Helsingin Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikon rakentaminen on käynnistynyt

11.07.2022 11:00

ruskis1.jpg

Skanska ja Kaupunkiliikenne Oy:n tytäryhtiö Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy ovat sopineet Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikon toteutusvaiheen käynnistämisestä.

Alueelle rakennetaan Suomen ensimmäinen yhdistetty raitiovaunu- ja bussivarikko, joka tulee valmistuttuaan olemaan Helsingin raitioliikenteen päävarikko myöhemmin uudistettavan Koskelan varikon ohella. Urakkasopimuksen arvo Skanskalle on noin 101 miljoonaa euroa.

Varikko edistää Helsingin kaupungin tavoitteita raitioliikenteen laajentamisesta ja mahdollistaa Helsingin tulevien pikaraitioteiden, esimerkiksi Länsi-Helsingin raitioteiden, kaluston säilyttämisen ja kunnossapidon.

Hankkeessa rakennettava uudisrakennus on suunniteltu 100 pitkälle, 28–35 metriselle raitiovaunulle. Varikolla on tilat vaunujen päivittäisille tarkastuksille, puhdistukselle sekä säännölliselle huollolle ja tarvittaville korjauksille. Rakennukseen sijoitetaan myös kuljettajien ja varikkohenkilökunnan toimisto- ja sosiaalitilat. Varikon katolla on noin 200 bussin pysäköintialue ja niitä palveleva vuorokausihuoltorakennus.  

“Ruskeasuon uusi raitiovanuvarikko tulee olemaan Kaupunkiliikenteen toinen päävarikko ja siten erittäin tärkeä osa raitiotieverkoston kokonaisuutta. Ruskeasuo on osa kokonaisuudistusta, jossa koko Kaupunkiliikenteen varikkoverkosto uusitaan seuraavan kymmenen vuoden aikana ja otetaan uusi askel uudistuvaan raitiotietoimintaan” kertoo hankejohtaja Jarno Köykkä Kaupunkiliikenne Oy:stä.

”Ruskeasuon varikko syntyy yhteistyössä laaja-alaisen työryhmän kanssa, jossa on infra-, toimitila- ja talotekniikkaosaajien lisäksi myös muun muassa ympäristövastuullisen rakentamisen asiantuntijoita. Olemme hyödyntäneet tietomallintamista hankkeessa monipuolisesti, ja esimerkiksi Cave-tietomalli helpottaa suunnitteluyhteistyötä eri osapuolien kesken”, kertoo projektijohtaja Petri Mälkiä Skanskasta.  

Hanke käynnistyi vuonna 2021 kehitysvaiheella, ja toteutusvaihetta valmistelevat maanrakennus- ja purkutyöt aloitettiin viime vuoden marraskuussa. Uuden varikon kokonaislaajuus on yhteensä noin 23 200 neliömetriä, ja rakennustyöt valmistuvat alkuvuodesta 2024.

Ympäristövastuullisuus huomioidaan monilla tavoin

Vähähiilisyystavoitteet otetaan huomioon hankkeessa muun muassa tavoittelemalla BREEAM-laatustandardin excellent-tasoa. Luokitusjärjestelmä asettaa tavoitteita hankkeelle muun muassa jätehuollon, luontoarvojen, energia- ja materiaalitehokkuuden osalta.

Varikon ympärivuorokautinen käyttö mahdollistaa rakennuksen sisäisen energiankierrätyksen, jossa maalämpöjärjestelmän jäähdytysverkostojen lauhde- ja hukkalämmöt hyödynnetään rakennuksen lämmityksessä. Lisäksi rakennuksen katolle asennetaan aurinkopaneeleita.

Hankkeessa tehdyssä purkukartoituksessa purettaville materiaaleille on pyritty löytämään uusi käyttötarkoitus, joko materiaalin uudelleenkäyttönä suoraan kohteessa tai sen toimittaminen takaisin raaka-ainekiertoon. Esimerkiksi varikkorakennuksessa käytetään vähähiilistä betonia.

Kohteen luontoarvot on kartoitettu ennen töiden aloitusta, ja luonnon monimuotoisuutta ja ekologista arvoa pyritään varikon alueella lisäämään hankkeella työskentelevän ekologin avulla.

16.08.2022 17:05world Crane Championship nosturinkäytön Suomen mestaruus Imatralle
12.08.2022 23:00KATSO TÄSTÄ! Ammattilehden Hyviä uutisia! erikoislähetys Power Truck Showsta
05.08.2022 21:50KATSO TÄSTÄ VIIKON 31/2022 LÄHETYS - Ammattilehden ja Kivirockin Hyviä uutisia! tarjoaa maarakennus-, kuljetus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
02.08.2022 12:44Raide-Jokerin tekninen koeliikenne käynnistyi
01.08.2022 12:00ELY-keskus selvittää Pohjanmaan kallio- ja maaperäalueita elokuussa
29.07.2022 19:00KATSO TÄSTÄ VIIKON 30/2022 LÄHETYS - Ammattilehden ja Kivirockin Hyviä uutisia! tarjoaa maarakennus-, kuljetus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
25.07.2022 10:11Metso Outotec toimittaa rikastamolaitteita kuparikaivokselle Afrikkaan
25.07.2022 9:00Maarakennusalan kustannukset nousivat vuoden 2022 kesäkuussa 18,1 % vuodentakaisesta
22.07.2022 20:30KATSO TÄSTÄ VIIKON 29/2022 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! messukooste Interforst 2022 -tapahtumasta Münchenistä
17.07.2022 11:00Skanska toteuttaa kuntien ja kaupunkien päällysteurakoita

Siirry arkistoon »