Kehä I ja Lahdentien liittymään suunnitteilla mittavat muutokset

12.02.2021 9:21

Hankkeen tavoitteena on parantaa henkilöautoliikenteen, joukkoliikenteen, tavaraliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn sujuvuutta että turvallisuutta.

Hankkeen tavoitteena on parantaa henkilöautoliikenteen, joukkoliikenteen, tavaraliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn sujuvuutta että turvallisuutta.

Lahdenväylä (Vt4) on yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä sisääntuloväylistä. Tie ruuhkautuu ajoittain voimakkaasti ja liikenne aiheuttaa meluhaittaa. Pikaraitiotie tulee tulevaisuudessa ylittämään Lahdenväylän uuden Ilmasillan kautta ja uusi Ilmasillan eritasoliittymä helpottamaan kasvavan Malmin liikennemäärien keskittämistä isoille väylille. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Helsingin kaupunki laativat parhaillaan tiesuunnitelmaa ja katusuunnitelmia.

Lahdenväylä on vilkasliikenteinen maantie ja liikenteen sujuvuus on tärkeää Helsingistä pohjoiseen suuntautuvalle liikenteelle. Lahdenväylällä Kehä I:n ja Valtatien 7 välisellä osuudella liikkuu keskimäärin noin 76 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on noin 6 % kokonaisliikennemäärästä. Väylä on tärkeä myös valtakunnallisen tavaraliikenteen kannalta. Nykyisellään Lahdenväylän ruuhkautumisen yksi pullonkauloista on Kehä I eritasoliittymän ja Valtatie 7 eritasoliittymän väli, jossa pohjoisen suuntaan useampi rinnakkainen kaista sekoittuu. Myös Kehä I liittymiset ja erkanemiset ruuhkautuvat voimakkaasti. Tulevaisuudessa Malmin lentokentän alueen rakentuminen asuinalueeksi aiheuttaisi nykyiseen Kehä I Malmin eritasoliittymään merkittäviä ongelmia, jotka ehkäistään rakentamalla uusi Ilmasillan eritasoliittymä.

Hankkeen tavoitteena on liittää nykyistä ja tulevaa maankäyttöä luontevasti Lahdenväylään ja parantaa henkilöautoliikenteen, joukkoliikenteen, tavaraliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn sujuvuutta että turvallisuutta. Myös joukkoliikenteen ja tavarakuljetusten matka-ajan ennustettavuutta pyritään parantamaan. Tavoitteena on myös vähentää haittoja sekä pilaantumisriskiä niin luonnonympäristölle kuin Tattariharjun pohjavesiesiintymälle. Liito-oravien reviirit ja niiden väliset reitit otetaan tarkasti huomioon suunnittelussa. Rakennettavat uudet sekä korotettavat meluesteet vähentävät liikenteen aiheuttamia meluhaittoja asutukselle.

Uudet kaistat sujuvoittavat liikennettä ja liikkumista

Lahdenväylälle suunnitellaan parannettavat ramppijärjestelyt niin Kehä I:n kuin Valtatie 7:n eritasoliittymiin, joiden väliin liittyy uusi suunniteltava Ilmasillan eritasoliittymä. Lisäksi suunnitellaan Lahdenväylälle kolmannet kaistat Valtatie 7:n ja Kehä III:n välille. Kehä I:tä parannetaan rakentamalla kolmannet kaistat Malmin eritasoliittymän ja Kivikon eritasoliittymän välille sekä kaksikaistaiset rampit Valtatielle 4 pohjoisen suuntaan. 

Tiesuunnitelman ohessa laadittavassa Helsingin kaupungin katusuunnitelmassa suunnitellaan uuden Ilmasillan eritasoliittymän lisäksi parannettavan Tattariharjuntietä liittymineen Tattarisuon teollisuusalueen kohdalla. Suunnitelmaan sisältyy myös parannuksia jalankulun ja pyöräilyn järjestelyille muun muassa Lahdenväylän ylittävän uuden Kivikon puistosillan myötä. 

Tiesuunnitelmaluonnoksiin voi tutustua verkossa 15.2.2021–1.3.2021 välisenä aikana. Suunnitelmista voi esittää mielipiteen tai toimittaa lisätietoa. Suunnitelmaluonnokset, esittelyvideot ja tiedotteet ovat esillä ELY-keskuksen hankesivulla sekä Helsingin kaupungin katu- ja puistosuunnitelmien nettisivuilla.

Suunnitelmaluonnokset ja esittelyaineisto:

Väylävirasto / ELY-keskus: https://vayla.fi/valtatien-4-parantaminen-valilla-keha-i-keha-iii-ja-ilmasillan-eritasoliittyma

Helsinki: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat/katu-ja-puistosuunnitelmat, karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi/link/8Fi1Zv

Palautteet toimitetaan 1.3.2021 mennessä viitteellä: Vt 4 Kehä I – Kehä III, UUDELY/1236/2021.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, Sami Mankonen, PL 36, 00521 HELSINKI tai sami.mankonen@ely-keskus.fi.

27.07.2021 10:00Terrafame Oy:n vuoden 2021 tammi-kesäkuun tulos julkaistaan 29.7.
24.07.2021 11:00Selvitys: Kaivosteollisuuden kiertotaloutta voidaan tehostaa
23.07.2021 21:33KATSO TÄSTÄ 23.7. LÄHETYS - Ammattilehden ja Kivirockin Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
23.07.2021 8:00Maarakennusalan kustannukset nousivat kesäkuussa 8,2 prosenttia vuodentakaisesta
21.07.2021 11:00YIT käynnisti huhti-kesäkuussa useita asuinrakentamishankkeita Suomessa ja CEE-maissa
20.07.2021 11:00Ympäristölupaprosessi Kolmisopen esiintymän hyödyntämiseksi etenee - Kainuun ELY-keskus kuuluttanut hanketta koskevan YVA-selostuksen
19.07.2021 11:00Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä suurempi kuin vuotta aiemmin
18.07.2021 11:00Tarvitsetteko yritysvideon toiminnastanne tai esittelyvideon uudesta tuotteestanne...? Ammattilehti.fi hoitaa tuotannon ja tarjoaa alan parhaat jakelukanavat
17.07.2021 11:11Skanska rakentaa Lauritsalan paloaseman Lappeenrannassa
16.07.2021 23:10KATSO TÄSTÄ 16.7. LÄHETYS - Ammattilehden ja Kivirockin Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset

Siirry arkistoon »