Kehä I ja Lahdentien liittymään suunnitteilla mittavat muutokset

12.02.2021 9:21

Hankkeen tavoitteena on parantaa henkilöautoliikenteen, joukkoliikenteen, tavaraliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn sujuvuutta että turvallisuutta.

Hankkeen tavoitteena on parantaa henkilöautoliikenteen, joukkoliikenteen, tavaraliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn sujuvuutta että turvallisuutta.

Lahdenväylä (Vt4) on yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä sisääntuloväylistä. Tie ruuhkautuu ajoittain voimakkaasti ja liikenne aiheuttaa meluhaittaa. Pikaraitiotie tulee tulevaisuudessa ylittämään Lahdenväylän uuden Ilmasillan kautta ja uusi Ilmasillan eritasoliittymä helpottamaan kasvavan Malmin liikennemäärien keskittämistä isoille väylille. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Helsingin kaupunki laativat parhaillaan tiesuunnitelmaa ja katusuunnitelmia.

Lahdenväylä on vilkasliikenteinen maantie ja liikenteen sujuvuus on tärkeää Helsingistä pohjoiseen suuntautuvalle liikenteelle. Lahdenväylällä Kehä I:n ja Valtatien 7 välisellä osuudella liikkuu keskimäärin noin 76 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on noin 6 % kokonaisliikennemäärästä. Väylä on tärkeä myös valtakunnallisen tavaraliikenteen kannalta. Nykyisellään Lahdenväylän ruuhkautumisen yksi pullonkauloista on Kehä I eritasoliittymän ja Valtatie 7 eritasoliittymän väli, jossa pohjoisen suuntaan useampi rinnakkainen kaista sekoittuu. Myös Kehä I liittymiset ja erkanemiset ruuhkautuvat voimakkaasti. Tulevaisuudessa Malmin lentokentän alueen rakentuminen asuinalueeksi aiheuttaisi nykyiseen Kehä I Malmin eritasoliittymään merkittäviä ongelmia, jotka ehkäistään rakentamalla uusi Ilmasillan eritasoliittymä.

Hankkeen tavoitteena on liittää nykyistä ja tulevaa maankäyttöä luontevasti Lahdenväylään ja parantaa henkilöautoliikenteen, joukkoliikenteen, tavaraliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn sujuvuutta että turvallisuutta. Myös joukkoliikenteen ja tavarakuljetusten matka-ajan ennustettavuutta pyritään parantamaan. Tavoitteena on myös vähentää haittoja sekä pilaantumisriskiä niin luonnonympäristölle kuin Tattariharjun pohjavesiesiintymälle. Liito-oravien reviirit ja niiden väliset reitit otetaan tarkasti huomioon suunnittelussa. Rakennettavat uudet sekä korotettavat meluesteet vähentävät liikenteen aiheuttamia meluhaittoja asutukselle.

Uudet kaistat sujuvoittavat liikennettä ja liikkumista

Lahdenväylälle suunnitellaan parannettavat ramppijärjestelyt niin Kehä I:n kuin Valtatie 7:n eritasoliittymiin, joiden väliin liittyy uusi suunniteltava Ilmasillan eritasoliittymä. Lisäksi suunnitellaan Lahdenväylälle kolmannet kaistat Valtatie 7:n ja Kehä III:n välille. Kehä I:tä parannetaan rakentamalla kolmannet kaistat Malmin eritasoliittymän ja Kivikon eritasoliittymän välille sekä kaksikaistaiset rampit Valtatielle 4 pohjoisen suuntaan. 

Tiesuunnitelman ohessa laadittavassa Helsingin kaupungin katusuunnitelmassa suunnitellaan uuden Ilmasillan eritasoliittymän lisäksi parannettavan Tattariharjuntietä liittymineen Tattarisuon teollisuusalueen kohdalla. Suunnitelmaan sisältyy myös parannuksia jalankulun ja pyöräilyn järjestelyille muun muassa Lahdenväylän ylittävän uuden Kivikon puistosillan myötä. 

Tiesuunnitelmaluonnoksiin voi tutustua verkossa 15.2.2021–1.3.2021 välisenä aikana. Suunnitelmista voi esittää mielipiteen tai toimittaa lisätietoa. Suunnitelmaluonnokset, esittelyvideot ja tiedotteet ovat esillä ELY-keskuksen hankesivulla sekä Helsingin kaupungin katu- ja puistosuunnitelmien nettisivuilla.

Suunnitelmaluonnokset ja esittelyaineisto:

Väylävirasto / ELY-keskus: https://vayla.fi/valtatien-4-parantaminen-valilla-keha-i-keha-iii-ja-ilmasillan-eritasoliittyma

Helsinki: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat/katu-ja-puistosuunnitelmat, karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi/link/8Fi1Zv

Palautteet toimitetaan 1.3.2021 mennessä viitteellä: Vt 4 Kehä I – Kehä III, UUDELY/1236/2021.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, Sami Mankonen, PL 36, 00521 HELSINKI tai sami.mankonen@ely-keskus.fi.

26.02.2021 15:03Belgian asevoimille liki 900 uutta DAF:ia
25.02.2021 15:11Renault Trucks toimittaa ensimmäisen työmaakäyttöön tarkoitetun D Wide ZE täyssähkökuorma-auton Noblet -konsernille
23.02.2021 12:44Espooseen kaavaillun kaupunkiradan rakentamissuunnittelu käynnistyy
23.02.2021 10:02Made for you -koeajopäivät saapuvat luoksesi - katso aikataulu ja varaa oma koeajoaikasi lähimmästä Volvo Truck Centeristä
23.02.2021 9:43Maarakennusalan kustannukset laskussa
22.02.2021 11:00Engcon ja Volvo maailmanlaajuiseen yhteistyöhön ? lähtölaukaus yhteiselle pitkäjänteiselle kehittymiselle toimialalla
20.02.2021 12:11NCC valittiin kumppaniksi Järvenpään Sävelpuiston alueen kehittämiseen
19.02.2021 23:55KATSO TÄSTÄ 19.2.2021 LÄHETYS - Ammattilehden & Kivirockin Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
19.02.2021 13:00Ilmastoystävällisempää kaivostoimintaa verkostojen yhteistyöllä - Sandvik aikoo säilyttää paikkansa edelläkävijänä
18.02.2021 11:00Terrafame vahvistaa akkukemikaalien toimitusvarmuutta ja syventää yhteistyötään logistiikkapalvelujen tuottaja Rauanheimon kanssa

Siirry arkistoon »