Mikkelin Pursialassa hyödynnetään luontaista puhdistumista pilaantuneen maaperän ja pohjaveden käsittelyssä

16.04.2021 9:22

ely_keskus.png

Mikkelin Pursialassa Setrinmäellä sijaitsevan vanhan VR:n kreosoottikyllästämön maaperän ja pohjaveden pilaantumisen puhdistamisessa hyödynnetään jatkossa haitta-aineen luontaista puhdistumista. Myös haitta-aineiden kulkeutumisriskejä hallitaan tehokkaammin.

Jatkuvalla pohjaveden laadun seurannalla ja riskien hallinnalla turvataan ja estetään Pursialan vedenottamon vedenlaadun vaarantuminen. Alueen puhdistumista seurataan pohjavesinäytteiden avulla.

Etelä-Savon ELY-keskus on antanut puhdistamiseen liittyvän päätöksen 9.4.2021. Päätös on nähtävillä Etelä-Savon ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/etela-savo > Ajankohtaista >Kuulutukset ja ilmoitukset. Valitusaika päättyy 17.5.2021.

Maaperän puhdistusta alueella on tehty useassa vaiheessa. Rinnekadun eteläpuolella sijaitsevan liikekorttelialueen pilaantunut maa kunnostettiin massanvaihtona vuonna 2002. Maaperän kunnostusta jatkettiin vuonna 2008 kyllästämön alueella, jolloin pilaantuneet maa-ainekset poistettiin pohjavedenpinnan yläpuolelta. Alueen maaperässä olevista PAH-yhdisteistä saatiin poistettua tällöin 60–70 %.

Vuonna 2009 aloitettiin pilaantuneen pohjaveden puhdistuspumppaus ja käsittely. Puhdistuspumppaus on osoittautunut tehottomaksi ja kalliiksi menetelmäksi kreosootin ja sen sisältämien PAH-yhdisteiden poistamiseksi maaperästä.

Käytetty pumppauskunnostus ei edusta tässä kohteessa BAT-tekniikkaa (paras taloudellisesti käytettävissä oleva tekniikka). Kaikki kyllästämöalueella tehtävät kustannuksiltaan realistiset aktiiviset kunnostustoimenpiteet, esimerkiksi massanvaihto tai kemiallisetja biologiset käsittelyt, lisäävät merkittävästi haitta-aineiden liikkeellelähtöriskiä ja tätä kautta riskiä alueen alapuolisen pohjaveden ja vedenottamon raakaveden lisäpilaantumisesta.

Mikkelin Setrinmäellä on toiminut 1900-luvun alusta vuoteen 1982 saakka VR:n pylväskyllästämö, jolla käsiteltiin mm. Savonradan rakentamisessa käytettyä puutavaraa. Kyllästämön toiminnan aikana puunkyllästysaine kreosoottia on päässyt maaperään ja edelleen pohjaveteen. Kyllästämöalue sijaitsee Pursialan pohjavesialueella.

11.05.2021 15:00Wille 675 - isompi, voimakkaampi, älykäs Delta-sarjalainen
10.05.2021 9:08Turun saaristotielle suunnitteilla uusi tieyhteys Kurkelan ja Kuuusiston välille
07.05.2021 23:33KATSO TÄSTÄ 7.5. LÄHETYS - Ammattilehden ja Kivirockin Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
07.05.2021 16:55Työsuojeluviranomaiset torjuvat räjäytys- ja louhintatöiden suuronnettomuuksia
06.05.2021 15:34Maxpo 2021 syyskuussa Hyvinkäällä
06.05.2021 11:00YIT:lle useita maanteiden hoitourakoita vuosille 2021-2026
05.05.2021 13:11Uuden Veturitien sillan rakentaminen käyntiin Helsingissä
05.05.2021 10:12Kunnille kehitteillä ekologisen kompensaation toimintamalli maankäytön suunnitteluun
04.05.2021 14:09Suomeen avatumassa uusi Liikkuvat työkoneet -klusteri
04.05.2021 11:55Terrafame panostaa uudenlaisiin logistiikkaratkaisuihin akkukemikaalien kuljetuksissa

Siirry arkistoon »