Outokummun keskustaajamassa selvitetään metallipitoisen maa-aineksen laajuutta ja laatua

05.11.2021 16:00

Maapera_kuntoon.png

ELY-keskus: Outokummussa on käytetty keskustaajaman maarakentamisessa vuosikymmenten ajan kaivosteollisuuden sivutuotteita, joihin lukeutuu pääasiassa sivukiveä ja rikastushiekkaa. Nyt selvitetään, millaisia riskejä metallipitoisesta aineksesta aiheutuu ja kuinka alueella voidaan esimerkiksi uusia infraa kestävästi riskit huomioiden.

Outokummun keskustaajamassa tehdään ympäristöteknisiä tutkimuksia marras-joulukuun aikana. Tutkimuksissa otetaan maaperä-, pohjavesi- ja hulevesinäytteitä. Kaikki tutkimukset toteutetaan arkisin päiväsaikaan. Tutkimukset eivät haittaa merkittävästi keskustaajama-alueen katujen ja ulkoilureittien käyttöä tai muuta alueella liikkumista. Ihmisiä pyydetään noudattamaan erityistä varovaisuutta työkoneiden läheisyydessä liikuttaessa.

Kaivosteollisuuden sivutuotteita

Outokummun keskustaajaman maarakentamisessa on käytetty vuosikymmenien ajan kaivosteollisuuden sivutuotteita, joihin lukeutuu pääasiassa sivukiveä ja rikastushiekkaa. Ei ole kuitenkaan tiedossa, kuinka laajalla alueella ja kuinka paljon sivutuotteita on käytetty. Keskustaajamassa ja sen tuntumassa on seurattu säännöllisesti ympäristön tilaa muun muassa talousvedestä, sedimenteistä, pintavedestä, jätevedenpuhdistamon lietteestä ja kaloista. Sen sijaan maa-aineksen kemiallisesta laadusta on vain vähän tietoa, joten käsitys mahdollisista ympäristö- ja terveysriskeistä on tältä osin puutteellinen.

Keskustaajaman infra on keskimäärin 60 vuotta vanhaa. Katujen sekä kunnallistekniikan saneerausten sekä mahdollisten maankäytön muutosten yhteydessä syntyy kaivumassoja, jotka sisältävät kaivosteollisuuden sivutuotteita. Aines on routivaa, joten sitä ei pystytä hyödyntämään maarakentamisessa kaikilta osin kuten aikaisemmin. Tutkimusten myötä voidaan suunnitella maa-ainesten hyödyntämistä ja sijoittamista nykylainsäädännön mukaisesti.

Nyt toteutettavien tutkimusten ensimmäisenä tavoitteena on saada tietoa maaperän laadusta, jotta kaivettavat massat voidaan sijoittaa kestävästi riskit huomioiden. Toisena tavoitteena on täydentää aikaisempia ympäristön tilan seurantatutkimuksia siten, että alueelle voidaan laatia riskinarviointi. Kolmantena tavoitteena on löytää ratkaisuja infran kustannustehokkaalle uusimiselle sekä selvittää mahdollisia rahoitusmalleja jatkotoimenpiteitä varten

Outokummun kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat sopineet keskustaajaman hankkeen toteuttamisesta. Hanke on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen valtakunnallisesti koordinoimaa KAJAK-hanketta, jossa kartoitetaan kaivannaisjätealueiden ympäristö- ja terveysvaikutuksia sekä kunnostustarvetta.

Hankkeeseen liittyvät tutkimus- ja raportointityöt toteuttaa Ramboll Finland Oy. Selvityksessä on aiemmin jo otettu kasvi- ja sieninäytteitä niiden kasvukauden aikana. Selvityksen tuloksista tiedotetaan keväällä 2022.

03.12.2021 21:50KATSO TÄSTÄ 3.12. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
02.12.2021 9:40Vilhovuorenkadun jatkeen paalutus on valittu vuoden 2021 Paalutustyömaaksi
02.12.2021 9:12Lappeenrannan ja Taipalsaaren pohjavesialuetiedot avoimiksi
29.11.2021 9:00Betoroc-murske hiilinegatiivinen: Espoonväylän rakentamisessa valtava päästösäästö
27.11.2021 11:00Engcon aloittaa Etelä-Koreassa
26.11.2021 22:00KATSO TÄSTÄ 26.11. LÄHETYS - Ammattilehden ja Kivirockin Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
22.11.2021 13:33Demarecin ja Steelwristin uusi yhteistyösopimus vahvistaa osapuolten asemaa purkulaitemarkkinoilla
21.11.2021 11:00Mineraalien ja maa-ainesten louhinta kasvatti kotimaista materiaalien kulutusta vuonna 2020
19.11.2021 23:00KATSO TÄSTÄ 19.11. LÄHETYS - Ammattilehden & Kivirockin Hyviä uutisia! tarjoaa alan tämän viikon kuulumiset
18.11.2021 11:00Espanja on Rototiltin seuraava kohde

Siirry arkistoon »