Kunnille kehitteillä ekologisen kompensaation toimintamalli maankäytön suunnitteluun

05.05.2021 10:12


Uudessa hankkeessa kehitetään mallia, jossa ekologisen kompensaation avulla hyvitetään välttämättömät luontohaitat kaupunkien maankäytössä. Kuva: Lahden kaupunki

Uudessa hankkeessa kehitetään mallia, jossa ekologisen kompensaation avulla hyvitetään välttämättömät luontohaitat kaupunkien maankäytössä. Kuva: Lahden kaupunki

Ekologisilla kompensaatioilla tarkoitetaan menetettyjen luontoarvojen kompensoimista toisilla luontoarvoja lisäävillä toimenpiteillä. Yhteistyöhankkeessa kehitetään ensimmäinen ekologisen kompensaation toimintamalli kuntien yhdyskuntasuunnitteluun. Mallia kehitetään ja testataan yhdessä Jyväskylän, Lahden ja Helsingin kaupunkien kanssa. Luontoarvojen lisäksi malli huomioi suunnittelussa alueiden virkistysarvot ja kompensoinnin sosiaalisen hyväksyttävyyden.

YK:n Kestävän kehityksen tavoiteohjelmassa (Agenda 2030) Suomi on muiden maiden mukana sitoutunut tavoittelemaan “ekosysteemien heikentymisen nollatasoa”. Yksi väline tavoitteeseen ovat ekologisten kompensaatiot, joiden käyttöä kokeillaan parhaillaan yksittäisissä suurissa hankkeissa kuten kaivosten perustamisen yhteydessä.

Kompensaatioita tarvittaisiin myös pienemmissä maankäyttöpäätöksissä.

”Merkittävä osa luontoarvojen pysyvästä katoamisesta muodostuu lukuisista pienistä kaupunki- ja kuntatasolla tehdyistä maankäyttöpäätöksistä. Tämän hankkeen tavoitteena on rakentaa malli, joka mahdollistaisi ekologisen kompensaation suunnitelmallisen ja tehokkaan käytön maankäytön suunnittelussa”, sanoo hanketta johtava luonnonvarojen käytön kestävyyden yliopistonlehtori Panu Halme Jyväskylän yliopistosta.

Suunnitteilla oleva malli tehdään monien tahojen yhteistyönä. Työn toteuttavat Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen Keskusmuseo (LUOMUS), Suomen ympäristökeskus, Jyväskylän, Lahden ja Helsingin kaupungit ja Kuntaliitto.

Hanke sai Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitralta 250 000 euron rahoituksen. Hanketta tukee myös Kuntaliitto.

”Sitra on nostanut luonnon monimuotoisuuden vahvistamisen yhdeksi uuden strategiamme painopisteistä. Olemme iloisia voidessamme avata tämän työn tukemalla hanketta, joka onnistuessaan valtavirtaistaa luontokadon pysäyttämisen kuntien maankäyttöratkaisujen ytimeen. Juuri tällaisia skaalautuvia luontoratkaisuja tarvitaan nyt, kun tietoisuus luonnon perustavasta merkityksestä taloudelle ja hyvinvoinnillemme nousee kaikkialla”, toteaa Sitran ilmasto- ja luontoratkaisut -projektin johtaja Janne Peljo.

Mallia pilotoidaan Helsingin, Jyväskylän ja Lahden alueilla

Hankkeessa kehitetään toimintamalli ekologisen kompensaation suunnitteluun ja toteuttamiseen osana kaupunkisuunnittelua. Lisäksi kompensaatiot laajennetaan uusien tieteellisten menetelmien avulla huomioimaan myös alueiden virkistysarvot sekä kompensaatioiden sosiaalinen hyväksyttävyys.

”Hankkeen tarkoituksena on auttaa kuntia toteuttamaan maankäytön suunnittelua, joka mahdollistaa luontoarvojen säilyttämisen kehittyvillä kaupunki- ja kunta-alueilla sekä vähentää mahdollisia konflikteja maankäytön, luonnon ja virkistysarvojen välillä”, kertoo Panu Halme.

Yksi ekologisiin kompensaatioihin liittyvistä haasteista on luonnon suuri monimuotoisuus ja se, miten kahden alueen luontoarvoja mitataan luotettavasti ja riittävän nopeasti, jotta kompensaatioita voidaan toteuttaa osana arkipäivän aluesuunnittelua, arvioi yliopistotutkija Heini Kujala Helsingin yliopistosta.

Malli pilotoidaan Jyväskylän, Lahden ja Helsingin kaupunkien alueilla. Samalla kehitetään yleismalli ekologisen kompensaation käyttöön kaupunkien maankäyttöön.

”Kunnilla on tahtoa maankäytön ratkaisuillaan turvata luonnon monimuotoisuutta ja tavoitella luontoarvojen kokonaisheikentymättömyyttä, mutta keinot etenkin kasvupaineisilla kaupunkiseuduilla ovat niukat. Kuntaliitto haluaa olla mukana tuottamassa kaupungeille käyttökelpoisia työkaluja, joiden avulla kaupunki voi niin halutessaan maankäytön ratkaisuillaan sekä vastata rakentamisen tavoitteisiin että saavuttaa luonnon monimuotoisuuden ja hyvinvointipalvelujen kokonaisheikentymättömyyden”, kertoo Kuntaliiton yhdyskunta ja ympäristö -yksikön johtaja Miira Riipinen.

”Hankkeessa tutkimus ja käytännön kaavoitus kohtaavat, mikä on tärkeää, jotta kompensaatio saadaan kunnolla integroitua maankäytön suunnittelun prosesseihin”, arvioi yleiskaavapäällikkö Mervi Vallinkoski Jyväskylän kaupungista.

”Näille työkaluille on todella aito tilaus. Kompensaatioiden käyttöönotto voisi olisi ratkaisu moniin kaavoituksen ja luonnonsuojelun ristiriitoihin ainakin meillä Helsingissä”, sanoo ympäristötarkastaja Tuomas Lahti Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta.

17.06.2021 9:00YIT on ottanut käyttöön kansainvälisen CEEQUAL-järjestelmän mitatakseen infrahankkeiden vastuullisuutta
16.06.2021 11:00Toivo Group Oyj -konserni on solminut hankesopimuksen asuinkerrostalosta Pirkkalaan
16.06.2021 10:22VIELÄ PARI PÄIVÄÄ AIKAA LÄHTEÄ MAINOKSELLA MUKAAN! Järkälemäinen Kivirock-kirja lähdössä painoon
15.06.2021 13:46Nimitykset: John Deere Forestry Oy - Jukka-Pekka Seljänperä piiripäälliköksi Pohjois-Suomen myyntipiirin
15.06.2021 11:22Nokian Ground Kare Semi-Slick - traktorikaivinkoneen rengas rautatiekäyttöön
15.06.2021 11:00Uusi kompakti Rototilt routapiikki tuo vahvaa murtovoimaa
15.06.2021 9:12Metso Outotecille merkittävä rautamalmin rikastus- ja pelletointilaitoksen tilaus Afrikkaan
14.06.2021 11:00YIT rakentaa Turengin koulukeskuksen Janakkalaan
12.06.2021 13:00Kruunuvuoren asuinalue edistyy - Skanskan ensimmäinen asuntokohde ennakkomarkkinointiin
11.06.2021 23:59KATSO TÄSTÄ 11.6. LÄHETYS - Ammattilehden ja Kivirockin Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset

Siirry arkistoon »