen uusia yhistelmäratkaisuja
18.01.2021 9:00Robitin uusi käänteentekevä Rbit -mallisto kallionporaukseen
15.01.2021 17:00Engconin Stig Engström: Turvallisuus täytyy priorisoida entistä enemmän!
14.01.2021 16:01Laadukkaan purkutyön opit maksutta Purkutyön pikaoppaasta
14.01.2021 16:00Kirjauutuus infrarakentamisen tulevaisuuden haasteista
13.01.2021 10:33Mateko vahvistaa alueellista myyntiään - Marko Ristiluoma ja Pauli Seppälä aloittivat aluemyyntipäällikköinä
12.01.2021 11:00Vihreää valoa fossiilivapaalle teräkselle Oxelösundissa
11.01.2021 10:00Sähkölinjojen näkymättömät viat paljastuvat hyperspektrikameralla
11.01.2021 9:31Nelostien kehityssuunnittelu käyntiin Pulkkilan ja Haaransillan välillä.

Siirry arkistoon »