Ruoppausmassojen kovettaminen uusiosideaineilla vähensi päästöjä ja kustannuksia merkittävästi

12.07.2022 10:00

ruopppaaa.jpg

Ruoppausmassojen stabiloinnissa käytetyn sementin korvaaminen uusiosideaineilla voi vähentää päästöjä kymmenillä prosenteilla ja madaltaa selvästi toimenpiteen kustannuksia. Tulokset käyvät ilmi Suomen ympäristökeskus SYKEn ja Åbo Akademin tuoreesta tutkimuksesta.

Merenrantojen ruoppauksesta syntyneiden pehmeiden maamassojen stabiloiminen eli kovettaminen on tarpeen, kun maamassan päälle halutaan rakentaa. Stabilointiin on perinteisesti käytetty sementtiä. Sementin lisäksi on käytettävissä kuitenkin myös jätteiksi ja sivuvirroiksi luettavia sideaineita, joista osa ohjautuu nykyisin kaatopaikoille.

SYKEn ja Åbo Akademin tekemässä tutkimuksessa uusiosideaineina käytettiin muun muassa masuunikuonaa, kalkkiuunipölyä sekä polttolaitosten tuhkia ja pohjakuonia. Sideaineilla saavutettiin rakentamisen mahdollistavat puristuslujuudet. 
Tutkimus suoritettiin rajatulla koealalla Naantalin Matalahdella, joka toimii tämän vuoden asuntomessualueena.

Päästövähennysten lisäksi suuri säästöpotentiaali

Tulosten mukaan sementin korvaamisella teollisuuden jäte- ja sivuvirroista syntyvillä sideaineilla voidaan säästää merkittävästi myös kustannuksissa, sillä käytetyt sivuvirrat olivat selvästi halvempia kuin sementti. 
”Kun yhdellä ruoppauskohteella stabiloitavia massoja syntyy tuhansia kuutiometrejä, on sideainevalinnassa kyse jo kymmenientuhansien eurojen säästöpotentiaaleista”, kertoo Suomen ympäristökeskuksen tutkija Jaakko Karvonen.

Raportin kirjoittajat arvioivat, että sementin korvaaminen on mahdollista vähintään osittain kaikissa stabilointikohteissa, tuottaen ilmasto- ja taloushyötyjä. Tutkimus osoittaakin, että sementin korvaaminen on toimiva vaihtoehto myös tosielämässä.

Ruoppausmassojen stabilointi on suoritettava tapauskohtaisesti

Sideainereseptien optimointi on tehtävä tapauskohtaisesti, sillä maamassojen ominaisuudet saattavat vaihdella paljon toisistaan. Ruoppausmassojen nosto maalle aiheuttaa esimerkiksi usein happamoitumisriskin ja johtaa sitä myöten haitta-ainevalumiin. Tämän vuoksi ruoppausmassan neutralointi on usein tarpeen. Läjitetyt ruoppausmassat voidaan yhtä aikaa neutraloida ja lujittaa sekoittamalla niihin pH:ta nostavia sideaineita tai sideaineseoksia. Lisäksi stabilointityön tilaajan on arvioitava tapauskohtaisesti, minkälainen lujuus on vähintään saavutettava.

Lisää aiheesta:

Selvitystyön suorittivat Åbo Akademin ja Suomen ympäristökeskuksen tutkijat osana CircVol 2 – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa-hanketta, joka toteutettiin 1.5.2021–30.4.2022.

Selvitystyötä rahoittavat Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Åbo Akademi ja Suomen ympäristökeskus.

16.08.2022 17:05world Crane Championship nosturinkäytön Suomen mestaruus Imatralle
12.08.2022 23:00KATSO TÄSTÄ! Ammattilehden Hyviä uutisia! erikoislähetys Power Truck Showsta
05.08.2022 21:50KATSO TÄSTÄ VIIKON 31/2022 LÄHETYS - Ammattilehden ja Kivirockin Hyviä uutisia! tarjoaa maarakennus-, kuljetus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
02.08.2022 12:44Raide-Jokerin tekninen koeliikenne käynnistyi
01.08.2022 12:00ELY-keskus selvittää Pohjanmaan kallio- ja maaperäalueita elokuussa
29.07.2022 19:00KATSO TÄSTÄ VIIKON 30/2022 LÄHETYS - Ammattilehden ja Kivirockin Hyviä uutisia! tarjoaa maarakennus-, kuljetus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
25.07.2022 10:11Metso Outotec toimittaa rikastamolaitteita kuparikaivokselle Afrikkaan
25.07.2022 9:00Maarakennusalan kustannukset nousivat vuoden 2022 kesäkuussa 18,1 % vuodentakaisesta
22.07.2022 20:30KATSO TÄSTÄ VIIKON 29/2022 LÄHETYS - Ammattilehden Hyviä uutisia! messukooste Interforst 2022 -tapahtumasta Münchenistä
17.07.2022 11:00Skanska toteuttaa kuntien ja kaupunkien päällysteurakoita

Siirry arkistoon »