Terrafamelle uutta yksityistä rahoitusta tukemaan tulevia investointeja

Share |
19.11.2017 7:00

Terrafame Group Oy (”Terrafame Group”) ja Terrafame Oy (”Terrafame”) ovat 9.11.2017 sopineet Galena Asset Managementin (”Galena”), Trafigura Groupin (”Trafigura”) sekä Sampo Oyj:n (”Sampo”) kanssa rahoituskokonaisuudesta, joka tukee Terrafamen tulevaisuuden investointeja ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Osapuolet ovat aiemmin sopineet 250 miljoonan euron rahoituskokonaisuudesta Terrafamen toiminnan ylösajon loppuunsaattamisen rahoittamiseksi. Nyt sovittu uusi rahoitusjärjestely on merkittävä askel Terrafamen siirtyessä vakiintuneesta teollisesta toiminnasta investoimaan uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, jotka liittyvät sähköautojen akkusegmenttiin.

Solmitun järjestelyn keskeinen sisältö: 

  • Rahoituskokonaisuuden arvo on 200 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (noin 175 miljoonaa euroa).
  • Ensimmäisessä vaiheessa Galena tekee 50 miljoonan Yhdysvaltain dollarin oman pääoman ehtoisen sijoituksen Terrafameen. Sijoitus on käytettävissä ylösajon viimeisiin vaiheisiin sekä nikkeli- ja kobolttisulfaattihankkeen toteutettavuustutkimuksiin, suunnitteluun sekä alkuvaiheen pääomatarpeeseen.
  • Galena on lisäksi antanut 50 miljoonan Yhdysvaltain dollarin oman pääoman ehtoisen sijoitussitoumuksen, joka on käytettävissä tarvittaessa investointien rahoittamiseen.
  • Trafigura on lisäksi sitoutunut 75 miljoonan Yhdysvaltain dollarin lainajärjestelyyn ja Sampo 25 miljoonan Yhdysvaltain dollarin lainajärjestelyyn Terrafamen kanssa. Näillä lainajärjestelyillä varmistetaan, että sulfaattihanke on täysin rahoitettu. Galena rahoittaa Trafiguran lainan.

Uusi rahoitus mahdollistaa Terrafamen tulevat investoinnit kasvuun 

”Terrafamen toiminnan hyvin sujuneen ylösajon jälkeen yhtiö on vahvasti siirtymässä vakiintuneen toiminnan vaiheeseen. Tähän kuuluu myös uusien investointimahdollisuuksien kartoittaminen, kuten yhdistetyn nikkelikobolttisulfidituotteen jatkojalostaminen erillisiksi nikkeli- ja kobolttisulfaattituotteiksi. Helmikuussa 2017 Trafiguran, Galenan ja Sammon kanssa solmitun 250 miljoonan euron rahoituskokonaisuuden jälkeen olemme ilahtuneita kanssaomistajiemme sitoutumisesta Terrafamen tulevaisuuden kasvuun tämän uuden 200 miljoonan dollarin rahoitusjärjestelyn muodossa”, Terrafame Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Känkänen sanoo.

”Terrafame on saavuttanut ylösajossa tavoitteet, jotka sille asetettiin toiminnan alkaessa elokuussa 2015. Yhtiö on yltänyt keskeisimpiin tuotantotavoitteisiinsa, ja kustannukset ovat pysyneet budjettien mukaisina. Kaivoksen ympäristötilanne on vakaa. Bioliuotus toimii odotusten mukaisesti, ja Terrafame on näin ollen valmis uusiin mahdollisuuksiin”, Känkänen jatkaa.

”Terrafamen vahvana jatkunut suorituskyky on tulosta yhtiön johdon ja työntekijöiden intensiivisestä työstä ylösajon eteen viimeisten kahden vuoden ajan. Ylösajon aikana olemme selvittäneet uusia mahdollisuuksia Terrafamen tuoteportfolion laajentamiseksi ja nikkelituotteen jatkojalostamiseksi. Nikkelituotteen jatkojalostusvaihtoehtoihin ovat kuuluneet nikkeli-rauta-seokset ruostumattoman teräksen tuotantoa varten sekä nikkeli- ja kobolttisulfaatit sähköautojen akkuihin. Molempien hankkeiden toteutettavuutta selvitetään parhaillaan. Selvitysten mukaan nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuottaminen vaikuttaa lupaavimmalta vaihtoehdolta. Teemme nikkelituotteemme jatkojalostamiseen liittyvän lopullisen investointipäätöksen ensi kevääseen mennessä”, sanoo Lauri Ratia, Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

”Olemme olleet hyvin vaikuttuneita Terrafamen johdon työskentelystä sekä kaivoksen toiminnasta”, Galena Asset Managementin toimitusjohtaja Maximilian Tomei sanoo. ”Terrafame on nyt valmis toiseen investointivaiheeseen, jota tukee sähköautoalan nopea kasvu. Odotettavaa on, että sähköautojen akkujen tuotannossa käytettävien nikkeli- ja kobolttisulfaattien kysyntä kasvaa voimakkaasti. Pystymme hyötymään tästä kehityksestä parantamalla Terrafamen osaamista ja tuotantokykyä entisestään. Tämän myötä Terrafame asemoituu tärkeäksi pohjoiseurooppalaiseksi metallituottajaksi akkuteollisuudelle”, Tomei päättää.

