Väitös: Urakkamuoto, soveltuvuusvaatimukset ja sopimisvaiheen epävarmuudet vaikuttavat keskisuurten talonrakennusliikkeiden pääurakointimahdollisuuksiin

19.05.2022 10:01

ulla-maria-karhu.jpg

Keskisuurten talonrakennusliikkeiden mahdollisuuksiin toimia pääurakoitsijana julkisissa hankinnoissa vaikuttavat erityisesti hankinnassa sovellettava urakkamuoto, tarjoajalle asetettavat soveltuvuusvaatimukset sekä sopimisvaiheen epävarmuuksista pääurakoitsijalle aiheutuvat riskit, käy ilmi Ulla-Maria Karhun Vaasan yliopistossa tekemästä talousoikeuden väitöstutkimuksesta.

Pääosin lainopillisella menetelmällä toteutetun väitöstutkimuksen kohteena ovat EU-kynnysarvon ylittävät talonrakennusalan julkiset pääurakkahankinnat Suomessa.

Tutkimuksessa tunnistetaan hankintalain edellyttämällä tavalla keskisuurten talonrakennusliikkeiden pääurakoitsijana toimimismahdollisuuksien kannalta keskeisiä herkkiä kohtia julkisissa hankinnoissa. Karhu kuvaa näitä tunnistettavia herkkiä kohtia käsitteellä keskisuuren talonrakennusliikkeen pääurakointiherkkyys.

Keskisuuret talonrakennusliikkeet laajentavat julkisten hankintojen toimittajakantaa

Karhun väitöstutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa hankintalain toimialakohtaisesta soveltamisesta sekä sen mahdollisista yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Julkiset talonrakennushankinnat ovat usein taloudellisesti merkittäviä hankintoja, minkä vuoksi niiden tehokas kilpailuttaminen on tärkeää.

Karhu muistuttaa, että keskisuurilla yrityksillä on myönteisiä vaikutuksia julkisten hankintojen toimittajakannan laajentumiseen, mikä lisää julkisista hankinnoista käytävää kilpailua ja antaa vastapainoa markkinoilla määräävässä asemassa oleville toimijoille. Tämä on otettu huomioon myös hankintasääntelyssä.

– Väitöstutkimuksessa tunnistetut herkät kohdat voivat vaikuttaa keskisuuren talonrakennusliikkeen mahdollisuuksiin osallistua tasapuolisesti julkisten hankintojen pääurakointiin, mistä voi seurata pääurakoinnin keskittymistä määräävässä asemassa oleville toimijoille. Tämä voi pitkällä aikavälillä nostaa hintatasoa sekä heikentää kilpailun tehokkuutta ja julkisten varojen tehokasta käyttöä, kertoo keskiviikkona 25. toukokuuta väittelevä Karhu.

Toimintasuositukset auttavat pääurakointiherkkyyden huomioon ottamisessa

Karhu esittää tutkimuksessa tulkintasuosituksiin perustuvia toimintasuosituksia keskisuurten talonrakennusliikkeiden pääurakointiherkkyyden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa.

Toimintasuositukset koskevat esimerkiksi urakan kokoon ja kilpailuttamiseen liittyvien valintojen välttämättömyyden punnintaa, pääurakoitsijan työnjohdon soveltuvuusvaatimusten kohtuullistamista sekä hankinnan sopimisvaiheen ennakoitavuuden edistämistä neuvottelukäytäntöjen ja toteutusvaiheen valvonnan kautta.

Toimintasuositusten yhteydessä painotetaan hankintayksikön eli julkiseen hankintaan ryhtyvän tahon kykyä käyttää hankintaan kohdistuvaa harkintavaltaa itsenäisesti.

– Julkiseen hankintaan ryhtyvän tahon, kuten kaupungin tai kunnan, tulee aidosti ymmärtää, millaiseen hankintaan se on ryhtymässä. Mitä esimerkiksi hankintayksikön ulkopuolisen asiantuntijan esittämä uudenlainen urakkamuoto, kuten allianssi- tai elinkaarihankinta, käytännössä tarkoittaa? Kuinka se vaikuttaa tarjoajajoukon muodostumiseen tai hankinnan lopullisiin kustannuksiin? Hankintayksikön kyky käyttää harkintavaltaa itsenäisesti on keskeistä julkisen vallan koskemattomuuden säilyttämiseksi, toteaa Karhu.

Kuvateksti: Ulla-Maria Karhu väittelee Vaasan yliopistossa keskiviikkona 25. toukokuuta. Kuva: Riikka Kalmi / Vaasan yliopisto

Väitöskirja

Karhu, Ulla-Maria (2022) Julkiset hankinnat talonrakennusalalla: Keskisuuren yrityksen mahdollisuus toimia pääurakoitsijana. Acta Wasaensia 487. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun pdf: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-395-025-2 

Väitöstilaisuus

KTM Ulla-Maria Karhun talousoikeuden väitöstutkimus “Julkiset hankinnat talonrakennusalalla: Keskisuuren yrityksen mahdollisuus toimia pääurakoitsijana” tarkastetaan keskiviikkona 25.5.2022 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa (Tritonia).

Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta: https://uwasa.zoom.us/j/66483916435?pwd=TDBVVjJoZW41RktYNHptdXFpL1ltUT0 salasana: 811204

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Antti Aine (Helsingin yliopisto, Turun yliopisto) ja kustoksena professori Vesa Annola.

08.06.2023 13:09Traficom on myöntänyt valokuituverkkojen rakentamiseen 15 miljoonaa euroa
08.06.2023 11:00Espoon kaupunki edistää Kaupunkirata-hanketta
07.06.2023 9:00My Sandvik Productivity -telematiikkaratkaisu tarjolla nyt myös Sandvikin maanpäällisiin i-sarjan porauslaitteisiin
02.06.2023 20:30KATSO TÄSTÄ 2.6. LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
01.06.2023 13:08Kamrock ostaa Telamurskan liiketoiminnan
31.05.2023 10:00Rakentamisen liikevaihto ei muuttunut huhtikuussa 2023 vuodentakaisesta
30.05.2023 16:00Epiroc lanseerasi uuden pintapuolen SmartROC T25 -poravaunun -älykäs poravaunu älykkäämpiin operaatioihin
30.05.2023 11:00Suomen on juuri nyt tehtävä kaikkensa EU:n CEF-tierahoituksen kotiuttamiseksi, muistuttavat SKAL ja INFRA.
29.05.2023 12:15Rototiltille kaksi suunittelupalkintoa
29.05.2023 10:29engcon laajentaa CAT-yhteensopivuutta loppuvuodesta

Siirry arkistoon »