Kaivostoimintaa koskevan lakivyyhdin vaikutukset selvitettävä

03.06.2021 11:00

kaivokset_hitura_1.jpg

TaxMine-hankkeen tutkimus tuo hyvin näkyviin kaivosteollisuudelle suunniteltujen veromuotojen erilaiset vaikutukset. Mahdollisen kaivosveron taso sekä tulossa olevan lakikokonaisuuden summa ratkaisevat kuitenkin alan toiminta- ja kehitysedellytykset Suomessa.

TaxMine-hankkeen kaivosverotutkimus avaa ansiokkaasti erilaisten veromuotojen vaikutuksia kaivosyritysten kannattavuuteen. Tutkimus tuo tärkeää tietoa, sillä veron on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja kannustavasti erityyppisiä kaivosyrityksiä. Tämä on lainsäätäjälle haastavaa, koska erilaisten kaivosten toimintaedellytyksissä on merkittäviä eroja.

Tutkimus kertoo ansiokkaasti myös veron vaikutuksia mahdollisten uusien kaivosten käynnistämiseen, mikä on tärkeä näkökulma mineraalien kysynnän kasvaessa väistämättä megatrendien vaikutuksesta.

LAKIEN YHTEISVAIKUTUS SELVITETTÄVÄ

Kaivosten toimintaedellytykset ratkaisee veromallin lisäksi mahdollisen kaivosveron taso sekä tulossa olevan lakikokonaisuuden yhteisvaikutus. Näihin TaxMine-tutkimus ei luonnollisestikaan ota kantaa.

Kaivosalan keskeinen huoli onkin, että eri ministeriöissä valmisteltavien lakien yhteisvaikutus on liian raskas, vaikka yksikään laki ei sitä sellaisenaan olisi.  Kaivoslaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, luonnonsuojelulain uudistus ja energiaverotus ovat tulossa olevista laeista merkittävimpiä.

”Siksi alalle on elintärkeää, että eri ministeriöiden johdolla laadittavien lakien yhteisvaikutus selvitetään ja pidetään koko ajan mielessä. Muuten hallitusohjelmaan kirjattu lupaus kaivosyritysten toimintaedellytysten varmistamisesta on uhattuna”, sanoo Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela.

Pahimmassa tapauksessa toimitaan vastoin EU:n tavoitetta kehittää huoltovarmuutta ja varmistaa raaka-aineiden saanti, joka on tärkeää muun muassa vihreän teknologian kysynnän kasvaessa. 

LYHYEN AIKAVÄLIN NÄKÖKULMA UHKAA SYÖDÄ PITKÄN AIKAVÄLIN VEROTUOTOT

TaxMine-tutkimus toteaa johtopäätöksissään, että määrä- ja arvorojaltien tuomien verotuottojen vaihtelu jää voittoveroa ja renttiveroa pienemmäksi. Toisaalta tutkimus kertoo, että määrä- ja arvorojaltien vaikutuksesta kaivoksista tulee useammin kannattamattomia kuin muiden verojen vuoksi.

”Kaivosala toivoo, että lainsäätäjä ei uhraa kaivosyritysten kannattavuutta lyhyen aikavälin verotuottojensa takia. Pitkällä tähtäyksellä se toimisi päinvastoin eli pienentäisi verotuottoja, heikentäisi työllisyyttä ja huonontaisi monen kaivoksen ja kaivostuotteiden jatkojalostusta tekevän yrityksen sijaintikunnan elinvoimaisuutta”, sanoo Pekka Suomela.

KAIVOTEOLLISUUS OHJAISI KAIVOSVEROTUOTTOJA KUNTIIN

Tutkimusryhmä suosittaa mahdollisen kaivosveron tuottojen ohjaamista valtiolle, koska ei luota kuntien kykyyn käyttää satunnaisia verotuottoja. Kaivosteollisuus luottaa tutkimusryhmää enemmän kuntien vastuullisuuteen ja toivoo, että mahdollisen kaivosveron tuotto ohjataan valtion sijaan suoraan kunnille.

TaxMine-tutkimus toteaa myös, että suunniteltu sähköveroluokan nosto vaikuttaa vain vähän yhteiskunnan verotuottoihin. Raportissa vähäisenä pidetty sähköveron nosto vaikeuttaa tavoitetta CO2-päästöjen vähentämiseksi.

”Kaivosyhtiöillä on mittavia projekteja, joilla ne vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä sähköisillä ratkaisuilla. Olisi erikoista, jos päästöjen vähentämistä tavoitteleva Suomi rankaisisi näistä investoinneista”, sanoo Pekka Suomela.

Kaivosteollisuus ry myös katsoo, että kaivosten jälkihoitokustannukset jäävät tutkimuksessa liian vähälle huomiolle osana kaivoksen elinkaaren investointeja. Samoin on tärkeä pohtia, millaisia vaikutuksia kaivosverolla on Suomeen kohdistuvaan investointihalukkuuteen ja erityisesti koko arvoketjun investointeihin.

17.06.2021 9:00YIT on ottanut käyttöön kansainvälisen CEEQUAL-järjestelmän mitatakseen infrahankkeiden vastuullisuutta
16.06.2021 11:00Toivo Group Oyj -konserni on solminut hankesopimuksen asuinkerrostalosta Pirkkalaan
16.06.2021 10:22VIELÄ PARI PÄIVÄÄ AIKAA LÄHTEÄ MAINOKSELLA MUKAAN! Järkälemäinen Kivirock-kirja lähdössä painoon
15.06.2021 13:46Nimitykset: John Deere Forestry Oy - Jukka-Pekka Seljänperä piiripäälliköksi Pohjois-Suomen myyntipiirin
15.06.2021 11:22Nokian Ground Kare Semi-Slick - traktorikaivinkoneen rengas rautatiekäyttöön
15.06.2021 11:00Uusi kompakti Rototilt routapiikki tuo vahvaa murtovoimaa
15.06.2021 9:12Metso Outotecille merkittävä rautamalmin rikastus- ja pelletointilaitoksen tilaus Afrikkaan
14.06.2021 11:00YIT rakentaa Turengin koulukeskuksen Janakkalaan
12.06.2021 13:00Kruunuvuoren asuinalue edistyy - Skanskan ensimmäinen asuntokohde ennakkomarkkinointiin
11.06.2021 23:59KATSO TÄSTÄ 11.6. LÄHETYS - Ammattilehden ja Kivirockin Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset

Siirry arkistoon »