Lisätietoa järjestelyn keskeisistä seikoista 

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset tehdään samalla Terrafamen osakkeen hinnalla kuin helmikuussa 2017 toteutetussa rahoitusjärjestelyssä. Näin Terrafamen arvoksi muodostuu 481,8 miljoonaa euroa ennen oman pääoman ehtoisia sijoituksia.

Nyt tehtävä oman pääoman ehtoinen sijoitus antaa Galenalle lisäksi oikeuden merkitä Terrafamen osakkeita 100 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla. Sovittu merkintähinta on tältä osin 10 % nykyistä merkintähintaa korkeampi.

Lainojen takaisinmaksuaika on 5,5 vuotta. Lainojen järjestelypalkkio 1,5 % maksetaan Terrafamen osakkeina.

Lainojen myötä Galena saa oikeuden merkitä Terrafamen osakkeita 75 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla sekä lainan koroilla ja Sampo 25 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla sekä lainan koroilla. Sovittu merkintähinta on 15 % nykyistä merkintähintaa korkeampi.

Trafigura ja Terrafame ovat jatkaneet nykyistä sinkkisulfidia koskevaa sopimusta sekä sopineet uusista kaupallisista järjestelyistä liittyen tuleviin nikkeli- ja kobolttisulfaattituotteisiin. Jatketun sopimuksen mukaisesti Trafigura ostaa 80 % Terrafamen tuottamasta sinkkisulfidista vuoden 2027 loppuun saakka. Uusia nikkeli- ja kobolttituotteita koskevan sopimuksen mukaan Trafigura markkinoi 100 % näistä tuotteista vuoden 2027 loppuun asti. Järjestelyn kaupalliset ehdot ovat globaaleilla metallimarkkinoilla yleisesti sovellettujen käytäntöjen mukaisia. Nikkeli- ja kobolttisulfideja koskeva 100 %:n ostosopimus säilyy voimassa.

Terrafame Group sitoutui helmikuussa 2017 osana edellistä rahoituskokonaisuutta 50 miljoonan euron sijoitussitoumukseen. Tätä sitoumusta on jatkettu vuoden 2021 loppuun asti.

Tässä tiedotteessa julkistetut järjestelyt on toteutettu ennen julkistamishetkeä.

Terrafamen omistajapohja 

Ennen nyt julkistettua järjestelyä Terrafame Group omisti Terrafamen osakkeista 84,0 %, Galena 15,9 % ja Sampo 0,1 %. Helmikuussa 2017 sovitun rahoitusjärjestelyn jälkeen Galena ja Sampo ovat päättäneet merkitä lainojen koroilla Terrafamen osakkeita.

Uuden sopimuksen, eli 100 miljoonan Yhdysvaltain dollarin oman pääoman ehtoisen sijoituksen ja lainan järjestelykulujen maksun myötä Terrafame Group omistaa Terrafamesta 71,2 %, Galena 28,7 % ja Sampo 0,1 %. Terrafame Groupin omistusosuus Terrafamesta voi tulevaisuudessa laskea alimmillaan 50,1 %:iin, jos optio-oikeudet käytetään ja korot maksetaan osakkeina.

14.12.2017 14:00ICS - täydellistä hallintaa uuden sukupolven ohjausjärjestelmällä
14.12.2017 10:00LUE TÄSTÄ! Uusi jättikokoinen Metsäalan Ammattilehti on ilmestynyt - 156 sivua kone- ja kuljetusalan asiaa
13.12.2017 11:22Engcon jälleen suurin - liikevaihto lähes kaksi kertaa suurempi kuin lähimmällä kilpailijalla
13.12.2017 10:40RL-Trans kovassa kasvuvauhdissa
13.12.2017 10:00Sisu Auton huoltoverkosto laajenee Pohjois-Pohjanmaalle
12.12.2017 13:50Harley-Davidsonit jatkossa myös Pohjois-Espoosta
12.12.2017 13:22Yrittäjälle tuomio luvattomasta maa-ainesten otosta
11.12.2017 12:00Siltasairaalan pohjarakennusurakka Destialle
10.12.2017 9:00Myynnissä viimeinen Hitachin vitossarjan suora-aisainen ZW180PL-5
09.12.2017 9:00Elinkeinoelämän selvitys: Infrainvestoinneissa huomioitava myös kuljetettavat eurot

Siirry arkistoon »