Terrafame on käynnistänyt uraanin talteenoton

25.06.2024 11.00

terris.jpg

Terrafame on käynnistänyt 18.6.2024 luonnonuraanin talteenoton Sotkamon teollisuusalueellaan. Ennen käynnistystä Säteilyturvakeskus (STUK) on tehnyt  käyttöönottotarkastuksen uraanin talteenottolaitoksella ja todennut laitoksen olevan turvallisesti käytteenotettavissa. 

Yhtiön tuotantoprosessi mahdollistaa louhittavassa malmissa pieninä pitoisuuksina olevan luonnonuraanin hyödyntämisen sivutuotteena. Talteenotettu uraani toimitetaan Terrafamelta ulkomaille jatkojalostettavaksi, minkä jälkeen se käytetään ydinenergian tuotannossa. Toiminnan aloituksen myötä Suomi on ainoa Euroopan unionin jäsenvaltio, jossa tuotetaan uraania.

Talteenottolaitoksen arvioidaan toimivan ylösajovaiheen jälkeen täydellä kapasiteetilla vuoteen 2026 mennessä, jolloin uraanin tuotanto on arviolta noin 200 tonnia vuodessa. Tuotantokapasiteetti vastaa noin 9kk kulutusta uudella Olkiluoto3 voimalaitoksella. Uraanituotantoa on tarkoitus jatkaa muiden metallien tuotannon yhteydessä koko toiminta-ajan, joka on vähintään seuraavat 30 vuotta. Investoinnit talteenoton valmisteluun olivat yhteensä noin 20 miljoonaa euroa.

”Luonnonuraanin hyödyntäminen energiatuotannossa tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista ja energiaomavaraisuuden nostoa Euroopassa. Edistyksellisen tuotantoprosessimme myötä pystymme ottamaan kustannustehokkaasti talteen entistä useampia metalleja”, sanoo Terrafamen toimitusjohtaja Seppo Voutilainen.

Uraanin talteenotto kasvattaa Terrafamen liikevaihtoa tuotantolaitoksen ylösajovaiheen jälkeen arviolta noin 30−40 miljoonaa euroa vuodessa, mikä on joitakin prosentteja yhtiön arvioidusta liikevaihdosta tulevina vuosina. Arvio liikevaihdon kasvusta perustuu uraanin nykyiseen markkinahintaan. Talteenotto työllistää tällä hetkellä noin 40 henkilöä.

Valtioneuvosto myönsi Terrafamelle vuonna 2020 ydinenergialaissa tarkoitetun luvan, joka oikeuttaa uraanin talteenottoon Sotkamon kaivoksesta saatavasta malmista. Päätös on lainvoimainen korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) kesäkuussa 2021 antamalla päätöksellä. Terrafamella on myös ympäristölupa sekä kemikaalilupa uraanin talteenottoon.

12.07.2024 17.00KATSO TÄSTÄ 12.7. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset sekä purku- ja kierrätysalan asiaa
09.07.2024 11.00Metso toimittaa jauhinmyllyjä kriittisten mineraalien projektiin Yhdysvalloissa
07.07.2024 8.00Punnitustieto tärkeässä roolissa maa-ainesten toimituksissa
06.07.2024 8.00Laitteiden pitää kestää - siksi Marttiini
05.07.2024 19.00KATSO TÄSTÄ 5.7. LÄHETYS! Ammattilehden Hyviä uutisia! tarjoaa kuljetus-, maarakennus- ja metsäalan tuoreet kuulumiset
05.07.2024 8.00Sennebogenilta uusi purkukone
04.07.2024 8.00Porakoneissa tarvitaan erikoistiivisteet
03.07.2024 10.00Ari Molander maatalouskoneiden myyntipäällikköksi Maatorille
03.07.2024 8.00Sailmet tarjoaa uuden sukupolven hybridi purkurobotin
02.07.2024 12.00Uuden sukupolven Yanmar SV100-7

Siirry arkistoon »